เบียร์ TooHeys  ยอดนิยมสำหรับคนออสเตรเลีย

พวกยาดองของเมาของซิดนีย์ บางส่วนซื้อมาฝากในเมืองไทย

 

       

 

เซ็นสมุดเยี่ยม