ชาวพื้นเมืองที่ Circular Quay

 
 

หอคอยซิดนีย์

 

โอเปร่า เฮาส์

 

บรรยากาศบนถนนของเมืองซิดนีย์

อุณหภูมิในตัวเมืองประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส เย็นสบาย

ห้องสมุดประชาชน ซิดนีย์

       

 

เซ็นสมุดเยี่ยม