จาก Blue Mountain ไป Jenolan Cave (JC) ใช้เวลา 1.30 ชม.

ความสวยงามใน ถ้ำ Jenolan

 

Chifley Cave เองนั้นนับเป็นถ้ำแห่งแรกในโลกที่มีการติดตั้งไฟฟ้าขึ้นในถ้ำ โดย Lieutenant Edward Cracknel เข้ามาติดไฟให้ในช่วงปี 1880 Edward ขนแบตเตอรี่หนัก 700 กิโลกรัมเข้ามาในถ้ำเพื่อมาติดไฟ
 

 

 

       

 

เซ็นสมุดเยี่ยม