มหาวิทยาลัย UTS

ตึก UTS  อีกมุมหนึ่งครับ

 

       

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม