ฟิสิกส์อะตอม

บรรยายการเรียนการสอน

ฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต บทที่ 14

เรื่องฟิสิกส์อะตอม

โดยใช้เนื้อหาจาก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

บทที่ 14 ฟิสิกส์อะตอม

คลิก  PDF

ใบงานเพิ่มเติมบทที่ 14  คลิกค่ะ

 

หัวข้อที่ 14-1 โครงสร้างอะตอม

หัวข้อที่ 14-2 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

หัวข้อที่ 14-3 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

หัวข้อที่ 14-4 สเปกตรัมของอะตอม

ขนาดไฟล์ 11.4 Mb คลิกครับ 

หัวข้อที่ 14-5 ทฤษฎีอะตอมของโบร์

หัวข้อที่ 14-6 สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน

ขนาดไฟล์ 13.0 Mb คลิกครับ 

หัวข้อที่ 14-7 การทดลองของแฟรงค์และเฮิรตช์

ขนาดไฟล์ 4.3 Mb คลิกครับ 

หัวข้อที่ 14-8 แบบจำลองอะตอมตามกลศาสตร์ควอนตัม

หัวข้อที่ 14-9 เลเซอร์เบื้องต้น

ขนาดไฟล์ 14.0 Mb คลิกครับ 


ไฟล์รวม  ทั้งหมด ขนาด 25 MB  นามสกุล *.rar   ท่านต้องคลายซิปก่อน โดยใช้โปรแกรม winrar  จึงสามารถเปิดดูได้  คลิกครับ

WinRAR 3.6.1

WinRAR (All OS) (Many Languages)
 : โปรแกรมนี้นะครับผม เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่เอาไว้ บีบย่อ ไฟล์ (File) เช่นเดียวกับ Winzip นั่นเองนะครับ แต่ว่า ที่พิเศษกว่านั้นคือ WinRAR สามารถที่จะ ทำการบีบข้อมูลนามสกุล .ZIP หรือจะเป็น .RAR ได้ อีกทั้งยังคลายไฟล์นามสกุล .ARJ , .CAB , .LZH , .ACE , .TAR , .GZ , .UUE ได้อีกนะครับ บางครั้งไปดาร์วโหลด บางเวบแล้วบีบอัดไฟล์แบบ .RAR ล่ะก็ควรต้องมีไว้ประจำเครื่องนะครับ อีกทั้งยังมี Interface ที่สวยงาม ใครที่ใช้ Winzip ประจำๆ ก็ลองเปลี่ยนมาใช้ WinRAR ได้นะครับ ไม่ว่ากัน ... ครับผม

วิธีการ

คลิก Download โปรแกรม winrar 3.6.1   


โครงสร้างอะตอม (Atomic Structure)

 

     ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ หลายอนุภาค เรียกอนุภาคเหล่านี้ว่า         อะตอม ซึ่งแบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้

    อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน  แต่จะมีสมบัติ         แตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น

    สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดทำปฏิกิริยา         เคมีกันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยๆ

 

คลิกค่ะ


การทดลองของรัทเธอร์ฟอร์ด (Rutherford)

           การทดลองการเลี้ยวเบนคลาสสิกที่สุดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 
1911  โดยนาย  Hans  Geiger  และ  Ernest  Marsden  จากการชี้แนะของ  นายรัทเธอร์ฟอร์ด     รายละเอียดการทดลองปรากฎอยู่ในห้องทดลองด้านล่างนี้
 

 


 

 

การทดลองของรัทเธอร์ฟอร์ด ทดลองได้กับ windows xp  คลิกค่ะ 
ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ


    ใช้แม่เหล็กเบี่ยงเบนลำอิเล็กตรอนในหลอดแก้ว 

 คลิกค่ะ  


การศึกษาสเปกตรัมของอะตอมโดยใช้เกรตติ้ง (Spectrum and Grating)

การศึกษาสเปกตรัมของอะตอมโดยใช้เกรตติ้ง  จำนวน  3  แผ่น  ขนาด 350 kb  คลิกค่ะ


การทดลองเสมือน

  ในห้องทดลองนี้ คุณสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจ  อะตอมของไฮโดรเจน  โดยใช้ทฤษฎีของบอร์

      ให้คุณเลือกระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนจะกระโดด  เมื่อคุณคลิกวงโคจรของอิเล็กตรอน   มันจะกระโดดมายังชั้นที่คุณเลือก  แสดงด้วยลูกศร   และบอกขนาดของพลังงาน

      แถบสีดำด้านบน   แสดงเส้นของสเปคตรัม ค่าความยาวคลื่นในช่วง   ถึง   2000 nm   (ช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นได้อยู่ระหว่าง  400  ถึง  650  nm)  ดังนั้นถ้าการเปลี่ยนระดับพลังงาน อยู่ในช่วงความยาวคลื่น  ถึง  2000 nm  จะมีเส้นปรากฎในแถบสเปคตรัม    และถ้าอยู่ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น  จะมีสีปรากฎขึ้นด้วย

ใบบันทึกผลการทดลอง

      ทดสอบอนุกรมบาล์มเมอร์ (Balmer  series)  อิเล็กตรอน จะเปลี่ยนระดับพลังงานจาก   ni = 3 ,4,5,6,7  ลงมาชั้นที่  nf  = 2  คลิกเข้าสู่การทดลอง

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ


การทดลองเสมือน

 

 

การทดลองเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม   คลิกครับ

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

 

     ในห้องทดลองเสมือนนี้  คุณสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอมได้  โดยเริ่มต้นที่ ไฮโดรเจน  H  (z=1)   ให้ลากตัวสไลด์  เปลี่ยนจำนวนอิเล็กตรอน   หรือใช้ลูกศรขึ้นและลงของคีย์บอร์ดก็ได้


เลเซอร์ลำแสงที่มีระเบียบ

 


การทดลองของ แฟรงค์ และเฮิรตซ์

การทดลอง  Frank-hertz   คลิกครับ