หน้าแรก arrow
หน้าแรกลิงค์น่าสนใจติดต่อเรา
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
หน้าแรก
ลิงค์น่าสนใจ
ติดต่อเรา
สมุดเยี่ยมชม
ศัทพ์เคมี
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 1430690 คน
ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
เคมีและการโยงใยกับสาขาอื่น 680
คราม 954
ครึ่งชีวิต 859
ครึ่งเซลล์ 631
ควอนตัม 762
ควอนตัมแม่เหล็ก 952
ความเข้มข้น 984
ความเข้มข้นโมลาร์ 1053
ความเข้มข้นโมแลล 835
ความจุความร้อน 808
ความดัน 615
ความดันบรรยากาศมาตรฐาน 1148
ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 1605
ความถี่ 574
ความยาวคลื่น 980
ความยาวพันธะ 985
ความร้อน 541
ความร้อนจากการเกิด 547
ความร้อนจากการเผาไหม้ 579
ความร้อนปฏิกิริยา 605
ความร้อนมาตรฐานของก๊าซร้อน 560
ความร้อนมาตรฐานของการเกิด 467
ความร้อนมาตรฐานของการเผาไหม้ 548
ความร้อนสารละลาย 607
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี 1480
ความสามารถในการละลาย 966
ความหนาแน่น 1056
ความหนาแน่นอิเล็กตรอน 599
ค่าการแตกตัวเป็นไอออนเบส 637
ค่าคงที่ก๊าซ 677
ค่าคงที่การเกิด 577
ค่าคงที่การแตกตัวของกรด 1104
ค่าคงที่ของก๊าซ 874
ค่าคงที่ของพลังค์ 725
ค่าคงที่ความคงตัว 556
ค่าคงที่ผลคูณในการละลาย 752
ค่าคงที่ผลคูณไอออนของน้ำ 685
ค่าคงที่สมดุล 1444
ค่าคงที่สมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์ 852
ค่าคงที่อัตรา 658
คาโทด 613
คาบ 604
คายความร้อน 679
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 822
คีโตน 848
คีม (Tong) 620
คู่กรด-เบส 1660
คูลอมบ์ 1022
คู่ไอออน 582
เคมี 712