ไฟฟ้ากับแสง หน้า 10
 

จุด แสงเลเซอร์


คลิกการสร้างแสงเลเซอร์


   Create a laser by pumping the chamber with a photon beam. Manage the energy states of the laser's atoms to control its output ขนาดของไฟล์ 1085  KB คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download     ไป setup ก่อนครับ

 

 

หน้าก่อน

กลับหน้าแรก

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล