ไฟฟ้ากับแสง หน้า 3
 

ผลึกและการเกิดพันธะ

พันธะของสสาร

 

การเกิดของผลึก

                 ผลึกคือ การเกาะเกี่ยวของโมเลกุลอย่างเป็นระบบ เกิดเป็นโครงสร้างที่มีความแน่นอน  และมีระเบียบ  รูปร่างของผลึกที่เล็กสุด  เรียกว่ายูนิตเซล  ซึ่งเมื่อก่อตัวขึ้นเป็นผลึกที่มีขนาดใหญ่แล้วจะมีรูปร่างเหมือนกับผลึกขนาดเล็ก

คลิกที่รูปภาพคุณจะได้เห็นการเกิดของผลึก

การเติบโตของผลึกเกลือ  ให้เราละลายเกลือในน้ำร้อน และปล่อยให้เย็น

Bryan Aivazian, TERC

การเติบโตของผลึก pentacene  ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

IBM Research

 

 

        ภาพจำลองทางด้านขวา แสดงถึงการจัดเรียงตัวของโมเลกุล โซเดียม กับคลอรีน  ประกอบขึ้นเป็นยูนิตเซล

ผลึกเกลือที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

Smithsonian Institution

Jennifer Loomis, TERC

คลิกที่ลูกศร  คุณสามารถหมุนโครงผลึกของเกลือได้ทุกมุม

 

 

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

กลับหน้าแรก

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล