ไฟฟ้ากับแสง หน้า 5
 
 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    เปลี่ยนพลังงานจากการไหลของน้ำไปเป็นไฟฟ้า  ท่านสามารถใช้เข็มทิศหาทิศทางของสนามแม่เหล็ก  ขนาดของไฟล์ 794  KB คลิกค่ะ  

ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ

 

กระแสไฟฟ้ากับการไหลของน้ำ

การเปรียบเทียบการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงกับการไหลของน้ำที่เกิดจากการปั๊ม

 

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

กลับหน้าแรก

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล