ไฟฟ้ากับแสง หน้า 6
 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง

สนามของแรงทางไฟฟ้า

แกว่งประจุ

 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

กดปุ่ม หยุด (Pause)   และสังเกตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

กลับหน้าแรก

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล