แรง

       แรงมีผลต่อรูปร่าง และการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงเดี่ยวสามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุ (นั่นคือทำให้วัตถุมีความเร่ง)   แรงขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกันจะเปลี่ยนรูปร่างหรือขนาดของวัตถุ  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์   มีทั้งขนาดและทิศทาง  มีหน่วยเป็นนิวตัน  ชนิดของแรงที่สำคัญคือ  แรงโน้มถ่วง  แรงแม่เหล็ก   แรงไฟฟ้า และแรงนิวเคลียร์

Newton (N)  : นิวตัน

     เป็นหน่วยของแรงในระบบ SI   หนึ่งนิวตันเป็นแรงที่ทำให้มวล   1   กิโลกรัมมีความเร่ง  เมตรต่อวินาที่ 2  (m.s-2)

Force  field :  สนามของแรง

     เป็นบริเวณที่มีแรงกระทำ  ระยะไกลสุดที่แรงส่งไปกระทำถึงเรียกว่าพิสัย ของแรง  สนามของแรงแทนด้วยเส้นและหัวลูกศร เรียกว่า  เส้นสนาม  เพื่อแสดงความเข้มและทิศทาง

ดูวีดีโอการเคลื่อนที่ของลูกปืนใหญ่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก

แรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็ก

 

แรงระหว่างโมเลกุลและแรงนิวเคลียร์

แรงเสียดทาน

 

 

สื่อการสอน

ความเสียดทานของพื้นรองเท้า

    ทดสอบการยึดติดของรองเท้า 1. รองเท้าแต๊ะ   2. รองทองบัลเลย์ 3. รองเท้าบู๊ตสำหรับไต่เขา  ผลปรากฎว่า รองเท้าแต๊ะคู่ละ 10 บาท ยึดเกาะได้ดีสุด  คลิกค่ะ  

แผนภาพของแรงที่กระทำกับมวล

และใช้แรงในแนวระดับลากมวลไปบนโต๊ะ

คลิกค่ะ  

 

 

 

 

การทดสอบท้ายบท

เลือกข้อที่ถูกต้อง

คลิกครับ