กำหนดจุดบนแกนพิกัดฉาก

คลิกครับ

   กำหนดจุดต่างๆบนแกนพิกัดฉาก แล้ว

 ทดสอบด้วยตนเอง

ท่านทำแบบทดสอบได้  _________%