วาดกราฟแท่ง วงกลม และ เส้นตรง

กราฟแท่ง

กราฟวงกลม

กราฟเส้นตรง

คลิกครับ  

   ทดลองวาดกราฟด้วยตนเอง กราฟ  โดยกำหนดแกน x   และ แกน ด้วยตนเอง 

 

ข้อมูลของฉัน

แกน x แกน y