การวัดมุม

 

คลิกครับ 

ฝึกวัดมุมด้วยไม้โปรแทรกเตอร์   แล้วทดสอบดูครับ

ทดสอบด้วยตนเอง

ท่านทำแบบทดสอบได้  _________%