นิวเคลียร์  ฟิสิกส์ราชมงคล

     moodlelogo  RSS ScienceBlog    

            

       

ฟิสิกส์ราชมงคล  กับ  ปัญญาประดิษฐ์ VS กับปัญญามนุษ

และ หุ่นยนต์ กับการเรียงรูบิกเร็วที

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

ภาพประจำสัปดาห์

โปรดอ่านก่อน !!

กรุณาใช้ IE 
  ในการเปิดใบงาน เพราะจะเห็น
การทดลองเสมือนจริงทุกการทดลอง

นักศึกษาทุกท่านโปรดทำแบบฝึกหัด
ท้ายบทเก็บคะแนนด้วย บันทึกชื่อ
ใน เครื่องบริการ คลาวด์  

ทดลองทิ้งระเบิดนิวเคลียร์

ใจกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


พิมพ์คำว่า ธัญบุรี ที่ช่องว่าง ด้านบน คลิกค้นหา รอภาพปรากฎขึ้น เลือกชนิดระเบิด  ต่อไปคลิกคำว่า    nuke it สังเกตบริเวณที่เป็น  Ground zero  อธิบายว่าเป็นอย่างไร
 

คลิกเข้าสู่การทดลอง

 

ทดลอง วางระเบิดนิวเคลียร์

ที่เมืองหรือประเทศของท่าน

1-1

พิมพ์ชื่อเมือง (เป็นภาษาไทยได้)  ลงในช่อง  และใส่ค่าอำนาจการระเบิด  ถัดไป คลิก ระเบิด (detonate)  ท่านจะได้เห็นอำนาจการทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์ โดยรอบ

 

คลิกทดลองได้ที่นี่

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

ดาราศาสตร์ราชมงคล

แบบทดสอบ เรื่อง การทำงานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ JAVA

 

คลิกเข้าสู่การทดลอง  JAVA

   ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup

และตั้งค่า config ให้เรียบร้อย ก่อนครับ

คลิกที่ server ภาษาอังกฤษ

คลิกที่ server ภาษาไทย

วิธีทดลอง

1.  ให้ท่าน คลิกที่ปุ่มสีแดง ยิงนิวตรอน เข้าไปในนิวเคลียส  U-235

2.   สังเกตการเปลี่ยนแปลง

3.  คลิก chain reaction  ทดลอง

4.  คลิก  Nuclear Reactor ทดลอง

 

คลิก เข้าทำ 

แบบทดสอบ

คลิก ดูคะแนน 

อัพเดทคะแนนทุก 5 นาที

  

 

 

การทดลองของ Pepsi MAX

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7YQT6BCuAE

หรือคลิกที่นี่

จงกากบาทข้อที่ถูกต้อง

Pepsi MAX ทดสอบ เกี่ยวกับเรื่องใด

. Fission

. Fusion

ค. ปฏิกิริยาลูกโซ่

ง. Chemical Reaction

 

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ควาร์ก  และแอนตี้ควาร์ก

     เลือก  เมซอน  (Meson)   และนำควาร์ก และแอนตี้ควาร์กไปวางไว้ในช่อง  อนุภาคที่ได้คืออะไร บันทึกลงในตารางผลการทดลอง และเปรียบเทียบกับทฤษฎีว่าตรงกันหรือไม่      

คลิกเข้าสู่การทดลอง  ¨

 

 

ห้องทดลองนี้เป็นการศึกษาการสลายตัวของนิวเคลียส  (แสดงเป็นรูปสีแดง)  ให้คุณเลือกเวลาครึ่งชีวิต  และกดปุ่ม  Start  คุณจะได้กราฟ จำนวนนิวเคลียสที่เหลือ (สีเขียว)  กับเวลา   ถ้าต้องการกลับจุดเริ่มต้นให้กดปุ่ม  Reset

ใบบันทึกผลการทดลอง

    กำหนดเวลาครึ่งชีวิตด้วยตนเองอีก 4  ค่า  (มีตัวอย่างให้ดู 1  ค่า)   คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

 

จากอณูถึงอนันต์ วิทยาศาสตร์ต้องรู้

โดย Jonn Gribbin แปลโดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และ ดร.นเรศ ดำรงชัย

คลิกที่นี่อ่านหนังสือ

Cosmic Super Zoom

คลิป จากอณู จนถึง อนันต์ เริ่มมองจากอะตอม ดีเอ็นเอ เซลล์ เรื่อยๆ….จนไปถึงเอกภพ คลิกค่ะ 

ก่อนทดสอบ

1. อ่านหนังสือโดยคลิกที่หนังสือ

2. อ่านเฉพาะบทที่ 1

3. ทำแบบทดสอบ

คลิก เข้าทำ แบบทดสอบ  

คลิก ดูคะแนน   

อัพเดทคะแนนทุก 5 นาที

 

การทดลองเสมือน

  ในห้องทดลองนี้ คุณสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจ  อะตอมของไฮโดรเจน  โดยใช้ทฤษฎีของบอร์

      ให้คุณเลือกระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนจะกระโดด  เมื่อคุณคลิกวงโคจรของอิเล็กตรอน   มันจะกระโดดมายังชั้นที่คุณเลือก  แสดงด้วยลูกศร   และบอกขนาดของพลังงาน

      แถบสีดำด้านบน   แสดงเส้นของสเปคตรัม ค่าความยาวคลื่นในช่วง   ถึง   2000 nm   (ช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นได้อยู่ระหว่าง  400  ถึง  650  nm)  ดังนั้นถ้าการเปลี่ยนระดับพลังงาน อยู่ในช่วงความยาวคลื่น  ถึง  2000 nm  จะมีเส้นปรากฎในแถบสเปคตรัม    และถ้าอยู่ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น  จะมีสีปรากฎขึ้นด้วย

ใบบันทึกผลการทดลอง

      ทดสอบอนุกรมบาล์มเมอร์ (Balmer  series)  อิเล็กตรอน จะเปลี่ยนระดับพลังงานจาก   ni = 3 ,4,5,6,7  ลงมาชั้นที่  nf  = 2  คลิกเข้าสู่การทดลอง

ถ้าทดลองไม่ได้ ให้ Download  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล   ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

แบบทดสอบ เรื่อง ตารางธาตุออนไลน์ (ภาษาไทย)

1

คลิกเข้าชมและทดลองตารางธาตุ

วิธีทดลอง

1.  คลิก ที่ธาตุต่างๆ  สังเกตและจดบันทึก

2.  คลิกที่ คุณสมบัติ สังเกตและจดบันทึก

3.  คลิกที่ วงโคจร  สังเกตและจดบันทึก

4.  คลิกที่ ไอโซโทป    สังเกตและจดบันทึก

 

คลิก เข้าทำ 

แบบทดสอบ

คลิก ดูคะแนน 

อัพเดทคะแนนทุก 5 นาที

  

 

แบบทดสอบ เรื่อง ระเบิดนิวเคลียร์

ระเบิดนิวเคลียร์

     เชื่อว่าคุณคงเคยได้อ่านประวัติของระเบิดปรมาณู ในสงครามโลกครั้งที่  มาบ้างแล้ว   และตอนนี้ก็มีภาพยนตร์ที่แสดงถึงความพินาศย่อยยับหลังการเกิดระเบิดออกมาให้ดูเรื่อยๆ   ดังเช่น  คนเหล็ก   และ วันล้างโลกเป็นต้น   หลายประเทศกำลังวิตกเรื่องภัยคุกคามจากนิวเคลียร์  มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อจำกัดอาวุธนิวเคลียร์    และเซ็นสัญญากันวุ่นวายไปหมด  ขณะที่บางประเทศไม่เห็นด้วยกับสัญญา   และกำลังเร่งสะสมอาวุธนิวเคลียร์  ตัวอย่างเช่น  อินเดีย และปากีสถาน   และเมื่อเร็วๆนี้  ประเทศเกาหลีเหนือได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ โดยอ้างความจำเป็นในการป้องกันตนเอง

     

ภาพการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ในปี  1953 โดยยิงจากปืนใหญ่

       การทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์สูงมากจนน่าตกใจ  ฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดเผยกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์  รวมทั้งการสร้างระเบิดให้คุณได้ทราบในหน้าถัดไป

คลิก เข้าทำ 

แบบทดสอบ

คลิก ดูคะแนน 

อัพเดทคะแนนทุก 5 นาที

  

 

แบบทดสอบ เรื่อง ควบคุมเตาปฏิกรณ์ด้วยตนเอง JAVA

ควบคุมเตาปฏิกรณ์ด้วยตนเอง

    ผู้ที่อยู่ในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์  สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆผ่านเวบไซด์นี้ได้  ทดลองดูว่า  คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างไร   เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น คลิกเพื่อเข้าทำการทดลอง

ใบบันทึกผลการทดลอง

ลำดับที่ 

   ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup

และตั้งค่า config ให้เรียบร้อย ก่อนครับ

คลิก เข้าทำ 

แบบทดสอบ

คลิก ดูคะแนน 

อัพเดทคะแนนทุก 5 นาที

  

 

การทดลอง แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

วิธีทดลอง

1.  ลิกปุ่มสีฟ้า

2. เลือกอะตอมดังรูป 

3. เลื่อนแถบพลังงาน อนุภาคแอลฟ่า

4. เลื่อนแถบจำนวนอะตอม และนิวตรอน

สังเกตการทดลอง

คลิกเข้าสู่การทดลอง  HTML 5 

คลิกเข้าทำแบบทดสอบ 

คลิกดูคะแนนแบบทดสอบ 

 

คลิกทดลองที่ server

 

 

สร้างอะตอมด้วยตนเอง

 

วิธีทดลอง

1.  ำอนุภาคโปรตรอนและนิวตรอนไปวางไว้ตรงใจกลางของอะตอม

2.  นำอนุภาคอิเล็กตรอนไปวางไว้ที่วงโคจร

3.  คลิกดูประจุรวม และเลขมวล

4.  คลิกดูความเสถียรของอะตอม

 

คลิกเข้าสู่การทดลอง  HTML 5 

คลิกเข้าทำแบบทดสอบ 

คลิกดูคะแนนแบบทดสอบ 

 

คลิกทดลองที่ server

 

การทดลองการแผ่รังสีของวัตถุดำ

วิธีทดลอง

1. เลื่อนแถบอุณหภูมิของ Black body  ขึ้นและลง

2.  คลิก Graph Values ,  Labels  และ Intensity  สังเกตการเปลี่ยนแปลง

3.  คลิกที่แว่นขยาย  +   และ แว่นขยาย -  สังเกตการเปลี่ยนแปลง

 

คลิกเข้าสู่การทดลอง  HTML 5 

คลิกเข้าทำแบบทดสอบ 

คลิกดูคะแนนแบบทดสอบ 

 

คลิกทดลองที่ server

 
โรงงานนิวเคลียร์ญี่ปุ่นระเบิด บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว

12 มีนาคม 54

สำนักข่าวจิจิ เพรส รายงานอ้างตำรวจกล่าวว่า ได้ยินเสียงระเบิดและเห็นกลุ่มควันขาวลอยมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ แห่งที่ 1 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว

เจ้าหน้าที่ของจังหวัดฟูกุชิมะ กล่าวว่ากำลังสอบสวนหาสาเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่บริษัทโตเกียว อิเล็กทริค พาวเวอร์ ผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ กล่าวว่า คนงานหลายคนอาจได้รับบาดเจ็บจากการระเบิด โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งหนึ่งของโรงไฟฟ้าอาจ กำลังหลอมละลาย หลังจากระบบระบายความร้อนใช้การไม่ได้ และพบว่ากัมมันตภาพรังสีที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สูงกว่าระดับปกติถึง 20 เท่า

บรรษัทกระจายเสียงของญี่ปุ่น หรือเอ็นเอชเค รายงานว่า กำแพงและเพดานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พังถล่มจากการระเบิดเหลือแต่โครงเหล็ก สถานีโทรทัศน์ได้เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิด ระเบิดอย่าออกนอกเคหสถาน

ลำดับเหตุการณ์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นระเบิด

คลิกครับ

เตาปฏิกรณ์ระเบิด

คลิกครับ

คลิกดูวีดีโอ 

โครงการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทย

มีฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย


โลโก้ฟิสิกส์ราชมงคล

ชาวบ้าน 2 อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมนุมบริเวณที่ว่าการอำเภอยางตลาด เพื่อแสดงพลังต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที

15 มีนาคม 54

แบบทดสอบ

การทดสอบท้ายบท

เลือกข้อที่ถูกต้อง

คลิกครับ

ท่านทดสอบได้คะแนนรวม ___________

 

 

วิทยาศาสตร์วาทะ

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ : Albert Einstein

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

ผู้ที่ไม่รู้สึกตกตะลึงและปลาบปลื้มเมื่อพวกเขาบังเอิญค้นพบทฤษฎีควอนตัม ก็ไม่น่าจะใช่ผู้ที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริง

นีล บอร์

ทุกสิ่งทุกอย่าง- โดยไม่มีข้อยกเว้น-  ล้วนเป็นทั้งอนุภาคและสนามของคลื่นในเวลาเดียวกัน

- เออร์วิน โครดิงเยอร์

    Pulse (wulf)  electroscope

    อิเล็กโทรสโคปแบบพัลส์

    อิเล็กโทรสโคปชนิดแผ่นทองคำ  ผนังของห้องอากาศรอบๆ ฝาปิดทำหน้าที่เป็นขั้วบลบ  และขั้วบวก ด้านข้างอยู่ใกล้แผ่นทอง  ซึ่งจะดึงดูดอิเล็กตรอน  จากฝาปิดด้านบน  ทำให้ฝาปิดมีประจุบวก  (แผ่นทองจะเคลื่อนที่ออกจากแท่งโลหะ  เนื่องจากทั้งสองต่างมีประจุลบแต่ไม่แยกกันมากจนแตะกับขั้วบวก  ก่อนที่จะนำต้นกำเนิดกัมมันตรังสีเข้ามา)   แผ่นทองคำจะแสดงว่า มีการแผ่รังสีโดยเคลื่อนที่กลับไปกลับมา เมื่อมีการแตกตัวเป็นไอออน  แต่ละครั้ง

 

แนะนำการสร้างระเบิดปรมาณูสำหรับบ้านของท่าน

                

จุดกำเนิดของระเบิดปรมาณู       

                     ถ้าท่านมี “A-Bomb” ติดบ้านไว้สักลูก ท่านไม่ต้องหวั่นเกรงมนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้น ไม่ต้องหวาดผวาต่อภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกอีกต่อไปเมื่อไรที่ท่านรู้สึก “เซ็ง” ท่านอาจทดทองใช้ดูได้ทันที..และไม่แน่..ท่านอาจจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่จนคับฟ้าไปเลยก็ได้

                เอาละครับท่านคิดอยากจะมี เอ-บอมบ์ ติดบ้านไว้ซักลูกก็ขอให้ติดตามรายละเอียดได้เลย..ก่อนอื่นใดทั้งหมด ท่านจะต้องทำความเข้าใจกับทฤษฎีและหลักการของระเบิดแบบปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่เสียก่อน..ระเบิดปรมาณูมันระเบิดขึ้นมาได้อย่างไร ..ง่ายมากครับ..หลักการมีอยู่ว่า.. “เอายูเรเนี่ยม-235  หรือพลูโตเนี่ยมก็ได้ ในปริมาณเท่ากันสองก้อน มาวางประกอบกันให้ดี ในชั่วเวลาหนึ่งมันจะเกิดระเบิดด้วยตัวของมันเอง”...คลิกอ่านต่อครับ


 •  

      Geiger  counter  เครื่องนับไกเกอร์

      เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยหลอดไกเกอร์มูเลอร์  สเกลและเรตมิเตอร์  และมักมีลำโพงด้วย  หลอดไกเกอร์เป็นหลอดรูปทรงกระบอกมีขั้วสองขั้ว  ภายในบรรจุแก๊ส  ผนังหลอดทำหน้าที่เป็นขั้วลบ  มีลวดแกนกลางทำหน้าที่เป็นขั้วบวก  อุปกรณ์จะตรวจการแผ่รังสีได้โดยบันทึกพัลส์ของกระแสระหว่างขั้ว  พัลส์เกิดจากการแตกตัวเป็นไอออนของแก๊ส  (ปกติเป็นแก๊สอาร์กอนความดันต่ำกับโบรมีน ปริมาณเล็กน้อย )   มีเครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนับพัลส์และมีเรตมิเตอร์  ซึ่งนับอัตราเฉลี่ยของพัลส์เป็นจำนวนครั้งต่อวินาที


   

 • ในห้องทดลองนี้เป็นการศึกษาปฏิกิริยาลูกโซ่   จุดสีเขียวเป็นนิวเคลียสที่พร้อมจะแตกตัว  ถ้าถูกชนด้วยนิวตรอน  (จุดสีน้ำเงิน)  ยกตัวอย่างเช่น   ชน U236  ด้วยนิวตรอน  ทำให้นิวเคลียสแตกตัว  เป็นจุดสีแดง  2  จุด   และปลดปล่อยนิวตรอนออกมา 3  ตัว

         คุณสามารถทดลองวางนิวตรอน 1  ตัวโดยคลิกเมาส์ 1  ครั้งที่ช่องว่างสีดำ

         ถ้าต้องการหยุดปฏิกิริยาให้กดปุ่ม S   และต้องการดำเนินปฏิกิริยาต่อให้กดปุ่ม  อีกครั้ง

         เริ่มต้นใหม่ให้กดปุ่ม  คลิกเข้าสู่การทดลอง


   

 • วีดีโอการศึกษา

  25  มกราคม  1995  เรดาห์ของรัสเซีย  แจ้งว่า ขีปนาวุธของอเมริกากำลังวิ่งเข้าหากรุงมอสโคว์  เมืองหลวงของรัสเซีย  ทหารรีบส่งสัญญาณเตือนภัยตามลำดับ  เข้าสู่ขั้นตอนการตอบโต้ด้วยระเบิดนิวเคลียร์  ขณะนั้นผู้นำระดับสูงมีเวลาเพียง 10  นาที ในการตัดสินใจว่าจะตอบโต้หรือไม่   คลิกครับดูเรื่องจริงที่เกือบนำโลกไปสู่ความหายนะ  (windows media  ขนาด 2.3 MB)

  เรือบรรทุกนิวเคลียร์

      26 ก.ค. 1945  เรือ ยูเอสเอส อินเดียนาโปลิส  แล่นออกจากเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งนอกฝั่งกวม  โดยได้รับมอบหมายภารกิจให้บรรทุกลูกระเบิดนิวเคลียร์ไปส่ง ณ ที่แห่งหนึ่ง  เพื่อจะนำไปถล่มเมืองฮิโรชิมา  30 ก.ค.  1945  หลังเที่ยงคืน ตอร์ปิโดของญี่ปุ่นยิงถูกเรือหักกลางลำ   หัวเรือขาด  ภายใน 12  นาที  เรือก็จมลง   ลูกเรือกว่า 900 คน ลอยคออยู่กลางทะเล  ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ   มีหลายคนโดนฉลามกิน   การขาดน้ำจืด  และ ต้องผจญกับแสงอาทิตย์อันร้อนแรงอยู่ทุกวัน  ทำให้พวกเขาคิดว่าตายแน่นอน   พวกเขาจะรอดหรือไม่  อย่างไร  คลิกครับ    ( windows media  3 MB)

  นายเอนริโก เฟอร์มี

      จุดเริ่มต้นของระเบิดปรมาณู

      นักวิจัยในประเทศเยอรมันประสพความสำเร็จในการแยกอะตอม โดยใช้กระสุนนิวตรอนยิงเข้าไปในนิวเคลียส ทำให้นิวเคลียสแตกออกได้อย่างต่อเนื่องเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ขึ้น  สำหรับวีดีโอตอนนี้  คุณจะได้เห็นว่า ไอสไตน์ส่งหนังสือถึงท่านประธานาธิบดี รูสเวลล์  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างระเบิดปรมาณูขึ้น  ซึ่งในตอนแรกท่านประธานาธิบดียังไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก    คลิกครับ    ( windows media  5 MB)

   

    สงครามโลกครั้งที่สอง

     อเมริกาถูกญี่ปุ่นโจมตีที่เพิรล์ฮาร์เบอร์  ทำให้อเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุ่น   ท่านประธานาธิบดีจึงให้ความสำคัญกับระเบิดชนิดใหม่  โดยอนุมัติโครงการแมนฮัตตัน  ให้นายพลโกบ  เป็นหัวหน้าโครงการนี้   ท่านนายพลได้เลือกนักฟิสิกส์ชั้นยอดคนหนึ่งเข้าร่วมงาน ชื่อของท่านคือ  โอเพนไฮเมอร์  คลิกครับ ( windows media 6 MB)

  แยกยูเรเนียม

     นักฟิสิกส์ในโครงการแมนฮัตตัน ประสพความสำเร็จในการแยกยูเรเนียม 235   แต่ยังได้จำนวนน้อยไม่พอเพียงกับการทดลองยิงยูเรเนียมเข้าไปในมวลยูเรเนียมอีกก้อนหนึ่ง  เพื่อให้มวลเกิดสภาวะวิกฤติ  ตอนนี้นายโอเพนไฮเมอน์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เขาเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับโครงการ ขณะเดียวกันทีมงานอื่นได้พัฒนาพลูโตเนียมขึ้น  ซึ่งได้จากการยิงสารกัมมันตภาพรังสีไปบนยูเรเนียม ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถทดแทนยูเรเนียมได้ คลิกครับ ( windows media 6.7 MB)

   ทดลองครั้งแรก

  16  ก.ค.  1945  เวลาตีห้าครึ่ง  นักวิทยาศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาเป็นพิเศษ  ให้เข้าชมดูการจุดฉนวนระเบิดปรมาณูลูกแรก  บนทะเลทรายของนิวเมกซิโก   ภายใต้โครงการแมนฮัตตัน  ที่ใช้เงินงบประมาณกว่า  30,000  ล้านบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินในปัจจุบัน  เสียงระเบิดสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทะเลทราย  เกิดคลื่นกระแทกขึ้น  ลูกไฟขยายตัวครอบคลุมเป็นรัศมี  40,000 ฟุต  เทียบเท่ากับแรงระเบิดของทีเอ็นที  20,000 ตัน   หอเหล็กที่ใช้ทดลองหายไปเป็นอากาศ   ทรายบริเวณนั้นหลอมเหลวจนกลายเป็นแก้ว  คลิกครับ ( windows media 5.7 MB)

   

   ถล่มญี่ปุ่น

      เดือนมิถุนายน  1945  นักวิทยาศาสตร์โครงการแมนฮัตตัน จำนวน  155 คนลงนามเรียกร้องให้นายพลโกบ  ทดลองระเบิดบนดินแดนที่ไร้ผู้คนก่อน  แสดงแสนยานุภาพให้ญี่ปุ่นเห็น  เพื่อยุติสงครามโดยไม่ทำลายพลเรือน   แต่ท่านนายพลไม่พอใจ ปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับ  เสนอการทดลองที่ประสพความสำเร็จให้ท่านประธานาธิบดี   ซึ่งท่านถูกกระแสกดดันจากประชาชนและรัฐบาลให้รีบยุติสงครามโดยเร็ว ไม่ว่าจะใช้วิธีใดๆทั้งสิ้น  เขาจึงฟังนายพลโกบตัดสินใจครั้งสำคัญ อนุมัติให้ใช้ระเบิดได้  ดังนั้น เวลาตี ของวันที่ สิงหาคม  1945  นักบินที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี  นำเครื่องบิน บี 29  มุ่งเข้าสู่เมืองฮิโรชิมา   ในเวลา  8.45  น. เมื่อเครื่องบินอยู่เหนือเมือง  ระเบิดลูกแรกชื่อว่าเจ้าหนูน้อย   จึงถูกปล่อยออกจากใต้ท้องของเครื่องบิน   ใช้เวลาตกลงมา 43  วินาทีจึงระเบิด นักบินรายงานว่า เขาเห็นแต่กลุ่มไอน้ำที่กระจายพวยพุ่งขึ้นมา  โดยไม่เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นด้านล่าง   ส่วนเมืองด้านล่างนั้น พื้นที่เกือบ  90  เปอร์เซนต์ถูกทำลายเรียบ พลเรือนกว่าแสนคนสูญเสียชีวิตในทันที   อีก  วันต่อมา ลูกระเบิดอีกลูกหนึ่ง เรียกว่า เจ้าหมูอ้วน  ถูกหย่อนเหนือเมืองนางาซากิ  ความเสียหายไม่น้อยกว่าฮิโรชิมา  ทำให้ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข  สงครามโลกครั้งที่สองจึงจบลง  คลิกครับ ( windows media 5 MB)

    เร่งสะสมอาวุธ

     อเมริกาเป็นเจ้าของอาวุธมหาประลัยนี้ ประเทศเดียว จนถึงปี  1949  ประเทศโซเวียตก็ทดลองระเบิดปรมาณู  พร้อมกับระเบิดที่มีความหลายแรงกว่าเก่าอีกหลายเท่า เรียกว่าระเบิดไฮโดรเจน    ไม่นานนัก ทั้งสองประเทศก็เร่งแข่งขันด้านอาวุธ  และมีลูกระเบิดปรมาณูอยู่ในครอบครองมากมายหลายหมื่นลูก  ส่วนนายโอเพนไฮเมอร์  ซึ่งหลังจากจบโครงการแล้ว เขาต่อต้านการสะสมอาวุธมหาประลัยนี้อย่างหัวชนฝา  แต่เขาก็ไม่สามารถจะยับยั้งมันได้อีกแล้ว  การถกเถียงปัญหาทางด้านจริยธรรมมากมายจึงเกิดขึ้นว่า  ระเบิดนี้มีแต่โทษอย่างเดียวหรือ ?  เพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติ ยังไม่มีสงครามใหญ่เกิดขึ้นอีกเลย ทั้งนี้เป็นเพราะในใจของผู้นำประเทศทุกคนล้วนเกิดความกลัวที่จะเป็นประเทศแรกที่เปิดฉากสงครามมหาประลัยขึ้น  คลิกครับ ( windows media 3 MB)

   

  สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล 

   

   

      

                 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945  วันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสยิ่งนัก  ครอบคลุมเมืองฮิโรชิมาในประเทศญี่ปุ่น  ฮิโรชิมาเป็นเมืองอุตสาหกรรม จำนวนประชากรหนาแน่น ถ้ามีใครสักคนแหงนหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าจะเห็นได้ว่า มีเครื่องบินขนาดใหญ่สีเงิน  อักษรภาษาอังกฤษดัานข้างของลำตัวเครื่องบินอ่านได้ว่า "U.S. AIR FORCE"  ในครู่ต่อมา เครื่องบินลำนั้นได้ทิ้งร่มชูชีพสีขาวลงมาพร้อมด้วยวัตถุบางอย่าง  ร่มชูชีพลอยต่ำลงมาทุกทีแต่ยังไม่ถึงพื้นดิน  ในวินาทีนั้น  เสียงกัมปนาทกึกก้องที่ดังยิ่งกว่าฟ้าผ่าหลายร้อยเท่าก็ดังขึ้นได้ยินไปทั้งเมือง แสงเจิดจ้านั้นบดบังแสงอาทิตย์โดยสิ้นเชิง    พร้อมๆกับเกิดความร้อนมหาศาลแผ่กระจายออกไปทั่วพื้นที่หนึ่งร้อยตารางไมล์  สิ่งมีชีวิตในรัศมีห้าสิบตารางไมล์หายไปกลายเป็นอากาศในพริบตา สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนมีอันแปรสภาพกลายเป็นเถ้าถ่านไปพร้อมๆกัน      ให้นักศึกษาที่เรียนฟิสิกส์ 2 ลองบรรยายเหตุการณ์ในวันนั้นให้น่าตื่นเต้นที่สุด ลงใน

   

   

  กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

   

   

   

  ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการโวต 

  กดคลิกเข้าไปเพื่อโวตครับ

  สมุดพกอิเล็กทรอนิกส์

  เกมออนไลน์คลายเคลียด

  alcohol  

  เกมล่าเป็ด

  ยิงลูกบอลสี ภายในสำนักงาน ฝึกความแม่นยำ  เป็นระบบ มิติน่าเล่นมาก

  ไข่มุกภาค 2    ให้เลือกไข่มุกกี่ลูกก็ได้ในแถวเดียว  แล้วกดคำว่า go   เหลือเม็ดสุดท้ายใครเลือกได้แพ้

  คลิกที่รูปภาพครับ

 • กลับหน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  เรื่องการทดลองเสมือนจริง