RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => สนามไฟฟ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 12:39:59 pmหัวข้อ: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 12:39:59 pm
วิธีทดลอง

    เราสามารถเปลี่ยนประจุตัวที่ 4  เป็นประจุบวกหรือลบได้โดยการเลือก

ที่ Positive  ถ้าต้องการเป็นประจุบวก

ที่ Negative  ถ้าต้องการเป็นประจุลบ

หรือจะเพิ่มขนาดของประจุโดยใช้ลูกศรก็ได้

   ให้ท่านทดลองใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4   โดยพยายามให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบ

คลิกเข้าสู่การทดลอง (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/7/5/ElectroStaticForce/ElectrostaticForce.htm) 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Chantana ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 02:57:21 pm
นางสาวฉันทนา  ไกรสินธุ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 41 รหัส 115310903002-9 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23/11/2553 เวลา 14:56  สถานที่ หอใน ตึก3  ทำการทดลองแล้้วสรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: ดนุพร อ่อนศรี ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:34:36 pm
นาย ดนุพร  อ่อนศรี  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec02 เลขที่ 72 รหัส 115040472024-7 ตอบกระทู้วันที่ 23/11/2553 เวลา 18:56  สรุปว่าเนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบการที่จะให้ประจุที่อยู่ตรงกลางไม่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้าเราจะต้องใช้ประจุบวกเป็นกรอบล้อมประจุตรงกลางไว้


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: sarisa ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:42:52 pm
นางสาว สาริศา พรายระหาญ  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  sec02 เลขที่ 10 รหัส 115110901018-1
ตอบกระทู้วันที่ 23/11/2553 เวลา 18.38 น ณ ร้านshoter need
  สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Nitikanss ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:47:03 pm
นางสาวนิติการณ์  รัตนบุรี  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 65 รหัส 115310903052-4  23/11/2553 เวลา 18.42  สถานที่Banoffeeทำการทดลองแล้้วสรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: saowapha ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 07:01:05 pm
นางสาวเสาวภา ล่วงพ้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  sec02 เลขที่ 11 รหัส 115110901082-7
ตอบกระทู้วันที่ 23/11/2553 เวลา 18.58 น.  ณ ร้านshoter need

  สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: leonado_davinci ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 07:21:46 pm
Jakrapong  Mensin นายจักรพงศ์ เม่นสิน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411015-4 sec 4 เลขที่ 12 ตอบกระทู้วันที่ 23/11/53 เวลา 7.21 pm ที่ห้องสมุด มทร......
     การทดลองนี้ให้ประจุตัวที่ 4 เป็นประจุบวก ประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปมาในประจุทั้ง 4 ตัว แต่ถ้าให้ประจุตัวกลางเป็นประจุลบประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ออกนอกประจุทั้ง 4 ตัว เพราะประจุตัวกลางก็เป็นประจุบวกเช่นกัน จึงเกิดแรงผลักกันในประจุทั้ง 4 ตัวถ้าเราขยับประจุตัวกลางการเคลื่อนที่ก็จะอยู่ในประจุทั้ง 4............


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: siwapat ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 08:12:26 pm
ผมนายศิวภัทร์ รัตนสมบูรณ์  รหัส 115330411024-6 เลขที่ 18 sec. 4 วันที่ 23/11/53 เวลา 8.09 pm  ที่หอลากูลแมนชั่น
   ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Jutharat ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 08:59:54 pm
นางสาวจุฑารัตน์  นาวายนต์  sec 02 รหัส 115210417058-2 เลขที่ 22 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21.00 ณ หอ RS
การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: aomme ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:37:02 pm
น.ส ศรัญญา  เพชรแก้ว  เลขที่ 45 sec 02 รหัส 115310903022-7  สาขา สถิติประยุกต์  วัน 23/11/53 เวลา 21.35  สถานที่ บ้านตัวเอง

สรุป  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Bifern ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:55:33 pm
น.ส.ชลทิพย์ เปาทอง เลขที่ 42 sec02 รหัส 115310903007-8  นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาสถิติประยุกต์  วันที่23/11/2553  เวลา 21.53
จาการทดลอง จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้โดยไม่หลุดออกนอกกรอบนั้น เราจะต้องกำหนดประจุตัวที่4 เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: opisit ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:03:01 pm
กระผม นาย พิสิทธิ์ สอนเทศ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ sec 17 รหัสประจำตัว 115340441207-0
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรม
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่บ้าน เวลา 22:02
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ จากการทดลองในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าประจุทั้ง4
เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4
 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อ
ใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4
มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตาม


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Phatcharee ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:06:03 pm
นางสาวพัชรี มากพริ้ม   คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 15 รหัส 115110903048-6
ตอบกระทู้วันที่ 23/11/2553 เวลา 22.00น ณ บ้าน
 ;D  สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: alicenine ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:34:28 am
ผมนาย เลิศศัดิ์ ศัลยวิเศษ รหัส 115210452021-6 เลขที่ 30 sec.2 วิศวกรรมเคมี-สิ่งทอ วันที่ 24/11/53 เวลา 11.34น. ที่ อ.วิทยบริการ

ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Penprapa ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 04:06:19 pm
นางสาวเพ็ญประภา  สุเพียร เลขที่ 3 รหัส 115210904029-3 กลุ่ม 2 วันที่ 24 พย 53 เวลา 16.05 ณ วิทยะบริการ
   ควรให้ประจุตัวที่ 4 เป็นประจุบวก จึงทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: waranya ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 04:19:13 pm
นางสาววรัญญา สิงห์ป้อม  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาสถิติ  sec02 เลขที่ 63 รหัส 115310903049-0
ตอบกระทู้วันที่ 24/11/2553 เวลา 14.20 น ณ หอศุภมาศ
  สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: kambio ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 04:25:22 pm
นางสาว นันทวัน  มีชำนาญ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขา ชีววิทยา  sec. 02  เลขที่  37  รหัส  115210904052-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24  พ.ย.  2553  สถานที่  บ้าน  เวลา  16..24   น. 

สรุปได้ว่า  เราต้องให้ประจุตัวที่ 4  เป็นประจุบวกเพราะประจุตัวกลางที่กำหนดมาให้เป็นบวกประจุบวก  ซึ่งจะทำให้เกิดการผลักกัน    จึงทำให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า  โดยไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: pool ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 05:20:17 pm
นางสาวดาวประกาย  แก้วเรือง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ รหัส 115210452059-6 SEC 2  เลขที่ 32
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.20 น. ที่หอพัก SP CONDO
มีความเห็นในกระทู้ว่า
    เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อ
ใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตาม


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: sumintra ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 05:41:56 pm
นางสาวสุมินตรา  งามสมบัติ  รหัส 115210452022-4

เลขที่ 31 sec.2 วิศวกรรมเคมี-สิ่งทอ วันที่ 24/11/53 เวลา 17.41 น. ที่หอพัก

มีความเห็นว่า

ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: TanGMe ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 06:13:31 pm
นางสาวภัทรพร  รหัส 115110417062-6
เลขที่ 6 sec.2  วันที่ 24/11/53 เวลา 18.13 น. ที่หออยู่บ้านแมนชั่น

มีความเห็นว่า

ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Benjawan Onnual ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 06:49:39 pm
นางสาวเบญจวรรณ อ่อนนวล เลขที่ 49 sec 02 รหัส 1153109030326 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ตอบกระทู้เมื่อ 24/11/2553 เวลา 18.46 น. ณ หอพักนำรงค์แมนชัน
จากการที่ทำการทดลองแล้วนั้น  เมื่อเราทำใช้เม้าลากประจุตัวที่ 4 ขยับออกจากจุดที่ทำให้ประจุบวกที่อยุตรงกลางสมดุลแล้วนั้น จะทำให้ประจุบวกตรงกลางวิ่งไปมาดยที่เราสามารถบังคับประจุตัวที่ 4 ไปมาเพื่อไม่ให้ประจุบวกนั้นวิ่งออกนอกของวงจร  แต่ในที่สุดประจุบวกก็หลุดออกนอกวงจร


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: kitima ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 07:27:04 pm
นางสาวกิติมา  รัตโนทัย รหัส 115110903001-5 เลขที่ 13 sec 02 วันที่ 24 พ.ย.53 เวลา 19.27  ณ zoom
 ประจุ  4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: namtan ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 07:40:08 pm
ดิฉัน นางสาวณัชชา ธิติบุญจันทร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
sec02 รหัสประจำตัว115210417055-8 เลขที่ 21
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่หอพักโอนิน3 เวลา 19.40น.
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้มีประจุชนิดเดียวกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4
โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย
ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: shanonfe11 ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 07:59:56 pm
นายชานนท์ ชุมพร sec 02 รหัส 115210417028-5 เลขที่ 19 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 19.54 ณ หอฟ้าใสแมนชั่น
การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้องกำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบแต่เมื่อลองขาดประจุตัวใดไปตัวหนึ่งหรืออยู่ในจุดที่ไม่สมดุลประจุตัวกลางจะหลุดออกนอกกรอบ
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: suchart ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:30:42 pm
กระผม นายสุชาติ สุวรรณวัฒน์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมอุตสาหการ sec 02 รหัสประจำตัว 115210441230-7
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรม
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่หอ เวลา 20.31
สรุปได้ว่า คือ จากการทดลองในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อ
ใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4
มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตาม


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: nutthaporn ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:33:18 pm
นางสาวณัฐพร  พิศนุ  sec 02 เลขที่ 14 รหัส 115110903030-4  24/11/2553 เวลา 20.33 ณ zoom
ทำการทดลองแล้้วสรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: chaiwat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:14:46 pm
กระผมนายชัยวัฒน์ คำพันเกิด รหัส 115011113029-2 sec02 เลขที่ 76 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์เครื่องกล ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24/11/2553 เวลา 21.12 น. ที่หอพักโอนิน5
ซึ่งสรุปได้ว่า ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้มีประจุชนิดเดียวกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: satawat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:19:02 pm
นายศตวรรษ รัตนภักดี  รหัส 115210441263-8

เลขที่ 29sec.2 วิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 24/11/53 เวลา 21.18 น. ที่หอพัก

มีความเห็นว่า

ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: toonpccphet ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:21:58 pm
นายสุรเชษฐ   ทองโฉม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 59 รหัส115310903044-1 เข้ามาตอบเมื่อวันที่ 24/11/2553 เวลา   21:21  สถานที่ บ้าน
สรุปได้ว่า ถ้าจะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบ เราจะต้องกำหนดประจุทั้ง 4 ตัว ให้สมดุลกันหัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Piyarat Mounpao ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:43:42 pm
นางสาวปิยะรัตน์  เหมือนเผ่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาชีววทยา  sec02 เลขที่ 36 รหัส 115210904050-9
ตอบกระทู้วันที่ 24/11/2553 เวลา 21.43 น.  ณ บ้าน
       สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้องกำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: shanon_ie ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:05:49 pm
นาย ชานนท์ วรรณพงษ์ เลขที่4  sec 02  รหัส 115040441083-1
ตอบกระทู้วันที่ 24-11-53 เวลา 22.05 น.  ณ หอพัก

  สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ  ;D


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Thatree Srisawat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:11:35 pm
นาย ธาตรี ศรัสวัสดิ์ นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sec02 เลขที่71 รหัส 115310906029-9
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่บ้าน เวลา22.10น.การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: ponyotha ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:19:21 pm
ผมนาย วีรพล  นุ่มน้อย รหัส 115330411014-7 เลขที่ 11 sec.4 วิศวกรรมโยธา วันที่ 24/11/53 เวลา 10.16 pm  หอ อยู่เจริญแมนชั่น

   ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Sunti ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:28:29 pm
Sunti Civil  นายสันติ   บัวงาม  นศ.วิศวกรรมโยธา    รหัส 115330411021-2  Sec 4  เลขที่ 16   ตอบกระทู้วันที่ 24/11/53  เวลา 22:30 น.  ณ. หอป้าอ้วน
      การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบการที่จะให้ประจุที่อยู่ตรงกลางไม่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้าเราจึงเลือกประจุที่  4 ให้เป็นประจุบวก


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Chanon_non26 ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:11:07 pm
นายชานน์ พงษ์ไพโรจน์ เลขที่46 รหัส 115310903029-2 นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ เวลา 23.09น. วันที่ 24/11/2553 สรุปได้ว่า หากเราพยายามควบคุมประจุตัวที่ 4โดยให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่ไปมา และสามรถวิ่งอยู่ในกรอบของสนามไฟฟ้าได้โดยไม่หลุดออกนอกกรอบ :D


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:13:17 pm
นางสาว กชพร เพ็งคำเส็ง รหัส 115210417059-0 sec 02 เลขที่23  ตอบกระทู้ วันที่ 24/11/53 เวลา 23.12 ที่ บ้าน สรุปได้ว่า

ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: siripornmuay ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:58:22 pm
นางสาวศิริพร สนเผือก นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 64 รหัส 115310903051-6 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24/11/2553 เวลา   11:55  สถานที่ หอใน  อ่านแล้วสรุปได้ว่า การที่จะทำให้ประจุบวกตัวกลางเคลื่อนที่ไปมาภายในได้เราจึงต้องกำหนดประจุมา4ประจุซึ่งเป็นประจุบวกเพื่อให้ปรุจุบวกผลักกันให้ประจุที่อยู่ตรงกลางหลุดไปได้


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Khuarwansiriruk ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:59:44 pm
น.ส.เครือวัล ศิริรักษ์ เลขที่ 56 รหัส 115310903039-1 sec02 เวลา 23.58 น. วันที่24/11/2553 สถานที่ กิติพงศ์แมนชั่น สรุปได้ว่า การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา และวิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น จะต้องกำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ
  


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: dararat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:26:58 am
นางสาวดารารัตน์ นิรันต์เรือง รหัส 115210904035-0 ฟิสิกส์ 2 sec 02 เลขที่ 35 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 00:26 น  ณ ห้องพักส่วนตัว ซ.zoom
ซึ่งสรุปได้ว่า ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: kittisap ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:19:37 am
กระผมนายกิตติศัพท์ ถนัดงาน  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441213-9
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 01.19น
ความคิดเห็นว่า
สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: nontapun ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:21:53 am
กระผมนายนนทพันธ์ เสนาฤทธิ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441217-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 01.20น
ความคิดเห็นว่า
สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ
 
 แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    บันทึกการเข้า 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: nachaya ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:25:54 am
ผมนาย ณชย ประสพเนตร์ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4 เลขที่ 49
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 01.25น
ความคิดเห็นว่า
สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: THANAKIT ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:38:57 am
ผม นาย ธนกฤต เฉื่อยฉ่ำ  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.17
รหัส 115340441248-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ บ้าน    เวลา 06.38
  ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Pratanporn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:30:21 am
นายประทานพร พูลแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 69 รหัส 115310903057-3 วันที่ 25/11/2553 เวลา 07:23 สถานที่ บ้าน
สรุป คือ การที่จะไม่ให้ประจุนั้นหลุดออกนอกกรอบนั้นเราควรที่จะใช้ประจุที่เหมือนกันทั้งหมดเพื่อที่จะให้มีการผลักกัน เพื่อรักษาสมดุลที่เราตั้งไว้ ไม่ให้วัตถุออกนอกกรอบ แต่ถ้าเราขยับ ประจุตัวที่ 4 นั้นก็จะทำให้เราควบคุมวัตถุตรงกลางได้ยากขึ้นเพราะวัตถุถูกแรงผลักจึงทำให้หลุดออกนอกกรอบได้


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: pasinee ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:18:25 am
น.ส ภาสินี  แก้วพวง  เลขที่ 62 sec 02 รหัส 115310903048-2 สาขา สถิติประยุกต์  วัน 25/11/53 เวลา 10.17  สถานที่ วิทยะ

สรุป  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: bobo ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:26:51 am
นางสาวสุนิสา หมอยาดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 68 รหัส 115310903055-7เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553 เวลา   10.26  สถานที่ ตึกวิทยบริการ อ่านแล้วสรุปได้ว่า การที่จะทำให้ประจุบวกตัวกลางเคลื่อนที่ไปมาภายในได้เราจึงต้องกำหนดประจุมา4ประจุซึ่งเป็นประจุบวกเพื่อให้ปรุจุบวกผลักกันให้ประจุที่อยู่ตรงกลางหลุดไปได้


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: soawanee ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:38:48 am
นางสาวเสาวณีย์  อนันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาสถิติประยุกต์  sec02 เลขที่66  รหัส 1153109030532  ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 10.37 ณ ตึกวิทยบริการ
ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Mickey2010 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:53:06 am
นางสาวปัทมา วงษ์แก้วฟ้า  เลขที่55 sec02 รหัส 115310903038-3 เข้ามาตอบกระทู้วันที่25/11/53 เวลา10.37น. สถานที่ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการทดลองพบว่าการที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้องกำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกรอบของสนามไฟฟ้าหัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: iinuyashaa ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:05:09 am
นางสาววิภวานี  แสงทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี   sec  02  รหัส  115210902118-6  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25/11/2553 ที่บ้าน  เวลา 11:05 น.

สรุปได้ว่า

ประจุทั้ง 4 เป็นประจุบวก (+) เมื่ออยู่ใกล้กันจะผลัก ประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก  จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า  ถ้าเปลี่ยน ประจุใดประจุหนึ่งให้เป็นประจุลบ (-) ตัวกลางซึ่งเป็นประจุบวก (+) จะเคลื่อนที่เข้าหา ประจุลบ (-) ทันที


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Tarintip ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:48:28 am
นางสาวธารินทิพย์ วรรณกลาง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ sec02 รหัส 1153109030466 เลขที่ 60 ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 11.41 สถาที่ วิทยบริการ
สรุปว่า ใช่เมาส์ลากประจุตัวที่ 4 โดยให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ในกรอบสนามแม่ไฟฟ้า เมื่อเพิ่มประจุตัวที่4 มากก็จะทำให้ประจุมีแรงผลักประจุมากขึ้น ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากขึ้น
ทำให้ประจุออกนอกสนาม


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: nuubuoe ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:50:28 am
นางสาวจรีรัตน์ ชะโปรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ sec.2เลขที่57รหัส115310903040-9 ตอบกระทู้วันที่25/11/53 เวลา11.49 ณ วิทยบริการ
การที่จะไม่ให้ประจุนั้นหลุดออกนอกกรอบนั้นเราควรที่จะใช้ประจุที่เหมือนกันทั้งหมดเพื่อที่จะให้มีการผลักกัน เพื่อรักษาสมดุลที่เราตั้งไว้ ไม่ให้วัตถุออกนอกกรอบ แต่ถ้าเราขยับ ประจุตัวที่ 4 นั้นก็จะทำให้เราควบคุมวัตถุตรงกลางได้ยากขึ้นเพราะวัตถุถูกแรงผลักจึงทำให้หลุดออกนอกกรอบได้


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Biwtiz ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:58:59 am
น.ส.กชพรรณ นาสวาสดิ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ รหัสนักศึกษา 115310903036-7 เลขที่ 53 sec 02 ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 11.58 น. สถานที่ หอ Banoffee
        สรุปได้ว่า การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้องกำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Eakachai_ie ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:10:47 pm
ผมนายเอกชัย สงวนศักดิ์ รหัส 115040441086-4 เลขที่ 74 sec. 2 วันที่ 25/11/53 เวลา 12.10   ที่หอมาลีแมนชั่น
  ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Narumol ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:19:10 pm
น.ส.นฤมล  กำลังฟู Sec.2 No.20 รหัส115210417031-9
ในการทดลองจะได้ว่าการที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้องกำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Sirilak ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:23:25 pm
น.ส.สิริลักษณ์  ศัพสุข Sec.2 No.24 รหัส 115210417064-0
จะได้ว่า ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้มีประจุชนิดเดียวกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4โดยพยายามให้ประจุตัวกลาง เคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: moso003 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:32:50 pm
นาย ชินดนัย   ใจดี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  sec02 เลขที่ 12 รหัส 115110901089-2
ตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553 เวลา 12.31 น.  สถานที่ บ้านพัก

ให้ประจุทั้ง 4 เป็นบวก เมื่อประจุทั้ง 4 อยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน ให้ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: KanitaSS ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:17:00 pm
นางสาวคณิตา สุดจิตร์ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ Sec2 รหัส115310903030-0 เลขที่45 ตอบกระทู้วันที่25/11/53 13.15 ที่บาน็อฟฟี่ 1
ตอบ  ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Utchima ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:41:18 pm
นางสาวอัจจิมา แขกสะอาด เลขที่ 75 sec.2  รหัสนักศึกษา 115110905096-3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.40


          ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: ittiwat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 02:28:24 pm
 นายอิทธิวัตร  จิตต์มั่นคงกุล  เลขที่ 54 sec 2 รหัส 115310903037-5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ  ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 15.16 น.สถานที่ บ้าน       
      จากการที่ทำการทดลองแล้วนั้น  เมื่อเราทำใช้เม้าลากประจุตัวที่ 4 ขยับออกจากจุดที่ทำให้ประจุบวกที่อยุตรงกลางสมดุลแล้วนั้น จะทำให้ประจุบวกตรงกลางวิ่งไปมาดยที่เราสามารถบังคับประจุตัวที่ 4 ไปมาเพื่อไม่ให้ประจุบวกนั้นวิ่งออกนอกของวงจร  แต่ในที่สุดประจุบวกก็หลุดออกนอกวงจร


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 03:02:04 pm
น.ส. กชพร เพ็งคำเส็ง  sec 02 เลขที่23 รหัส 115210417059-0 สถานที่ ห้องสมุด วันที่ 25/11/53 เวลา 15.00

สรุปได้ว่า

    ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut sringam ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 03:05:49 pm
ผมนาย ศรายุธ สีงาม นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4 เลขที่ 46
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.05 น
ความคิดเห็นว่า
สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: vutmte50 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 04:19:55 pm
นาย คฑาวุธ ทองเสริม นักศึกษาคณะครุศาสตร์ sec.02 เลขที่ 75 รหัส 115011113005-2 ตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553 เวลา 16.20 น.  สรุปว่าเนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบการที่จะให้ประจุที่อยู่ตรงกลางไม่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้าเราจะต้องใช้ประจุบวกเป็นกรอบล้อมประจุตรงกลางไว้


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhonphan ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 04:51:02 pm
นายมงคลพันธ์  แซ่หลี  รหัส 115330411039-4 เลขที่ 32 sec. 04 วันที่ 25/11/53 เวลา 16.45น.  ที่หอลากูน
   ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: tanunnunoi ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:28:16 pm
กระผมนาย ฐานันดร์ หนูน้อย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411050-1
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่หอพักเจริญสุขแมนชั่น เวลา17.28 น.
ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้มีประจุชนิดเดียวกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4
โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย
ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Kamphon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:48:37 pm
นายกัมพล  มิ่งฉาย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา  ตอบกระทู้วันที่  25-11-2010 เวลา 17.48 น. ที่วิทยบริการ   
การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่ 4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Pichat Soysamrong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:51:07 pm
กระผม นาย พิเชษฐ์  สร้อยสำโรง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411003-0 เลขที่ 3
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พศ. 2553 ที่ เศรษฐบุตร พาวิลเลี่ยน 32/19 ม. 1 ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เวลา 05:50:07 pm
มีความเห็นว่า  ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: werayut rmutt ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:57:05 pm
นายวีรยุทธ บุญใหญ่ รหัส 115330411052-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา sec.4  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.53 ณ ห้องสมุด มทร.ธ

การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: ronachai ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:04:12 pm
นาย รณชัย รุกขวัฒน์  วิศวกรรมโยธา  sce 4  รหัส  11533041102-2
กะทู้เมือ   25  พ.ย. 2553  เวลา  18.05 ณ หอพัก
สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: civil kang ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:09:50 pm
นาย สราวุฒิ  ดีดวงพันธ์  115330411028-7  sec 4 วิศวกรรมโยธา  วันที่ 25/11/2553 18:07
 การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: natthapon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:11:23 pm
ผมนายนัฐพล การคณะวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.14 น.
    ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: aecve ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:04:27 pm
กระผม  นายปรัชญา   พรมอารักษ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา   เลขที่ 26   sec.  4   
รหัสประจำตัว  115330411032-9
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553   ที่  หอพัก โฟร์บี แมนชั้น   ห้อง 4602  เวลา. 17.05 น
มีความเห็น   สนามไฟฟ้า
      การทดลองนี้เราต้องให้ประจุตัวที่4เป็นประจุบวกประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปมาในประจุทั้ง4ตัวแต่ถ้าให้ประจุตัวที่4เป็นประจุลบประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ออกนอกประจุทั้ง4ตัวเพราะประจุตัวกลางก็เป็นประจุบวกเช่นกันจึงเกิดแรงผลักในประจุทั้ง4ตัว
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Suphakorn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:32:57 pm
กระผมนาย สุภากร  หงษ์โต นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441211-3  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน  เวลา 19.32 น. ที่หอพัก gooddream
มีความคิดเห็นว่า
สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: thabthong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:39:13 pm
นาย รัตชานนท์ ทับทอง  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 04
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 เวลา  19.38 น. ณ บ้าน
การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Kotchapan ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:39:24 pm
นาย คชพันธ์ พงษ์ไพร นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411048-5 เลขที่ 41 Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25/11/2553 สถานที่ กิตติพงษ์แมนชั่น เวลา 19.39 น.
การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบ จำเป็นจะต้องกำหนดประจุตัวที่ 4 ให้เป็นประจุบวก(+) เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ ถ้าเป็นประจุลบประจุตัวกลางจะหลุดออกจากกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: pollavat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:48:22 pm
กระผมนาย พลวัฒน์ คำกุณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441219-6  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน  เวลา 19.48 น. ที่หอพัก zoom
     ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: rungniran ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:18:53 pm
 นายรุ่งนิรันดร์  สอนจันทร์  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411005-5 sec 4 เลขที่ 5 ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา20.21 pm ที่สวนสุทธิพันธ์     
การทดลองนี้คล้ายๆกับการสร้างสนามแรงโน้มถ่วง เพื่อให้วัตถุที่อยู่ตรงกลางเกิดความสมดุลไม่ให้หลุดออกนอกกลอบ ประจุทั้งสี่ออกแรงผลักประจุทีอยู่ตรงกลางแสดงว่าประจุที่อยู่ตรงกลางมีประจุเดียวกันกับประจุทั้งสี่ ทำให้ประจุออกแรงผลักกันเพื่อรักษาตำแหน่งถ้าหากเปลี่ยนประจุใหมหรือย้ายตำแหน่งประจุก็จะทำให้ประจุที่อยู่ตรงกลางหลุดออกไปได้


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: bear ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:36:52 pm
ผมนายอุดม แก้วชู รหัส 115330411034-5 sec. 4 วันที่ 25/11/53
การทดลองนี้คล้ายๆกับการสร้างสนามแรงโน้มถ่วง เพื่อให้วัตถุที่อยู่ตรงกลางเกิดความสมดุลไม่ให้หลุดออกนอกกลอบ ประจุทั้งสี่ออกแรงผลักประจุทีอยู่ตรงกลางแสดงว่าประจุที่อยู่ตรงกลางมีประจุเดียวกันกับประจุทั้งสี่ ทำให้ประจุออกแรงผลักกันเพื่อรักษาตำแหน่งถ้าหากเปลี่ยนประจุใหมหรือย้ายตำแหน่งประจุก็จะทำให้ประจุที่อยู่ตรงกลางหลุดออกไปได้


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: potchapon031 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:45:35 pm
นาย ภชพน เกตุวงศ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา หลักสูตร ต่อเนื่อง รหัสนักศึกษา 115330411031-1
53341 CVE เลขที่ 25 sec4 สถานที่ กิตติพงศ์ แมนชั่น
จากการทดลองนี้ จะเห็นว่าเมื่อพยายามเอาลูกบอลประจุเคลื่อนที่เข้าหาลูกกลางซึ่งเป็นประจุ + เหมือนกันนั้น มันจะเกิดแรงผลักกันเกิดขึ้นแระเมื่อ พยายามให้ลูกบอลลูกกลางวิ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมดังที่เห็นมีโอกาสเป็นไปได้แต่จะต้องหามุมที่สมดุลกันในการเลี้ยงลูกบอลให้อยู่ในทรงกลม
วึ้งเมื่ออ้างอิงจากทฤษฎีที่ผ่านๆมา ประจุเหมือนกันจะผลักกันโดยสิ้นเชิง ส่วนประจุที่ต่างกันจะเกิดแรงดึงดูด เกิดขึ้น


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: PoxyDonZ ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:57:43 pm
นาย สุรศักดิ์ ด้วงใจจิตร รหัส 115330411036-0 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 25 พ.ย.2553 เวลา 08.59 pm. สถานที่ หอโฟร์บี 2

ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: tum moment ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:26:38 pm
นายกิติศักดิ์ รัตนมณี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 53341CVE  sec.4 รหัสประจำตัว 115330411027-9
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่หอพักมณีโชติ เวลา 21.26

ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้โดยไม่หลุดออกนอกกรอบนั้น โดยกำหนดประจุตัวที่4 เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Thaweesak ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:29:47 pm
นายทวีศักดิ์ ธนทรัพย์ทวี รหัส 115330411008-9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา sec.4   25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21.30
การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: titikron ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:49:57 pm
นาย ฐิติกร แก้วประชา รหัส 115330411022-0 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 25 พ.ย. 2553 เวลา 09.50 pm สถานที่ หอโฟร์บี 2

การทดลองนี้ให้ประจุตัวที่ 4 เป็นประจุบวก ประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปมาในประจุทั้ง 4 ตัว แต่ถ้าให้ประจุตัวกลางเป็นประจุลบประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ออกนอกประจุทั้ง 4 ตัว เพราะประจุตัวกลางก็เป็นประจุบวกเช่นกัน จึงเกิดแรงผลักกันในประจุทั้ง 4 ตัวถ้าเราขยับประจุตัวกลางการเคลื่อนที่ก็จะอยู่ในประจุทั้ง 4


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: suppachok ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:55:57 pm
นาย ศุภโชค เปรมกิจ รหัส 115330411051-9 เลขที่ 44 Sec.04 วิศวกรรมโยธา เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25 พย. 53 เวลา 21.55น.
คือ จากการทดลองในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อ
ใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4
มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตาม
 

 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: pitak ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:57:31 pm
นายพิทักษ์ นงนวล  รหัส 115330411018-8 sec 04 เลขที่ 15 ตอบกระทู้ที่ สวนสุทธิพันธ์ วันที่ 25/11/2553 เวลา 21.57 น. สรุปได้ว่าการที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้องกำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: watchaiza ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:05:36 pm
นาย ธวัชชัย พลรักษ์ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411041-0 เลขที่ 34Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25/11/2553 สถานที่ บ้านพฤกษาเวลา 22:05น.
ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้มีประจุชนิดเดียวกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4
โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย
ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Tinnakorn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:05:58 pm
นาย ทินกร สุพรรณสืบ  sec 4 รหัสประจำตัว 115330411049-3
25/11/53 เวลา 10.05 Pm

ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน
 เพราะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4
โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า
 แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4
มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย
ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น
 จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:20:00 pm
นายณัฐวุฒิ ชูพินิจ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา  ตอบกระทู้วันที่  25-พย.2553 เวลา 22.20 น. ที่ร้านเน็ต
การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่ 4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: heetoon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:23:12 pm
นายราชันย์ บุตรชน  sec 4 รหัสประจำตัว 115330411047-7
25/11/53 เวลา 22.22 หอ Four B4

ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน
 เพราะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4
โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า
 แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4
มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย
ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น
 จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:43:39 pm
กระผมนายวุฒิพงษ์ สุขะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา sec.04 เลขที่23 รหัส 115330411029-5
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25/11/53  เวลา22:44 น. หอพัก FourB5 
การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: somkid-3212 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:50:24 pm
สวัสดีครับ....ผมชื่อ นาย สมคิด  กุลสุวรรณ รหัส 115330411033-7 CVE 53341
การทดลองนี้กสนุกดีจังครับ ได้ทดลองให้ประจุกลางเคลื่อนที่ไปมาโดยไม่หลุดออกนอกกรอบ เหนื่อยนะนิแต่ก็สนุกที่ที่ได้ทำเอง เราจะได้เข้าใจบทเรียน
ฝันดีนะครับคืนนี้ทุก ๆ คนอย่าลืมฝันดีเด้อพี่น้อง..... ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Thamanoon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:06:52 pm
กระผมนายธรรรมนูญ  พุทธวงษ์  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.4 รหัสนักศึกษา 115330411009-7
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน พศ.2553    ที่บ้านเช่า ซอยอีสเทิร์น เวลา 23.06 น.
 มีความคิดเห็นว่า
 ถ้าเราให้ประจุตัวที่สี่ เป็นประจุบวก ประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปมาในประจุทั้งสี่ตัว  แต่ถ้าให้ประจุตัวที่สี่เป็นลบ   ประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ออกนอกประจุทั้งสี่ตัว   เพราะประจุตัวกลางก็เป็นประจุบวกเช่นกัน  จึงเกิดแรงผลักในประจุทั้ง 4 ตัว   และถ้าเราขยับประจุตัวกลางให้เคลื่อนที่ ก็จะเคลื่อนที่อยู๋ในประจุทั้งสี่
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:07:42 pm
นายกังสชิต  จิโน  นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา  sec 4 เลขที่ 14  
รหัส 115330411017-0  
ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 23.07 น.
  ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: ratthasart ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:15:40 pm
ผมนายรัฐศาสตร์  ไชยโส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
รหัส 115330441218-8 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา 
ตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.15 น. สถานที่ ห้องพัก
การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่ 4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: pichet ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:27:08 pm
นาย พิเชษฐ์  จันทร์โสภา    คณะวิศวกรรมโยธา
รหัส 115330411044-4  เลขที่ 37    sec 4   
ตอบกระทู้วันที่ 25 พ.ย. 2553   เวลา  11.27pm          ที่หอบ้านดวงพร
      การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบการที่จะให้ประจุที่อยู่ตรงกลางไม่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้าเราจึงเลือกประจุที่  4 ให้เป็นประจุบวก


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: oOGIG...k} ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:31:05 pm
นายชำนาญกิจ ศิริยานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   sec04 เลขที่ 4 รหัส 115330411004-8 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553  เวลา 11:30:19 pm
สถานที่ เศรษฐบุตร


มีความเห็นว่า

      ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: crowfinky ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:46:19 pm
ผม นายสุริยะ ชีวันพิศาลนุกูล  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
รหัส 115330441225-3 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา 
ตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.46 น. สถานที่ วิทยบริการ

การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้
โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่ 4 ให้เป็นประจุบวก
เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุ
กลางไม่หลุดออกนอกกรอบ
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Nhamtoey ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:53:26 pm
นางสาวเรวดี  จันท้าว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รหัส 115330411006-3 เลขที่6 sec 04 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.51น.
    ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: assadawut ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:58:01 pm
ผมนาย อัษฎาวุฒิ  ลำพา นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 23.57น
ความคิดเห็นว่า
สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: alongkorn hunbuathong ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:05:52 am
นายอลงกรณ์ หุ่นบัวทอง สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.4 เลขที่ 20 รหัสนักศึกษา 115330411026-1วันที่ 26 พฤศจิกายน พศ.2553    ที่บ้านบางชันวิลล่า เวลา 00.06 น.
 ถ้าเราให้ประจุตัวที่สี่นั้น เป็นประจุบวก ประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปมาในประจุทั้งสี่ตัว  แต่ถ้าให้ประจุตัวที่สี่นั้นเป็นลบ   ประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ออกนอกประจุทั้งสี่ตัว   เพราะประจุตัวกลางนั้นก็เป็นประจุบวกเช่นกัน  จึงเกิดแรงผลักในประจุทั้ง 4 ตัว   และถ้าเราขยับประจุตัวกลางให้เคลื่อนที่ ก็จะเคลื่อนที่อยู๋ในประจุทั้งสี่


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: pongpat ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:06:27 am
ผมนาย พงษ์พัฒน์  น้อยโพธิ์ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4  
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   26 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา oo.o7น
ความคิดเห็นว่า
สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ
 
  
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: sangtawee ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:23:03 am
กระผมนายแสงทวี พรมบุตร รหัส 115330411035-2 sec.04 เลขที่ 29 คณะวิสวกรรมสาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553 เวลา 0:23 น. ที่หอพัก FourB5
ซึ่งสรุปได้ว่า ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้มีประจุชนิดเดียวกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Pathomphong ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:27:11 am
นาปฐมพงศ์  พูนปก  115330411043-6  sec.04 วิศวกรรมโยธา
เรียนกับอาจารย์ จรัส  บุณยธรรมา
ตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553 เวลา 00.26 น หอลากูน
  สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: mypomz ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 01:18:46 am
นายนพรัตน์  โตอิ่ม    คณะวิศวกรรมโยธา
รหัส 115330411040-2  เลขที่ 33    sec 4   
ตอบกระทู้วันที่ 26 พ.ย. 2553   เวลา  1.18           ที่หอโฟร์บี5

ประจุ  4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: chinnapot ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 01:43:33 am
นายชินพจนื  เดชเกษรินทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา อุตสาหการ(สมทบ)  รหัส115340441238-5  เลขที่  29  sec 17  วันที่  26/11/53 เวลา 1:42   ณ  ทรัพย์ถาวรอพาร์ทเม้นท์

ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Meena ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 02:08:44 am
นายพสิษฐ์ แดงอาสา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411011-3 sec 4 


 การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: aek cve rmutt ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 02:47:56 am

นาย เอกชัย เสียงล้ำ  รหัส 115330411046-9 sec 4 เลขที่ 39วันที่ 26/ 11/53เวลา 2.50
 สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: udomporn ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 08:03:04 am
นาย อุดมพร พวงสุวรรณ รหัส 115330411025-3 เลขที่ 19 sec.4  วันที่ 26/11/53 เวลา 08.00 น. ที่หอลากูล

มีความเห็นว่า

ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: LeeOa IE'53 SEC.17 ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 09:44:48 am
กระผม นาย สุธี  มีอำมาตย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441205-4
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 09:44 น.  สถานที่บ้านพักที่วังน้อย
มีความเห็นว่า
 ;) การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ  :-*


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: ศราวุธ พูลทรัพย์ ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 07:35:26 pm
 นายศราวุธ พูลทรัพย์ 115330411042-8 sec.04 เลขที่ 35 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตอบกระทู้ที่หอลากูล วันที่  26/11/2553 เวลา 19.35น. เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: hatorikung_nutt ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 10:14:02 pm
 นายพงษ์ศักดิ์  เลิศศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441209-6
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา   ตอบกระทู้วันที่26/11/53 เวลา22.14 ณ หอพักวงษ์จินดา

 เราจะสามารถสรุปในการทดลองครั้งนี้ได้ว่าได้ว่า ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า แต่ถ้าเราเปลี่ยนประจุตัวที่4 เป็นประจุลบจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาประจุบวกทันทีเพราะเป็นประจุต่างกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyun ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 11:38:21 pm
นายชัยยันต์ นุยืนรัมย์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ(สมทบ) ID:115340441215-3 Sec 17 วันที่ 26/11/53 เวลา 23:38 สถานที่ หอพักนวนคร
จากการทดลองนี้สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ ;D


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: narongdach ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 02:29:36 am
นายณรงค์เดช เพ็งแจ่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาอุตสาหการ-การจัดการ(สมทบ)  รหัส115340441220-3  เลขที่25  sec17 วันที่27/11/53  เวลา02:29  ตอบกระทู้ที่อพาร์ทเม้นท์เอกภาคย์ เมืองเอก
ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า ;D


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: somphoch ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 05:18:38 pm
นายสมโภชน์ จิกกรีนัย รหัส115340441247-6 sec.17 เลขที่34 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ ที่หอ วันที่  27/11/2553 เวลา 17.20น. เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
ซึ่งสรุปได้ว่า ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้มีประจุชนิดเดียวกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: tongchai ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 09:41:41 pm
ผมนาย ธงชัย ฉิมสุด นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441240-1  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  27 พฤศจิกายน 2553 เวลา    ณ หอพักโพธิ์ทอง  เวลา 21.42 น

ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า
แต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ
ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: rungsan ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:10:24 pm
นาย รังสรรค์ พัธกาล 115340441243-5 sec 17 เลขที่32 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 27/11/53 เวลา 22.10น. สถานที่หอพักโอนิน
     การทดลองนี้ให้ประจุตัวที่ 4 เป็นประจุบวก ประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปมาในประจุทั้ง 4 ตัว แต่ถ้าให้ประจุตัวกลางเป็นประจุลบประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ออกนอกประจุทั้ง 4 ตัว เพราะประจุตัวกลางก็เป็นประจุบวกเช่นกัน จึงเกิดแรงผลักกันในประจุทั้ง 4 ตัวถ้าเราขยับประจุตัวกลางการเคลื่อนที่ก็จะอยู่ในประจุทั้ง 4............
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:12:06 pm

นาย ฉัตรชัย  กล่อมเกลี้ยง    คณะ วิศวกรรมศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการ  เลขที่ 28  รหัส   115340441232-8 sec17  วันที่ 27  เดือน 11 พ.ศ. 2533  ทำที่  หอ โฟร์บี2   เวลา22.15น.
 
   ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้มีประจุชนิดเดียวกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: sompol w. 53444 INE ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:44:48 pm
 :)กระผม นายสมพล วงศ์ไชย คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ sec 17 รหัสนักศึกษา 115340441208-8
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่ จันทร์เพ็ญอพาร์ทเมนท์ เวลา 22:44
สนามไฟฟ้านั้นประกอบด้วยประจุ 2 ประจุ คือประจุลบและประจุบวก ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1 และ q2 ลักษณะทิศทางที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: attakron006@hotmail.com ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:48:03 pm
นาย อรรถกร จิตรชื่น นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  รหัสประจำตัว  115340441217-9  เลขที่  22
เรียนกับอาจารย์     จรัส บุณยธรรมา               
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  27 เดือน 11  พศ 2553 ที่ บ้านฟ้ารังสิต     เวลา 22.48
ประจุ ทั้ง4 นั้นเป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 นั้นโดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: rungarun ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 11:29:02 pm
นายรุ่งอรุณ  แย้มประดิษฐ์ รหัส 115340441246-8 ฟิสิกส์ 2 sec 17 เลขที่ 36 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 27พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.30 น  ณ ห้องพักโอนิน5
ซึ่งสรุปได้ว่า ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Prachija ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 12:15:40 am
กระผม นาย ประชิด จันทร์พลงาม นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา sec 17 รหัสประจำตัว 115340411110-2
เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 เดือน  พฤศจิกายน พศ 2553 ที่  บ้านพัก  เวลา 24.15 น.
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ 
ประจุ  4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: jackmaco ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 12:27:39 am
นายธีรพงษ์ ม้วนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441211-2
ตอบกระทู้วันที่ 27/11/53  เวลา 00:27 น. สถานที่ หอพัก Rohm  (นวนคร)

สรุป : การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: sathian757 ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 01:45:13 am
นายเสถียร ปานามะเส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441203-9
ตอบกระทู้วันที่ 28/11/53  เวลา 01:45 น. สถานที่ หอพัก นวนคร

สรุป : ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: sutin ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 09:12:57 am
นาย สุทิน ศรีวิลัย รหัส115340441222-9 sec 17 เลขที่ 25 สถานที่ เจเอสออโตเวิร์ค วันที่ 29/11/2553 เวลา 09:11 น
 ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือประจุบวกและประจุลบ ประจุบวกจะรวมกันอยู่ในนิวเครียสของสาร
โดยมีประจุไฟฟ้าลบ เคลื่อนที่รอบนิวเครียส และประจุไฟฟ้าลบสามารถหลุดออกมาเคลื่อน
ที่ได้อย่างอิสระถ้ามีพลังงานที่มากพอโดยปกติวัตถุต่างๆ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Kitiwat ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 06:50:18 pm
นายกิติวัฒน์ ศรประสิทธิ์  เลขที่ 24 รหัส 115330411030-3 วิศวกรรมโยธา sec 4

สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: watcharich ที่ ธันวาคม 01, 2010, 07:32:24 pm
ผมนายวัชริศ สุจินตกาวงศ์  นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา เลขที่ 2 sec 02 รหัส 115040411037-3
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 1 ธ.ค.53 เวลา 19.39 ที่บ้าน

สรุป  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: tanongsak wachacama ที่ ธันวาคม 02, 2010, 08:27:21 am
กระผมนายทนงศักดิ์ เวชกามา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส115330411016-2 เลขที่13 กลุ่ม53341cve sec04 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จรัส บุณยธรรมา ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 2/12/2553 เวลา08.27น. ที่หอพัก spcondo
จากที่ทำการทดลองได้ผลดังนี้คือ
การที่จะทำให้ประจุที่อยู่ภายใน ให้เคลื่อนที่ได้โดยไม่หลุดออกไปนั้นทำได้โดยการที่ลดขนาดของประจุที่อยู่ด้านข้างนั้นให้มี่ค่าความต่างศักย์กันเพื่อทำให้ประจุนั้นทำการเคลื่อนที่ได้โดยในการทดลองครั้งนี้ได้ทำการลดขนาดของประจุ1และ2 ให้มีขนาดเท่ากับ+4 และเพิ่มขนาดของประจุ3และ4 ให้มีขนาดเท่ากับ+5  ผลที่ได้คือประจุที่อยู่ภายในจะมีการเคลื่อนตัวอยู่ภายในโดยไม่หลุดออกจากวงรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamat ที่ ธันวาคม 08, 2010, 11:03:04 pm
น.ส.จุฑามาศ เชื้ออภัย เลขที่ 38 sec 2 สาขาชีววิทยา เรียนกับ อ.จรัส บุญยธรรมา วันที่ 8/12/53 เวลา 23.03 น.
สรุปได้ว่า ประจุไฟฟ้าทั้งสี่ตัวนี้เป็นประจุบวก เมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน เพราะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้า แต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่4มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้น จนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้าหัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: sirilakCVE2 ที่ ธันวาคม 09, 2010, 11:28:52 am
นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมพิชัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  Sec 17 รหัส 115340411118-5 เลขที่ 11 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จรัส บุณยธรรมา ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9/12/2553 เวลา 11.29 น. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จ.สระบุรี  สรุปได้ว่า เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: Monthon ที่ ธันวาคม 11, 2010, 05:57:22 pm
กระผม นายมณฑล รินชุมภู นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441206-2 เลขที่ 16 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พศ.2553 เวลา 17:57 น.  สถานที่  บ้านพักที่วังน้อย
 
สรุปได้ว่า  การที่จะให้ประจุตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปมา วิ่งอยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าได้ โดยไม่หลุดออกมานอกกรอบนั้น เราจะต้อง
กำหนดประจุตัวที่4 ให้เป็นประจุบวก เนื่องจากประจุตัวกลางเป็นบวก จึงเกิดการผลักกันทำให้ประจุกลางไม่หลุดออกนอกกรอบ


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut ที่ ธันวาคม 12, 2010, 10:15:01 am
นาย ศรายุทธ  เที่ยงแท้  รหัส 115330411001-4 เลขที่ 1 sec. 04 วันที่ 25/11/53 เวลา 10.14น.  ที่หอพัก
  ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: sodiss ที่ ธันวาคม 15, 2010, 09:08:21 pm
นายธรรมนันท์   เหมือนทิพย์  รหัส115210441248-9 sec.02 เลขที่ 27 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 15/12/53 เวลา 21.08 น.
 ที่ หอบ้านดวงพร
           ประจุทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า
 


หัวข้อ: Re: การทดลองสนามไฟฟ้าสถิต
เริ่มหัวข้อโดย: m_japakiya ที่ ธันวาคม 17, 2010, 11:16:49 am
ประจุ ทั้ง4 เป็นประจุบวกเมื่ออยู่ใกล้กันจะเกิดการผลักกัน จากคำสั่งให้ใช้เมาส์ควบคุมประจุตัวที่ 4 โดยพยายามให้ประจุตัวกลางเคลื่อนที่อยู่ภายในกรอบของสนามไฟฟ้าแต่เมื่อใช้ เมาส์คลิกเพิ่มค่าประจุตัวที่ 4 มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประจุตัวที่ 4 มีความสามารถในการผลักประจุตัวกลางมากตามไปด้วยทำให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ ประจุตัวกลางยากยิ่งขึ้นตามไปด้วยจนในที่สุดประจุตัวกลางเคลื่อนที่ออก นอกกรอบสนามไฟฟ้า โดยประจุตัวที่ 4 เป็นตัวผลักประจุตัวกลางออกนอกกรอบสนามไฟฟ้า
นาย มูฮำหมัดนาวี จะปะกียา  เลขที่ 2 sec 17 รหัส  115340411104-5  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชา วิศวกรรมโยธา   ณ บ้าน จรัญสนิทวงศ์  เวลา 11.14 น.