RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => ไฟฟ้าสถิต => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 07:36:53 pmหัวข้อ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 07:36:53 pm
1.  ไฟฟ้าและแม่เหล็กในสมัยโบราณ

2.  การค้นพบขั้วแม่เหล็ก

3.  ผู้สร้างประจุไฟฟ้าได้เป็นคนแรก

4.  ประจุไหลไปตามสายได้

5.  ที่มาของแบตเตอรี่

6. การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็ก

7.  วิธีส่งข่าวสารด้วยรหัสมอร์ส

8.  การค้นพบโทรศัพท์

9.  ผู้ทำแม่เหล็กให้เป็นไฟฟ้าได้สำเร็จ

10.  แรงดันไฟฟ้าและความต้านทานของไฟฟ้า

11.  ผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า

12.  ผู้ทำความคิดของแมกซ์ เวลล์ให้เป็นจริง

13. ผู้สร้างเครื่องส่งวิทยุโทรเลข

14.  อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า

15. ก้าวเข้าสู่ยุคตัวนำยิ่งยวด

คลิกครับ (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/electricity/index1.htm)


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 06, 2008, 09:05:52 pm
ผมนายสุวัฒน์  หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็กต่อเนื่อง sec 19 รหัส 115130461120-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  6 พฤศจิกายน  2551 เวลา  21.06 น. ณ บ้านช้างขุนเทียน

ถ้าไม่มีไฟฟ้า มนุษย์เราจะลำบากมาก เพราะนับว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่ 5 ของเราในการดำรงชีวิตครับ
ขอขอบคุณความรู้ดีๆ จากกระดานข่าว ฟิสิกส์ราชมงคลครับ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nueng ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 12:55:43 pm
นางสาวสมฤดี   สอนชอุ่ม รหัส  115110903066-8 เลขที่ 16  sec 02 อ่าน ที่บ้าน วันที่ 6 พ.ย. 53 เวลา  12.55 น.
เมื่ออ่าน แล้วทำให้เรารู้ถึงประวัติของการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า
รู้ว่า การค้นพบขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1812 โดยพีทรัส พีเรกรินัส นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
รวมถึงรู้ว่า ผู้สร้างประจุไฟฟ้าคนแรก คือ ออตโต  ฟอน  เกอริกเก้  ชาวเยอรมัน  พบในปี พ.ศ. 2203 เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตได้สำเร็จ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Chantana ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 01:21:50 pm
นางสาวฉันทนา  ไกรสินธุ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์    sec02  เลขที่ 41  รหัส 115310903002-9 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 6/11/2553 เวลา  13:20  สถานที่ หอใน   อ่านเนื้อเรื่องแล้ว สรุปว่า  ทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลขได้สำเร็จ และเรายังเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: namwhan ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 02:27:22 pm
นางสาวพรรณฐิณี  โสภาวนัส  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 50 รหัส 1153109030334  ตอบกระทู้วันที่ 6/11/2553  เวลา 14.15 สถานที่ shooter cafe
การค้นพบแม่เหล็กคือวิลเลี่ยมกิลเบิร์ตตัวที่มีประจุเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยนั้นเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าและตัวที่มีประจุอยู่กับที่เรียกว่าฉนวน
ผู้ผลิตโทรเลขคือมัลติเพล็ก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kumpee rakthai ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 03:08:17 pm
นายคำภีร์ ร้กไทย เลขที่4 รหัส 115040431048-6 ตอบกระทู้วันที่ 6/11/53 เวลา 15.00 สถานที่ มทร.ธัญบุรี การค้นพบไฟฟ้านั้นต้องใช้ความมานะอดทนของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนเป็นอย่างมาก เราควรรู้จักใช้อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: IIKWANGSTSTII ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 03:10:08 pm
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนคำ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec 2 เลขที่ 18 รหัส 115310903031-8 ตอบกระทู้วันที่ 06/11/53  เวลา 15:05 น. สถานที่ shooter cafe
ประมาณ 1500 ปีก่อนพุทธศักราช แมกเนส คนเลี้ยงแกะชาวกรีกได้ใช้ไม้เท้าเหล็กพยุงกายออกไปตามฝูงแกะ บังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาได้ไปติดอยู่กับหินก้อนหนึ่ง เขาต้องใช้แรงดึงสุดกำลังกว่าจะดึงไม้เท้าออก นับว่าเป็นการค้นพบแม่เเหล็กครั้งแรกเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: leonado_davinci ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 04:27:38 pm
Jakrapong Mensin นายจักรพงศ์ เม่นสิน รหัส 115330411015-4 sec 4 ขอบคุณสำหรับประวัติของการค้นพบทางไฟฟ้าตั้งแต่ยุคโบราณจนมาถึงปัจจุบันนี้ ทำให้เราทราบถึงความเป็นมาของไฟฟ้า แม่เหล็ก.......มาจนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวนำยิ่งยวดอย่างปรอท และก้าวต่อๆไป.........


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pitchaya ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 05:05:37 pm
นางสาวพิชญา ยิ่งทวีสิทธิกุล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์ sec 2 เลขที่ 52 รหัส 115310903035-9  ตอบกระทู้วันที่ 06/11/2553  เวลา 16:55 น. สถานที่ RS MANSION

ได้รู้ว่าวิลเลียม กิลเบิร์ต ได้ตระหนักว่าโลกเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ ชาร์ลโอกุสแตง เดอคูลอมส์ วัดแรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็ก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mukkie ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 08:44:52 pm
นางสาวปาณิศา ไพรสยม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sec02 เลขที่67 รหัสประจำตัวนักศึกษา115310903054-0 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ที่บ้าน เวลา20.43 น.
ความรู้ที่ได้จากเนื้อหาคือ วัตถุที่มีประจุไหลได้ทั่วทั้งก้อนตลอกเนื้อวัตถุเรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า เช่น พวกโลหะ วัตถุที่มีประจุประจำอยู่กับที่ ไม่สามารถเลื่อนไหลถ่ายเททั่วทั้งก้อนได้เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า เช่น ยาง พลาสติก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kitima ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 09:37:03 pm
นางสาวกิติมา  รัตโนทัย รหัส  115110903001-5 เลขที่ 17  sec 02 อ่าน ที่บ้าน วันที่ 6 พ.ย. 53 เวลา  21.37 น.
เมื่ออ่าน แล้วทำให้เรารู้ถึงประวัติของการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า
รู้ว่า การค้นพบขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1812 โดยพีทรัส พีเรกรินัส นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
รวมถึงรู้ว่า ผู้สร้างประจุไฟฟ้าคนแรก คือ ออตโต  ฟอน  เกอริกเก้  ชาวเยอรมัน  พบในปี พ.ศ. 2203 เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตได้สำเร็จ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mullika ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 09:40:15 pm
นางสาวมัลลิกา กิจพงษ์ศรี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์ sec 2 เลขที่ 44 รหัส 115310903020-1  ตอบกระทู้วันที่ 06/11/2553  เวลา 21.33 น. สถานที่ RS MANSION

ไมเคิล ฟาราเดย์ ชาวอังกฤษได้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดประแสไฟฟ้าได้และวิลเลียม กิลเบิร์ต ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กอย่างมีระบบเป็นครั้งแรก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nutthaporn ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 10:51:43 pm
นางสาวณัฐพร พิศนุ รหัส 115110903030-4 sec 02 ตอบวันที่ 6/11/2553 เวลา 22.51น. สถานที่หอ zoom
เมื่ออ่านแล้ว ทำให้รู้ว่าธาลีส ได้ค้นพบไฟฟ้าโดยบังเอิญ นับว่าเป็นการค้นพบไฟฟ้าครั้งแรกที่ถูกบันทึกไว้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Biwtiz ที่ พฤศจิกายน 06, 2010, 11:15:21 pm
นางสาวกชพรรณ นาสวาสดิ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sec 02 เลขที่ 53 รหัสนักศึกษา 115310903036-7 เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 6/11/53 ที่ หมู่บ้านการเคหะคลอง 6 เวลา 23.14
 
จากข้อความทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลข เป็นต้น ซึ่งถ้าพวกเราไม่ได้พวกเขาเหล่านี้โลกเราตอนนี้คงไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Bifern ที่ พฤศจิกายน 07, 2010, 12:12:03 am
นางสาวชลทิพย์   เปาทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  sec 02 เลขที่ 42 รหัสนักศึกษา 115310903007-8 ตอบกระทู้เมื่อ เวลา 12.07น. สถานที่ ซอยลำภู
ทราบว่า  แมกเนส เป็นผู้ค้นพบ เเม่เหล็ก  ชาวจีนค้นพบ "หินชี้ทาง"  เธลีสค้นพบไฟฟ้าสถิตจากการนำแท่วอำพันถูกับเสื้อที่ทำจากขนสัตว์ แล้วแท่งอำพันสามารถดูดวัตถุน้ำหนักเบาได้  ทีทรัส พีเรกรินัส ค้นพบขั้วแม่เหล็ก   ออตโตฟอนเกอริกเก้  ค้นพบประจุไฟฟ้าเป็นคนแรก  สตีเฟน เกรย์ และแกรนวิล  วิเลอร์  ค้นพบ  ตัวนำไฟฟ้า พวกโลหะ เช่น เงินและเหล็ก และฉนวน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamat ที่ พฤศจิกายน 07, 2010, 11:32:24 am
ดิฉัน น.ส. จุฑามาศ เชื้ออภัย  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sec.02  เลขที่38  รหัสนักศึกษา 115210904056-6
ผู้สอน อาจารย์จรัส บุญยธรรมา  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7  พ.ย.  2553  ณ หอพักสวัสดิการนักศึกษามทร.ธัญบุรี
เวลา 11.31 น.  ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ การเอาแท่งอำพันถูไปมากับผ้าขนสัตว์ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งทำให้เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Benjawan Onnual ที่ พฤศจิกายน 07, 2010, 04:20:46 pm
นางสาวเบญจวรรณ  อ่อนนวล  sec 02 เลขที่ 49 รหัส 1153109030326  ตอบกระทู้วันที่ 7/11/2553 เวลา 04:06:22 ณ หอพัหนำรงค์แมนชัน
สรปได้ว่า ประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้านั้น ได้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมาหลายร้อยปีกว่าจะได้ข้อมูล ผลที่แน่นอน ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์หลายท่านในการค้นพบ ซึ่งมันทำให้เราได้รู้จักกับผู้ที่ค้นพบทษฎีต่างๆๆของแม่เหล็กไฟฟ้า  อย่างเช่น ไมเคิล ฟาราเดย์  ได้มีการพัฒนาและศึกษาจนทำให้ทุกวันนี้เราสามารถมีไฟฟ้า  โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารต่างๆๆๆเอาไว้ได้ใช้กัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tanongsak wachacama ที่ พฤศจิกายน 07, 2010, 06:21:08 pm
กระผม นายทนงศักดิ์ เวชกามา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวืิศวกรรมโยธาsec4 รหัสประจำตัว115330411016-2
เรียนกับอาจารย์จรัส บุญยธรรมมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 เดือนพฤษจิกายน พศ 2553 ที่ spcondo เวลา18.21น.
มีความเห็นว่า ในสมัยก่อนถึงแม้จะรู้ว่ามี ไฟฟ้าหรือว่าแม่เหล็กอยู่แต่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์มากนัก แต่พอต่อมาเริ่มมีการคิดค้นหรือพัฒนาทำให้ได้มีการสร้างอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาใช้เพื่อให้มีประโยชน์มากๆๆ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mildfunta ที่ พฤศจิกายน 07, 2010, 07:25:37 pm
นางสาวธัญลักษณ์ มิชัยยา รหัส 1153109030607 เลขที่ 70 sec02 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ไวท์ เฮาท์ อพาร์ตเมนท์ เวลา 19.25น. การเสียดสีหรือถูกันระหว่างแท่งอำพันกับเสื้อผ้าขนสัตว์อย่างรวด ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตที่สามารถดูดวัตถุเบา ๆ ได้ การค้นพบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: toonpccphet ที่ พฤศจิกายน 07, 2010, 08:20:15 pm
นายสุรเชษฐ ทองโฉม  sec 02 เลขที่ 59 รหัส 115310903044-1  ตอบกระทู้วันที่ 7 พ.ย. 2553 เวลา 20:19 น. ณ ห้องนอนที่บ้าน
สรุปได้ว่า เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Piyarat Mounpao ที่ พฤศจิกายน 07, 2010, 08:56:01 pm
นางสาว ปิยะรัตน์ เหมือนเผ่า นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sec. 02 เลขที่ 36 รหัส 115210904050-9 ตอบเมื่อ 7/11/53 เวลา 20.54 สถานที่ บ้าน สรุปได้ว่า  ฟาราเดย์มีการนำเหล็กมาผสมกับนิกเกิล เพื่อไม่ให้เหล็กเกิดสนิม เรียกว่า " เหล็กสแตนเลส" และยังเป็นคนแรกที่ผลิตอากาศเหลว โดยใช้ความดันเข้าช่วย


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kambio ที่ พฤศจิกายน 07, 2010, 10:10:17 pm
นางสาว นันทวัน  มีชำนาญ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sec. 02  เลขที่  37  รหัส  115210904052-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  7 พ.ย.  2553  สถานที่  บ้าน  เวลา 22.09 น.  สรุปได้ว่า  แซมมวล  ฟินเลย์  บรีส  มอร์ส  ได้ค้นคว้าและพัฒนาโทรเลขได้สำเร็จ  ทำให้มีการส่งข่าวสารด้วยรหัสมอร์ส


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Tarintip ที่ พฤศจิกายน 07, 2010, 10:52:44 pm
นางสาวธารินทิพย์ วรรณกลาง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ sec02 รหัส115310903046-6 เลขที่60 ตอบกระทู้วันที่ 7/11/53 เวลา22.44
สถานที่ หอใน สรุปว่า เธลีส ได้ค้นพบไฟฟ้าสถิต โดยนำแท่งอำพันถูกับเสื้อของเขาที่ทำด้วยขนสัตว์อย่างเร็ว พบว่า แท่งอำพันสามาถดูดวัตถุเบาๆ พอมาถึงปัจจุบันเราจึงทราบว่า ภายในอะตอมมี โปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนอยู่ภายใน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Mickey2010 ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 10:20:27 am
นางสาวปัทมา  วงษ์แก้วฟ้า  เลขที่55 sec 2 รหัส  115310903038-3  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 08/11/53  เวลา  10.14 น. สถานที่  ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สรุป ประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า  ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน   และการที่นำแท่งอำพันไปเสียดสีกับเสื้อขนสัตว์  ทำให้เกิดไฟฟ้าสามารถดูดวัตถุเบาๆได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: soawanee ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 11:31:48 am
นางสาวเสาวณีย์  อนันต์ เลขที่66 sec02 รหัส1153109030532 เข้ามาตอบกระทู้วันที่  08/11/2553  เวลา11.22 สถานที่หอใน  สรุป การค้นพบทางไฟฟ้า เกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้ว  มีการค้นพบประจุไฟฟ้า ได้แก่โปรตอน  นิวตรอน  และอิเล็กตรอน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: alicenine ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 12:09:57 pm
นาย เลิศศักดิ์ ศัลยวิเศษ   sec02  รหัส 115210452021-6 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8/11/2553 เวลา 12.10 น.  สถานที่ อาคารวิทยบริการ   อ่านเนื้อเรื่องแล้ว สรุปว่า  ทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลขได้สำเร็จ และเรายังเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sumintra ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 02:51:56 pm
ดิฉันนางสาวสุมินตรา  งามสมบัติ  รหัส 115210452022-4  sec 02 

ตอบที่ อาคารวิทยบริการ วันที่ 8 พ.ย. 2553  เวลา 14.51 น.

ข้อคิดเห็นที่ได้ คือ

เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kranjana ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 02:56:03 pm
ชื่อ นางสาวกาญจนา แสงวงศ์ sec 2 รหัส 115210904068-1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขสชีววิทยา เลขที่ 39
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จรัส บุณยธรรมา 8/11/53 เวลา 14.50 น. ณ หอใน
สรุปความรู้ที่ได้ เธลีส ได้เป็นผู้คนพบไฟฟ้าสถิตโดยที่ ใช้แท่งอำพันถูกับขนสัตว์แล้วทำให้แท่งอำพันสามารถดูดวัตถุที่เบากว่าได้ ภายหลังมีการพัฒนาต่อๆมาเป็นเครื่องส่งโทรเลขได้ นับว่าไฟฟ้ามีความสำคัญมากในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Penprapa ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 04:08:00 pm
นางสาวเพ็ญประภา  สุเพียร เลขที่ 34 sec 2 รหัส 115210904029-3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 พย 53 เวลา 16.03น.
ณ ห้องสมุดคณะวิทย์ฯ มีความเห็นว่า จาการค้นพบแม่เหล็กทางไฟฟ้าของนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนั้นทำให้เราได้มีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันนี้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Jutharat ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 07:56:54 pm
นางสาวจุฑารัตน์   นาวายนต์  SEC 02 รหัส 115210417058-2 เลขที่ 22 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2533 เวลา 19.50 ณ หอRS มนุษย์หาวิธีการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์  นับได้ว่าเป็นการค้นพบแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต  และค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กอีกด้วย


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: civil kang ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 08:23:23 pm
นาย สราวุฒิ ดีดวงพันธ์  นศ.วิศวกรรมโยธา  sec 04 รหัส 115330411028-7 เลขที่ 24
เข้ามาตอบวันที่  8/11//2553  เวลา 20: 
การค้นพบไฟฟ้า  มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น
ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: civil kang ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 08:29:44 pm
นาย สราวุฒิ ดีดวงพันธ์  นศ.วิศวกรรมโยธา  sec 04 รหัส 115330411028-7 เลขที่ 24
เข้ามาตอบวันที่  8/11//2553  เวลา 20:30
การค้นพบไฟฟ้า  มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น
ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: shanon_ie ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 08:55:43 pm
 :Dนาย ชานนท์ วรรณงษ์  นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ   sec02 เลขที่ 4 รหัส 115040441083-1  ตอบกระทู้วันที่ 8/11/2553  เวลา 20.51 สถานที่ หอพักลากูลครับ แมกเนส เป็นคนเลี้งแกะ ค้นพบ แม่เหล็กโดยบัง เอิญจาก ไม้ท้าวเหล็กของเค้าที่ ยึดติด กับหินสี ดำก้อน หนึ่ง ครับ :o


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Phatcharee ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 09:13:54 pm
นางสาวพัชรี มากพริ้ม รหัส  115110903048-6 sec 02 อ่าน ที่บ้าน วันที่ 8 พ.ย. 53 เวลา  21.10น.
เมื่ออ่าน แล้วทำให้เรารู้ถึงประวัติของการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า
รู้ว่า การค้นพบขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1812 โดยพีทรัส พีเรกรินัส นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
รวมถึงรู้ว่า ผู้สร้างประจุไฟฟ้าคนแรก คือ ออตโต  ฟอน  เกอริกเก้  ชาวเยอรมัน  พบในปี พ.ศ. 2203 เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตได้สำเร็จ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: dararat ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 09:56:00 pm
นางสาวดารารัตน์ นิรันต์เรือง รหัส 115210904035-0 sec 02 เลขที่ 35 ผู้สอน ผศ.จรัส บุญยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา21:55 ณ ห้องพักส่วนตัว ซ.zoom ได้มีความเห็นว่า นักวิทยาศาสตร์ทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดเทคโนโลยีมากมายที่มนุษย์ในทุกวันนี้ใช้กันอย่างสะดวกสะบาย ที่สำคัญเมื่อเราทราบธรรมชาติของอะตอม เราก็จะสามารถเข้าใจทฤษฎีต่างๆได้ไม่ยาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nitikanss ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 10:00:25 pm
นางสาว นิติการณ์  รัตนบุรี  รหัส 115310903052-4 sec 02 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21.54  น. ณ หอพักตัวเอง  ฟ้าแลบ หรือฟ้าฝ่า คือ ไฟฟ้ากระแสที่มนุษย์หาวิธีการนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย  ปัจจุบันอะตอมภายในอะตอม   ประกอบด้วยอนุภาคไฟฟ้าที่เรียกว่า โปรตรอนตรงกลาง  และไฟฟ้าลบที่เบามาก  เรียกว่า  อิเล็กตรอนอนุภาค  ไม่มีประจุไฟฟ้า  เรียกว่า  นิวตรอน
      อนุภาคหนัก  คือ โปรตรอน  กับนิวเคลียส   อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า   โปรตรอนเท่ากับอิเล็กตรอนภายในอะตอม    ฟ้าฝ่าเกิดจาก  การถ่ายเทประจุลบ  ทำให้มองเห็นเป็นลาย


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aomme ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 10:19:18 pm
นางสาว ศรัญญา  เพชรแก้ว รหัส 115310903022-7  เลขที่ 45 sec 02 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา  22.18 น. ณ บ้านตัวเอง  ในยุค ก่อนพุธศักราช  1500 ปี มาแล้ว  มีชายคนหนึ่งชื่อ  เเมกเนส  ใช้ไม้เท้าค้ำเพื่อพยุงร่างกายตัวเองออกมา  บังเอิญ ไม้เท้าอยู่ติดกับก้อนหินสีดำ  นับได้ว่ามีการค้นพบแม่เหล็ก
     ในปี พ.ศ 1812 พิทรัส  พีเรกนัส  ได้ทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็ก  และได้ค้นพบขั่วแม่เล็กไฟฟ้า  โดยพิสูจน์โดยใช้ แท่งเหล็ก
     ออตโตฟอน  เกอริกเก้  เป็นผู้สร้างประจุไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 10:34:55 pm
นางสาว กชพร เพ็งคำเส็ง รหัส 115210417059-0 sec 02 เลขที่ 23 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 8/พ.ย./53 เวลา 20.25 สถานที่ บ้าน อ่านแล้วสรุปได้ว่า ทำให้ทราบถึงที่มาว่ามีไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร และการที่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านค้นพบการผลิตไฟฟ้าขึ้นมานั้นจึงทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรื่องได้มาก และไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับมนุษย์ในทุกๆยุคสมัย และการมีไฟฟ้าใช้ทำให้เกิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น
เพราะฉะนั้น ไฟฟ้ามีความจำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Thatree Srisawat ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 10:48:38 pm
นาย ธาตรี ศรัสวัสดิ์ นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sec02 เลขที่71 รหัส 115310906029-9
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่บ้าน เวลา 22.43 น. สรุปดังนี้ ฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าคือกระแสไฟฟ้าที่มนุษย์ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ อนุภาคหนักคือโปรตอนกับนิวตรอนรวมอยู่กลางของอะตอมเรียกว่าน นิวเคลียส อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tum moment ที่ พฤศจิกายน 08, 2010, 11:11:34 pm
กระผม นายกิติศักดิ์ รัตนมณี นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา sec.4 รหัสประจำตัว115330411027-9
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553  ที่หอพักมณีโชติ  เวลา 23.10 น.

ในสมัย เบนจามิน แฟรงคลิน บรรดานักวิทยาศาสาตร์ทั้งหลายพากันเชื่อว่าไฟฟ้าเป็นของไหล ชนิดหนึ่งที่สามารถมีสถานะทางไฟฟ้าทั้งบวกและลบ แต่ในปัจจุบันนี้ พวกเขากลับเชื่อกันว่า ไฟฟ้าเกิดจากอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่า อีเลคตรอน และโปรตรอน อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กมากจนไม่อาจมองเห็น แต่วัสดุทุกชนิดต้องมีอนุภาคเหล่านี้อยู่


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: rungniran ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 12:14:20 am
กระผม นายรุ่งนิรันดร์ สอนจันทร์.. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา sec 4. รหัสประจำตัว115330411005-5
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมมา    วันที่ 10 เดือน พฤษจิกายนพศ2553ที่สวนสุทธิพันธ์เวลา00.16
 แมกเนส เป็นคนเลี้งแกะ ค้นพบ แม่เหล็กโดยบัง เอิญจาก ไม้ท้าวเหล็กของเค้าที่ ยึดติด กับหินสี ดำก้อน หนึ่ง 
และเธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลขได้สำเร็จ และเรายังเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kotchapan ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 01:24:03 am
นาย คชพันธ์ พงษ์ไพร นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411048-5 เลขที่ 41 Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 09/11/2553 สถานที่ กิตติพงษ์แมนชั่น เวลา 01.24 น.

ประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า ไฟฟ้ามีมานานตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแต่ผู้ค้นพบไฟฟ้าคือเทลีส โดยเทลีสได้ค้นพบไฟฟ้าสถิตจากแท่งอำพัน เขาได้ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อนำแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แล้ววางแท่งอำพันไว้ใกล้กับวัตถุชิ้นเล็กๆเช่น เศษไม้ จะทำให้เศษไม้เคลื่อนที่เข้าหาแท่งอำพัน นั่นคือแท่งอำพันจะมีอำนาจอย่างหนึ่งที่ดึงดูดวัตถุได้ ต่อมาในราวปี พ.ศ.2143 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่า วิลเลี่ยม กิลเบิร์ต ได้ทำการศึกษาผลที่เกิดจากการขัดสีแท่งอำพันอย่างละเอียด และสรุปไว้ว่า คุณสมบัติของการดึงดูดวัตถุเล็กๆ หลังจากการขัดสี คือไฟฟ้านั่นเอง ต่อมาในปี พ.ศ.2295 เบนจามิน แฟรงคลินได้ทำการทดลองติดลูกกุญแจโลหะไว้ที่หางว่าว แล้วปล่อยลอยขึ้นในวันที่ท้องฟ้ามีลมพายุรุนแรง เขาพบว่าประกายไฟกระโดดจากลูกกุญแจ โลหะสู่หลังมือของเขา ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบไฟฟ้าในธรรมชาติ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kunlaya ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 12:23:42 pm
นางสาวกัลยา  เปรมเปรย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ  sec02   รหัส 115210441262-0 เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9/11/2553  เวลา 12:22  สถานที่ วิดยะฯ
 อ่านแล้วสรุปได้ว่าการค้นพบไฟฟ้า  มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Jantira ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 12:42:16 pm
นางสาวจันทิรา รัตนพันธุ์  sec 02 เลขที่ 58 รหัส 11531090304-5  ตอบกระทู้วันที่ 9 พ.ย. 2553 เวลา 12.39 น. สถานที่ banoffee
สรุปได้ว่า ไมเคิล ฟาราเดย์ ชาวอังกฤษได้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดประแสไฟฟ้าได้และวิลเลียม กิลเบิร์ต ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กอย่างมีระบบเป็นครั้งแรก
 

 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Narumol ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 05:54:37 pm
น.ส.นฤมล  กำลังฟู เลขที่20 Sec 2 รหัส115210417031-9
ปัจจุบันมนุษย์ได้หาวิธีการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์  นับได้ว่าเป็นการค้นพบแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต  และค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กและได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: boatvivi ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 08:31:04 pm
นางสาวณัฎฐพร ชื่นสมบัติ นักศึกษาคณะวิสวกรรมศาสตร์ เลขที่ 1 Sec2 115010451027-8 เวลา 20.31 น. ที่บ้านพักคลองสาม

ได้รับทราบว่ามนุษย์มีการใช้ไฟฟ้า และไฟฟ้ามีความสำคัญกับมนุษย์ทุกคน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: PoxyDonZ ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 08:37:47 pm
นาย สุรศักดิ์ ด้วงใจจิตร วิศวกรรมโยธา(ต่อเนื่อง) รหัส 115330411036-0 sec.04 วันที่ 09/พ.ย./53 เวลา 08.36 pm สถานที่ หอโฟ B
แมกแนส คนเลี้ยงเกะชาวกรีก ได้คนพบแม่เหล็กจากไม้เท้าเหล็กที่เข้าไปติดในก้อนหินสีดำ จิงต้องออกแรงดึงอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Thaweesak ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 08:41:50 pm
นายทวีศักดิ์ ธนทรัพย์ทวี วิศวกรรมโยธา 115330411008-9 sec.04 วันที่ 9 พ.ย.53 ที่หอพักมาลีแมนชั่น เวลา 20.40น.
ฟาลาเดย์ ได้เป็นผู้ค้นพบหลักการของหม้อแปลงไฟ โดยพันขดลวด2ขด ในวงแหวนวงเดียวกัน เมื่อเปิดปิดสวิตซ์ของขดลวดที่1 ที่ต่อกับแบตเตอรี่ ปรากฏว่า กัลวานอมืเตอร์ที่ต่อกับขดลวดที่2 กระดิก การค้นพบดังกล่าวเป็นรากฐานการประดิษฐ์หม้อแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: namtan ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 09:18:07 pm
ดิฉัน นางสาวณัชชา ธิติบุญจันทร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
sec02 รหัสประจำตัว115210417055-8 เลขที่ 21
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่หอพักโอนิน3 เวลา 21.18น.
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ ก่อนพุทธศักราช ประมาณ 1,500 ปี คนเลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน เพื่อพยุงกายออกไป ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะนั้นบังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่กับก้อนหินสีดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงอย่างสุดชีวิต ไม้เท้าเหล็กถึงหลุดออกมาได้จากก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็กเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ (อาจจะมีผู้อื่นค้นพบแม่เหล็กก่อน “แมกเนส” ก็เป็นไปได้ เพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้)


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pool ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 10:03:01 pm
นางสาวดาวประกาย  แก้วเรือง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ รหัส 115210452059-6 SEC 2
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 22.03 น. ที่หอพัก
มีความเห็นในกระทู้ว่า
   ประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า ไฟฟ้ามีมานานตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแต่ผู้ค้นพบไฟฟ้าคือเทลีส โดยเทลีสได้ค้นพบไฟฟ้าสถิตจากแท่งอำพัน เขาได้ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อนำแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แล้ววางแท่งอำพันไว้ใกล้กับวัตถุชิ้นเล็กๆเช่น เศษไม้ จะทำให้เศษไม้เคลื่อนที่เข้าหาแท่งอำพัน นั่นคือแท่งอำพันจะมีอำนาจอย่างหนึ่งที่ดึงดูดวัตถุได้ ต่อมาในราวปี พ.ศ.2143 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่า วิลเลี่ยม กิลเบิร์ต ได้ทำการศึกษาผลที่เกิดจากการขัดสีแท่งอำพันอย่างละเอียด และสรุปไว้ว่า คุณสมบัติของการดึงดูดวัตถุเล็กๆ หลังจากการขัดสี และเรียกในภาษาอังกฤษว่า Electric/Electricity ที่แปลเป็นไทย คือไฟฟ้านั่นเอง ต่อมาในปี พ.ศ.2295 เบนจามิน แฟรงคลินได้ทำการทดลองติดลูกกุญแจโลหะไว้ที่หางว่าว แล้วปล่อยลอยขึ้นในวันที่ท้องฟ้ามีลมพายุรุนแรง เขาพบว่าประกายไฟกระโดดจากลูกกุญแจ โลหะสู่หลังมือของเขา ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบไฟฟ้าในธรรมชาติ  เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sutin ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 10:08:18 pm
 นาย สุทิน ศรีวิลัย รหัส 115340441222-9 sec 17 เลขที่ 25  วันที่ 9/พย./2553 เวลา 22.08 น.  ณ หอพักปานรุ้ง
สรุป จาการทดลองของ เกอริเก้ ได้พบว่าสารที่ได้รับประจุไฟฟ้าจากบรรยากาศ จะคายประจุ
ให้กับสารที่มีประจุชนิดตรงกันข้าม จากการทดลองค้นคว้าของเกอริกเก้ เขายังพบว่าประจุไฟฟ้า
สามารถใหลจากแห่งหนึ่ง ไปยังอีกแห่งได้ และจากการทดลองยังได้เป็นแนวทาง ให้นักวิทยาศาตร
ได้คิดค้นวิธีที่จะนำ ประจุไฟฟ้ามาใช้ประโยชได้อีกด้วย


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: TanGMe ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 11:05:26 pm
นางสาวภัทรพร  ผลอำไพ รหัส  115110417062-6 เลขที่ 6  sec 02 อ่านที่ หออยุ่บ้านแมนชั่น วันที่ 9 พ.ย. 53 เวลา  23.05 น.
สรุปว่า การค้นพบขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1812 โดยพีทรัส พีเรกรินัส นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
รวมถึงรู้ว่า ผู้สร้างประจุไฟฟ้าคนแรก คือ ออตโต  ฟอน  เกอริกเก้  ชาวเยอรมัน  พบในปี พ.ศ. 2203
เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตได้สำเร็จ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Thamanoon ที่ พฤศจิกายน 09, 2010, 11:28:54 pm
กระผมนายธรรมนูญ  พุทธวงษ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04  รหัสนักศึกษา 115330411009-7เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 9 พฤศจิกายน พศ.2553  เวลา 23.28 น.
 ก่อน พ.ศ. 1500 ปี มีชายคนหนึ่งชื่อ แมกเนส คนเลี้ยงแกะชาวกรีก ไม้เท้าของเขาได้ไปติดกับก้อนหิน ทำไห้เขาต้องออกแรงดึง จึงเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็ก จากนั้นก็มีการค้นพบตามมาอีก เช่น เธรีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต ,เบนจามิน แฟลงกลิน ค้นพบสายล่อฟ้า, และการค้นพบแบตเตอรี่ ได้มี กบ มีส่วนในการค้นพบด้วย โดยมี ศ. ลุยจิ กัลวานิ เป็นผู้สังเกตเห็นคนแรก และที่สำคัญบุคคลที่มีความสำคัญทางด้านไฟฟ้าอย่างมาก ก็คือ โทมัส อัลวา  เอดิสัน ได้ค้นพบหลอดไฟฟ้าได้สำเร็จ ซึ่ง
บุคคลทั้งหมดล้วนมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านไฟฟ้าต่อมนุษยชาติ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aecve ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 07:16:05 am
นายปรัชญา   พรมอารักษ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา   sec.  4   
รหัสประจำตัว  115330411032-9
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  10  เดือน พฤศจิกายัน   พ.ศ.  2553   ที่  หอพัก โฟร์บี แมนชั้น   เวลา. 7:17
มีความเห็นว่า  แมกเนส เป็นคนเลี้ยงแกะชาวกรีกได้ทำไม้เท้าของเขาเองไปติดกับก้อนหินดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงจนไม้เท้าเหล็กเขาหลุดออกมา  นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่พบแม่เหล็กไฟฟ้าเท่าที่มีการบันทึกไว้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: natthapon ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 03:07:28 pm
นาย นัฐพล การคณะวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุญยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.04 ที่ อาคารวิทยบริการ
ได้มีความเห็นว่า  พีทรัส พีเรกรินัสเปนผู้ค้นพบแม่เหล็กและผู้สานงานต่อจากเขาคือ เซอร์วิลเลี่ยม กิลเบิร์ด
ผู้ค้นพบประจุไฟฟ้าคนแรกคือ ออตโต้ ฟอน เกอริกเก้ ชาวเยอรมัน
และผู้ค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้าคือ ไมเคิล ฟาราเดย์
ซึ่งการค้นพบเหล่านี้เป็นการค้นพบที่มีความสำคัญมาก และนำไปสู่การพัฒนาของโลกอย่ามมากมาย
 
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ratthasart ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 03:08:11 pm
ผมนายรัฐศาสตร์  ไชยโส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
รหัสประจำตัว115330441218-8 เรียนกับผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 15.05น. สถานที่ ห้องพัก
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ
ก่อนพุทธศักราช ประมาณ 1,500 ปี คนเลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน เพื่อพยุงกายออกไป
ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะนั้นบังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่กับ
ก้อนหินสีดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงอย่างสุดชีวิต ไม้เท้าเหล็กถึงหลุดออกมาได้จากก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบ
แม่เหล็กเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ (อาจจะมีผู้อื่นค้นพบแม่เหล็กก่อน “แมกเนส” ก็เป็นไปได้ เพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้)


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nachaya ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 03:38:42 pm
ผมนาย ณชย ประสพเนตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ  sec 4   
 เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 10/11/2553  เวลา 13.39 สถานที่ วิทยฯ
 อ่านแล้วสรุปได้ว่าการค้นพบไฟฟ้า  มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tanunnunoi ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 04:52:45 pm
กระผมนาย ฐานันดร์ หนูน้อย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411050-1 สถานที่ หอพักเจริญสุขแมนชั่น เวลา 16.52น.
การค้นพบไฟฟ้าสถิตนั้นมีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ แต่จุดเริ่มของทฤษฎีทางไฟฟ้ายุคใหม่ นั้นนับเริ่มต้นจากผลงานของ เบนจามิน แฟรงกลิน ในการทดลองชักว่าวผ่านเมฆฝน ในปี ค.ศ. 1752 เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าจากเมฆฝน และใช้ในการพิสูจน์ว่าฟ้าผ่านั้นเป็นกระแสไฟฟ้า เบนจามิน แฟรงกลิน (หรืออาจเป็น Ebenezer Kinnersley) นั้นได้สร้างแนวความคิดของประจุบวก และ ประจุลบ
งานของเบนจามิน แฟรงกลินนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่สำคัญทางไฟฟ้าในยุคถัดมา ทั้ง ลุยจี กัลวานี (Luigi Galvani), อาเลสซันโดร วอลตา (Alessandro Volta), อองเดร-มารี อองแปร์ (André-Marie Ampère), เกออร์ก ซีโมน โอห์ม (Georg Simon Ohm) และ ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday)
เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์โดยในปี ค.ศ. 1792 นั้น กัลวานี ได้ค้นพบกระแสไฟฟ้าในสิ่งมีชีวิต ซึ่งงานนี้ได้ทำให้วอลตานั้นสามารถประดิษฐ์ โวลตาอิกไพล์ (voltaic pile) ซึ่งเป็นต้นแบบของแบตเตอรีไฟฟ้า ได้ในปี ค.ศ. 1800 ต่อมาในปี ค.ศ. 1820 จากการสังเกตพบความสัมพันธ์ของไฟฟ้าและแม่เหล็ก ของ ฮันส์ คริสเทียน ออร์สเตด (Hans Christian Ørsted) ในการทดลองที่กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดสามารถเบนเข็มแม่เหล็กของเข็มทิศได้นั้น อองแปร์ได้ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์นี้และสร้างเป็น กฎของแอมแปร์ ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้านั้นถูกค้นพบโดยโอห์มในปี ค.ศ. 1827 เรียกกฎของโอห์ม หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1831 ฟาราเดย์ได้ค้นพบความสัมพันธ์การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและการกำเนิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึ่งรู้จักกันในนาม กฎของฟาราเดย์ ในปี ค.ศ. 1864 เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) ได้รวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า ในรูปชุดของสมการทางคณิตศาสตร์ เรียกสมการของแมกซ์เวลล์ ซึ่งเป็นหัวใจของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic หรือ electrodynamic) ในปัจจุบัน
โทมัส เอดิสัน
นิโคลา เทสลาทั้ง โทมัส เอดิสัน และ นิโคลา เทสลา นั้นนับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวิวัฒนาการของระบบไฟฟ้า เนื่องจากเป็นผู้ที่ริเริ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
ไฮน์ริค เฮิรตซ์โดยเอดิสันนั้นได้พัฒนาระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงในปี ค.ศ. 1880 ซึ่งต่อมา เทสลาได้พัฒนาระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบหลายเฟส ขึ้นในปี ค.ศ. 1888 นอกจากนี้แล้วทั้งสองคนนี้ยังได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญอีกมากมาย
ไฮน์ริค เฮิรตซ์ นั้นเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมการของแมกซ์เวลล์ให้สมบูรณ์ และเป็นบุคคลแรกที่ได้ทำการทดลองแสดงให้เห็นถึงการแผ่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยได้สร้างเครื่องกำเนิดสัญญาณวิทยุ ซึ่งผลงานของเฮิรตซ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ

หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Sirilak ที่ พฤศจิกายน 10, 2010, 09:54:28 pm
นางสาวสิริลักษณ์ ศัพสุข รหัสนักศึกษา115210417064-0 เลขที่24 Sec02
เรียนกับอาจารยื จรัส บุณยธรรมา วันที่10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21.50 น. หอพักโฟว์บี


ประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า ไฟฟ้ามีมานานตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแต่ผู้ค้นพบไฟฟ้าคือเทลีส โดยเทลีสได้ค้นพบไฟฟ้าสถิตจากแท่งอำพัน
เขาได้ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อนำแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แล้ววางแท่งอำพันไว้ใกล้กับวัตถุชิ้นเล็กๆเช่น เศษไม้ จะทำให้เศษไม้เคลื่อนที่เข้าหาแท่งอำพัน
นั่นคือแท่งอำพันจะมีอำนาจอย่างหนึ่งที่ดึงดูดวัตถุได้ สรุปๆด้ว่า การค้นพบไฟฟ้า  มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี
ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pitak ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 01:43:39 am
นายพิทักษ์ นงนวล  รหัส 115330411018-8 sec 04 เลขที่ 15 ตอบกระทู้ที่ สวนสุทธิพันธ์ วันที่ 11/11/2553 เวลา 01.43 น. สรุปได้ว่านักปราชญ์และนักคณิตศาสตร์
ชาวกรีก ชื่อเธลีส ได้ค้นพบไฟฟ้าสถิต โดยเอาแท่งอำพันถูกับเสื้อ แท่งอำพันสามารถดูดวัตถุเบาๆได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: moso003 ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 02:56:30 am
นาย ชินดนัย ใจดี  รักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา คณิตศาสตร์ รหัสนักศึกษา 115110901089-2 sec 2 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
วันที่ 11/11/2553 สถานที่ บ้านพัก เวลา 02.56น.

ทนุษย์ได้คิดและพัฒนานำไฟฟ้ามาใช้กัน โดยมนุษย์สามารถนำความสำพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้า(แม่เหล็กไฟฟ้า)มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย ทำให้เรามีทั้งแสงไฟที่ใช้ตามบ้านเรื่อน โทรทัทศ วิทยุ อินเทอร์เน็ต และหลายๆอย่างอีกมากมาย นับว่าไฟฟ้ามีความสำคัญมากในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Pratanporn ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 05:41:28 am
นายประทานพร พูลแก้ว sec 02 เลขที่ 69 รหัส 115310903057-3  ตอบกระทู้วันที่ 11 พ.ย. 2553 เวลา 05:35 น. ณ ที่บ้าน มนุษย์ได้มีการคิดค้นแหละพัฒนานำไฟฟ้ามาใช้งาน ตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช 1500 ปี แมกเนส ได้ค้นพบแม่เหล็กเป็นครั้งแรกโดยบังเอิญ เวลาล่วงเลยไป 60 ปีก่อนพุทธศักราช ชาวกรีกชื่อ เธลีส ได้ค้นพบไฟ้ฟ้าสถิต ต่อมาในปี พ.ศ.1812
พีทรัสพีเรตรินัส  ได้ทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กแล้วเขียนอธิบายการใช้ประโยชน์ของไฟฟ้าเอาไว้ต่อมา เกิลเบิร์ต ได้ค้นค้นจนเจอ ขั่วใต้ ขั่วเหนือ จึงทำให้ถูกขนานนามว่า "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์แขนงที่เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า"


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Suphakorn ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 03:25:07 pm
กระผมนาย สุภากร  หงษ์โต นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441211-3  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.25 น. ที่หอพัก gooddram
มีความคิดเห็นว่า

เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้
 
 
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 03:43:38 pm
นางสาว กชพร เพ็งคำเส็ง รหัส 115210417059-0 sec 02 เลขที่23  ตอบกระทู้ วันที่ 11/11/53 เวลา 15.40 ที่ บ้าน สรุปได้ว่า

นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้คิดค้นการผลิตไฟฟ้า ทำให้โลกมีความเจริญก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ไฟฟ้าจึงจำเป็นต่อ

การดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Pichat Soysamrong ที่ พฤศจิกายน 11, 2010, 11:58:25 pm
กระผม นาย พิเชษฐ์  สร้อยสำโรง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411003-0 เลขที่ 3
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พศ. 2553 ที่ เศรษฐบุตร พาวิลเลี่ยน 32/19 ม. 1 ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เวลา 12:00:29 am
 สรุปได้ว่า  การค้นพบไฟฟ้า  มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี
ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Cv__gig ที่ พฤศจิกายน 12, 2010, 12:23:14 am
กระผม นาย ชำนาญกิจ ศิริยานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411004-8 เลขที่ 4
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พศ. 2553 ที่ เศรษฐบุตร พาวิลเลี่ยน 32/19 ม. 1 ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เวลา12:22:19 am
สรุปได้ว่า สรุปว่า การค้นพบขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1812 โดยพีทรัส พีเรกรินัส นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
รวมถึงรู้ว่า ผู้สร้างประจุไฟฟ้าคนแรก คือ ออตโต  ฟอน  เกอริกเก้  ชาวเยอรมัน  พบในปี พ.ศ. 2203
เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตได้สำเร็จ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Tinnakorn ที่ พฤศจิกายน 12, 2010, 02:58:11 pm
นาย ทินกร สุพรรณสืบ Sec 4 รหัส 115330411049-3
ปัจจุบันมนุษย์ได้หาวิธีการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์  นับได้ว่าเป็นการค้นพบแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต 
และค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กและได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย
12 พ.ย. 2553 เวลา 2.54 PM


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: somkid-3212 ที่ พฤศจิกายน 12, 2010, 03:06:02 pm
สวัสดีครับผม นาย สมคิด  กุลสุวรรณ รหัส 115330411033-7 กลุ่ม CVE 53341
เก่งดีนะ....คนที่คิดได้เรื่องไฟฟ้าทำให้ผมได้ใช้ประโยนช์ด้วย ประเทศไทยนี้ก็แปลกไม่มีรถไฟความเร็วสูงให้นั่งเลย จะได้กลับบ้านได้สะดวก ๆ หน่อยครับ... บาย ๆ ครับผม


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pichet ที่ พฤศจิกายน 12, 2010, 05:34:55 pm
นายพิเชษฐ์  จันทร์โสภา sec 4รหัส 115330411044-4 cve วันที่ 12/11/53 เวลา 17.33 น.
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ ก่อนพุทธศักราช ประมาณ 1,500 ปี คนเลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน เพื่อพยุงกายออกไป ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะนั้นบังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่กับก้อนหินสีดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงอย่างสุดชีวิต ไม้เท้าเหล็กถึงหลุดออกมาได้จากก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็กเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ (อาจจะมีผู้อื่นค้นพบแม่เหล็กก่อน “แมกเนส” ก็เป็นไปได้ เพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้)


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mypomz ที่ พฤศจิกายน 12, 2010, 06:11:27 pm
นายนพรัตน์  โตอิ่ม  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
sec 04 รหัส 115330411040-2
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
12  พฤศจิกายัน   2553   สถานที่ ปากซอย four B  เวลา 18.11

การค้นพบทางไฟฟ้าตั้งแต่ยุคโบราณจนมาถึงปัจจุบัน 
ได้ค้นพบจากนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน  และได้ต่อยอดการคิดค้นนำมาพัฒนา
เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: PoxyDonZ ที่ พฤศจิกายน 12, 2010, 11:54:33 pm
นายพสิษฐ์  แดงอาสา  sec 4 รหัส 115330411011-3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา  CVE 53341

 จาการค้นพบแม่เหล็กทางไฟฟ้าทำให้มนุษย์สามารถนำไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันนี้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chaiwat ที่ พฤศจิกายน 13, 2010, 02:52:12 pm
นายชัยวัฒน์   คำพันเกิด  นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เอกครุศาสตร์เครื่องกล  sec02 เลขที่ 74 รหัส 115011113029-2 ตอบกระทู้วันที่ 13/11/2553 เวลา 14:50 สถานที่ หอพักโอนิน  อ่านแล้วสรุปได้ว่า  ได้รู้ว่าใครเป็นผู้คิดพบเรื่องใดบ้าง เช่น วิลเลียม กิลเบิร์ต ได้ตระหนักว่าโลกเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่  นักวิทยาศาสตร์ทุกๆ คนนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก  เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดเทคโนโลยีมากมายช่วยให้สะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ronachai ที่ พฤศจิกายน 14, 2010, 12:55:05 pm
ผมนาย รณชัย รุกขวัฒน์  วิศวกรรมโยธา sec 4  รหัสนักศึกษา 115330411002-2   
ตอบกระทู้วันที่ 14/11/2553  เวลา 12.55 น.

ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ การเอาแท่งอำพันถูไปมากับผ้าขนสัตว์ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งทำให้เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
 
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: wuttipong ที่ พฤศจิกายน 14, 2010, 01:58:08 pm
นายวุฒิพงษ์  สุขะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา sec04  รหัส 115330411029-5 กลุ่ม cve 53341 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:58  สถานที่ หอพักFour B5 สรุปได้ว่า แมกเนส ชาวกรีกซึ่งเป็นคนเลี้ยงแกะมีไม้เท้าเหล็กของเขาได้ติดกับก้อนหิน เขาพยายามออกแรงดึง จึงเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็ก ซึ่งน่าอัศจรรย์มากต่อมาก็มีคนได้ค้นพบไฟ้ฟ้าสถิต ค้นพบสายล่อฟ้าและไฟฟ้าที่มีอยู่ในอากาศ มีการประดิษฐ์เครื่องประจุไฟฟ้า และยังค้นพบประจุไฟฟ้าไหลตามสายได้ บางชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้า บางชนิดเป็นฉนวน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาดำเนินชีวิตได้อยู่ทุกวันนี้ บุคคลเหล่านี้น่ายกย่องอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: titikron ที่ พฤศจิกายน 14, 2010, 08:26:11 pm
นาย ฐิติกร แก้วประชา  รหัส 115330411022-0  sec. 04  วิศวกรรมโยธา ตอบที่ หอ โฟร์บี วันที่ 14 พ.ย. 2553  เวลา 08.28 pm น.
การค้นพบขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1812 โดยพีทรัส พีเรกรินัส นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
รวมถึงรู้ว่า ผู้สร้างประจุไฟฟ้าคนแรก คือ ออตโต  ฟอน  เกอริกเก้  ชาวเยอรมัน  พบในปี พ.ศ. 2203 เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตได้สำเร็จ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: suppachok ที่ พฤศจิกายน 14, 2010, 08:54:42 pm
ศุภโชค  เปรมกิจ   115330411051-9 sec 04 วิศวกรรมศาสตร์  53341 cve วันที่ 14/พ.ย./53 เวลา 08.53 pm
สรุปว่า  ทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลขได้สำเร็จ และเรายังเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: waranya ที่ พฤศจิกายน 15, 2010, 01:53:05 pm
น.ส วรัญญา  สิงห์ป้อม sec 02  รหัส 115310903049-0  วัน 15/11/53 เวลา 13.51  หอ ศุภมาศ การค้นพบไฟฟ้าสถิตนั้นมีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ แต่จุดเริ่มของทฤษฎีทางไฟฟ้ายุคใหม่ นั้นนับเริ่มต้นจากผลงานของ เบนจามิน แฟรงกลิน ในการทดลองชักว่าวผ่านเมฆฝน ในปี ค.ศ. 1752 เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าจากเมฆฝน และใช้ในการพิสูจน์ว่าฟ้าผ่านั้นเป็นกระแสไฟฟ้า เบนจามิน แฟรงกลิน (หรืออาจเป็น Ebenezer Kinnersley) นั้นได้สร้างแนวความคิดของประจุบวก และ ประจุลบ
งานของเบนจามิน แฟรงกลินนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่สำคัญทางไฟฟ้าในยุคถัดมา ทั้ง ลุยจี กัลวานี (Luigi Galvani), อาเลสซันโดร วอลตา (Alessandro Volta), อองเดร-มารี อองแปร์ (André-Marie Ampère), เกออร์ก ซีโมน โอห์ม (Georg Simon Ohm) และ ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday)
เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์โดยในปี ค.ศ. 1792 นั้น กัลวานี ได้ค้นพบกระแสไฟฟ้าในสิ่งมีชีวิต ซึ่งงานนี้ได้ทำให้วอลตานั้นสามารถประดิษฐ์ โวลตาอิกไพล์ (voltaic pile) ซึ่งเป็นต้นแบบของแบตเตอรีไฟฟ้า ได้ในปี ค.ศ. 1800 ต่อมาในปี ค.ศ. 1820 จากการสังเกตพบความสัมพันธ์ของไฟฟ้าและแม่เหล็ก ของ ฮันส์ คริสเทียน ออร์สเตด (Hans Christian Ørsted) ในการทดลองที่กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดสามารถเบนเข็มแม่เหล็กของเข็มทิศได้นั้น อองแปร์ได้ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์นี้และสร้างเป็น กฎของแอมแปร์ ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้านั้นถูกค้นพบโดยโอห์มในปี ค.ศ. 1827 เรียกกฎของโอห์ม หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1831 ฟาราเดย์ได้ค้นพบความสัมพันธ์การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและการกำเนิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึ่งรู้จักกันในนาม กฎของฟาราเดย์ ในปี ค.ศ. 1864 เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) ได้รวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า ในรูปชุดของสมการทางคณิตศาสตร์ เรียกสมการของแมกซ์เวลล์ ซึ่งเป็นหัวใจของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: surachet ที่ พฤศจิกายน 15, 2010, 02:17:22 pm
ผมนายสุรเชฐ กัญจนชุมาบุรพ  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
รหัสประจำตัว115330441210-5 เรียนกับผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.15น. สถานที่ บ้าน
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ
ก่อนพุทธศักราช ประมาณ 1,500 ปี คนเลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน เพื่อพยุงกายออกไป
ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะนั้นบังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่กับ
ก้อนหินสีดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงอย่างสุดชีวิต ไม้เท้าเหล็กถึงหลุดออกมาได้จากก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบ
แม่เหล็กเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ (อาจจะมีผู้อื่นค้นพบแม่เหล็กก่อน “แมกเนส” ก็เป็นไปได้ เพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้)


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: suchart ที่ พฤศจิกายน 15, 2010, 04:25:14 pm
นาย สุชาติ  สุวรรณวัฒน์ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รหัสนักศึกษา 115210441230-7 Sec.02
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 15/11/2553 สถานที่ หออยู่เจริญ เวลา16.25
สรุปว่า  ทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลขได้สำเร็จ และเรายังเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ittiwat ที่ พฤศจิกายน 15, 2010, 04:25:40 pm
นายอิทธิวัตร จิตต์มั่นคงกุล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec 2 เลขที่ 54 รหัส 115310903037-5 ตอบกระทู้วันที่ 15/11/53  เวลา 16:27 น. สถานที่ บ้าน

     ในอดีตมนุษย์เราค้นหาวิธีที่จะสามาถรนำไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีกับตนเอง   และการค้นคว้าก็สำเร็จ จึงทำให้เราพบแม่เหล็กไฟฟ้า  และ  ไฟฟ้าสถิต


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: potchapon031 ที่ พฤศจิกายน 15, 2010, 11:36:22 pm
นาย ภชพน เกตุวงศ์ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411031-1 เลขที่ 27 Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 15/11/2553 สถานที่ กิตติพงษ์แมนชั่น
มนุษย์เคยเห็นฟ้าแลบและฟ้าผ่ามาตั้งแต่โบราณ ฟ้าแลบ และ ฟ้าผ่าคือกระแสไฟฟ้า ประมาณ1500ปี ก่อนพุทธศักราช ชายผู้มีนามว่า แมกเนส เป็นผู้ค้นพบแม่เหล็ก
ออตโต ฟอน เกอริเก ชาวเยอรมันเป็นผู้สร้างประจุไฟฟ้าได้เป็นคนแรก "สารที่ได้ประจุไฟฟ้าจากบรรยากาศ จะคายประจุให้สารที่มีประจุชนิดตรงกันข้าม"


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut ที่ พฤศจิกายน 16, 2010, 03:57:58 pm
นาย ศรายุทธ เที่ยงแท้ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04  รหัสนักศึกษา 115330411001-4เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 16 พฤศจิกายน พศ.2553  เวลา 15.57 น.
 ก่อน พ.ศ. 1500 ปี มีชายคนหนึ่งชื่อ แมกเนส คนเลี้ยงแกะชาวกรีก ไม้เท้าของเขาได้ไปติดกับก้อนหิน ทำไห้เขาต้องออกแรงดึง จึงเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็ก จากนั้นก็มีการค้นพบตามมาอีก เช่น เธรีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต ,เบนจามิน แฟลงกลิน ค้นพบสายล่อฟ้า, และการค้นพบแบตเตอรี่ ได้มี กบ มีส่วนในการค้นพบด้วย โดยมี ศ. ลุยจิ กัลวานิ เป็นผู้สังเกตเห็นคนแรก และที่สำคัญบุคคลที่มีความสำคัญทางด้านไฟฟ้าอย่างมาก ก็คือ โทมัส อัลวา  เอดิสัน ได้ค้นพบหลอดไฟฟ้าได้สำเร็จ ซึ่ง
บุคคลทั้งหมดล้วนมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านไฟฟ้าต่อมนุษยชาติ 
 
 
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: shanonfe11 ที่ พฤศจิกายน 16, 2010, 06:50:54 pm
นายชานนท์ ชุมพร  SEC 02 รหัส 115210417028-5 เลขที่ 19 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2533 เวลา 18.49 ณ หอฟ้าใสแมนชั่น มนุษย์หาวิธีการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์  นับได้ว่าเป็นการค้นพบแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต  และค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กอีกด้วย และในปัจจุบันมนุษย์สามารถนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: alongkorn hunbuathong ที่ พฤศจิกายน 16, 2010, 11:24:27 pm
นายอลงกรณ์ หุ่นบัวทอง   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04  รหัสนักศึกษา 115330411026-1เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 16 พฤศจิกายน พศ.2553  เวลา 23.24น.
 ก่อน พ.ศ. 1500 ปี มีชายคนหนึ่งชื่อ แมกเนส คนเลี้ยงแกะชาวกรีก ไม้เท้าของเขาได้ไปติดกับก้อนหิน ทำไห้เขาต้องออกแรงดึง จึงเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็ก จากนั้นก็มีการค้นพบตามมาอีก เช่น เธรีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต ,เบนจามิน แฟลงกลิน ค้นพบสายล่อฟ้า, และการค้นพบแบตเตอรี่ ได้มี กบ มีส่วนในการค้นพบด้วย โดยมี ศ. ลุยจิ กัลวานิ เป็นผู้สังเกตเห็นคนแรก และที่สำคัญบุคคลที่มีความสำคัญทางด้านไฟฟ้าอย่างมาก ก็คือ โทมัส อัลวา  เอดิสัน ได้ค้นพบหลอดไฟฟ้าได้สำเร็จ ซึ่ง
บุคคลทั้งหมดล้วนมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านไฟฟ้าต่อมนุษยชาติ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: watchaiza ที่ พฤศจิกายน 17, 2010, 09:56:50 am
นายธวัชชัย พลรักษ์ รหัส 115330411041-0 วิศวกรรมโยธา วัน  17/11/2553 เวลา 09:56
นักวิทยาศาสตร์ทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดเทคโนโลยีมากมายที่มนุษย์ในทุกวันนี้ใช้กันอย่างสะดวกสะบาย ที่สำคัญเมื่อเราทราบธรรมชาติของอะตอม เราก็จะสามารถเข้าใจทฤษฎีต่างๆได้ไม่ยาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ศราวุธ พูลทรัพย์ ที่ พฤศจิกายน 17, 2010, 02:52:18 pm
นายศราวุธ พูลทรัพย์ รหัส 115330411042-8 sec.04 เลขที่35 ภาควิศวกรรมโยธา วันที่17/11/2553 เวลา 14.52 น. ที่หอลากูล
 ในการคิดค้นการนำไฟฟ้าจากธรรมชาติมาใช้ได้มีมานานแล้ว โดยนักปราชณ์ และนักคณิตศาสตร์จนกระทั้งได้มีการใช้วัสดุเรียกว่าแท่งเหล็กอำพันมาถูจนเกิดไฟฟ้าสถิต และได้มีการพัฒนามาเลื่อยๆจนเป็นแนวทางให้เกอริเก้ เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าได้ ซึ้งสามารถทำให้ไฟฟ้าไหลตามสายจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดนุพร อ่อนศรี ที่ พฤศจิกายน 17, 2010, 03:07:00 pm
นาย ดนุพร  อ่อนศรีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  sec 02 เลขที่  รหัสนักศึกษา 115040472024-7 ตอบกระทู้เมื่อ เวลา 15.07น. สถานที่ ซอยอิสเทิล
ทราบว่า  แมกเนส เป็นผู้ค้นพบ เเม่เหล็ก  ชาวจีนค้นพบ "หินชี้ทาง"  เธลีสค้นพบไฟฟ้าสถิตจากการนำแท่วอำพันถูกับเสื้อที่ทำจากขนสัตว์ แล้วแท่งอำพันสามารถดูดวัตถุน้ำหนักเบาได้  ทีทรัส พีเรกรินัส ค้นพบขั้วแม่เหล็ก   ออตโตฟอนเกอริกเก้  ค้นพบประจุไฟฟ้าเป็นคนแรก  สตีเฟน เกรย์ และแกรนวิล  วิเลอร์  ค้นพบ  ตัวนำไฟฟ้า พวกโลหะ เช่น เงินและเหล็ก และฉนวน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sasithorn ที่ พฤศจิกายน 17, 2010, 03:28:58 pm
นางสาว ศศิธร ลิ่มสกุล sec 02 รหัส 1153109030102 สาขา สถิติประยุกต์ วันที่ 17/11/53 เลขที่ 43  ณ หอใน เวลา 15.24 น.
ก่อนพุทธศัราช 1,500 ปี เเมกเนสเเละชาวจีนได้พบเเม่เหล็ก เเต่ในช่วงนั้นก็มีประโยขน์น้อยอยู่เวลาล่วงเลยไป 60ปี นักคณิตศาสตร์เละชาวกรีกได้ค้นพบไฟฟ้าสถิต ค้นพบโดยนำเเท่งอำพันถูกับขนสัตว์ ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าขึน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: werayut rmutt ที่ พฤศจิกายน 17, 2010, 08:35:49 pm
ชื่อนาย วีรยุทธ บุญใหญ่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส 115330411052-7  sec.4
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ร้านเอกเขนกอินเตอร์เน็ต เวลา 20.35 น.

 ก่อนพุทธศักราช ประมาณ 1,500 ปี คนเลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน เพื่อพยุงกายออกไป ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะนั้นบังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่กับก้อนหินสีดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงอย่างสุดชีวิต ไม้เท้าเหล็กถึงหลุดออกมาได้จากก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็กเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ (อาจจะมีผู้อื่นค้นพบแม่เหล็กก่อน “แมกเนส” ก็เป็นไปได้ เพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้)


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: jackmaco ที่ พฤศจิกายน 17, 2010, 08:49:33 pm
นายธีรพงษ์ ม้วนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441211-2
ตอบกระทู้วันที่ 17/11/53  เวลา 20:47 น. สถานที่ หอพัก Rohm  (นวนคร)
สรุปว่า : มีการค้นพบไฟฟ้า และหินแม่เหล็กมาตั้งนานแล้ว มนุษย์จึงนำหินแม่เหล็กและไฟฟ้ามาประสมประสานกัน จึงเกิดเป็นเครื่องไฟฟ้า
ในปัจจุบัน เช่น แบตเตอรี่  วิทยุ  โทรทัศน์ และอื่นๆ อีกมากมาย


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: vutmte50 ที่ พฤศจิกายน 17, 2010, 10:24:23 pm
นาย คฑาวุธ  ทองเสริม   sec02  รหัส 115011113005-2 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 17/11/2553 เวลา 22.24 น.  สถานที่ หอกิตติพงศ์   อ่านเนื้อเรื่องแล้ว สรุปว่า  ทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลขได้สำเร็จ และเรายังเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Khuarwansiriruk ที่ พฤศจิกายน 17, 2010, 10:33:06 pm
น.ส.เครือวัล ศิริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ sec 02 เลขที่56 รหัส 115310903039-1 ตอบกระทู้วันที่ 17/11/2553  เวลา 22.28 น. สถานที่ กิติพงศ์แมนชั่น จากการศึกษาทำให้รู้จักบุคคลสำคัญทางฟิสิกส์ที่มีความสำคัญด้านไฟฟ้า เช่น แมกซ์ เวลล์ เป็นผู้คิดทฤษฏีด้านไฟฟ้า ผู้ที่ทำให้ทฤษฏีของแมกซ์ เวลล์เป็นจริงคือ ไอน์ริน เฮิร์ต เชลิส พบไฟฟ้าสถิต ชาร์ลพบว่ามีประจุไฟฟ้าอยู่2ชนิด เอดิสันคือผู้คิดค้นโทศัพท์และหลอดไฟ มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุโทรเลข เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำให้เห็นความสำคัญของไฟฟ้าต่อการดำรงชีวิตประจำวันด้วย


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: crowfinky ที่ พฤศจิกายน 17, 2010, 11:36:24 pm
นายสุริยะ ชีวันพิศาลนุกูล  รหัส 1153301225-3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
ตอบกระทู้วันที่ 17/11/53 เวลา 23.38 ที่ร้าน shooter

กระทู้ว่า

การค้นพบไฟฟ้าสถิตนั้นมีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ แต่จุดเริ่มของทฤษฎีทางไฟฟ้ายุคใหม่ นั้นนับเริ่มต้นจากผลงานของ เบนจามิน แฟรงกลิน
ในการทดลองชักว่าวผ่านเมฆฝน ในปี ค.ศ. 1752
เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าจากเมฆฝน และใช้ในการพิสูจน์ว่าฟ้าผ่านั้นเป็นกระแสไฟฟ้า เบนจามิน แฟรงกลิน (หรืออาจเป็น Ebenezer Kinnersley)
นั้นได้สร้างแนวความคิดของประจุบวก และ ประจุลบ
งานของเบนจามิน แฟรงกลินนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่สำคัญทางไฟฟ้าในยุคถัดมา

ทั้ง ลุยจี กัลวานี (Luigi Galvani),

อาเลสซันโดร วอลตา (Alessandro Volta),

 อองเดร-มารี อองแปร์ (André-Marie Ampère),

เกออร์ก ซีโมน โอห์ม (Georg Simon Ohm)
 
และ ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday)

เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์โดยในปี ค.ศ. 1792 นั้น กัลวานี ได้ค้นพบกระแสไฟฟ้าในสิ่งมีชีวิต ซึ่งงานนี้ได้ทำให้วอลตานั้นสามารถประดิษฐ์ โวลตาอิกไพล์ (voltaic pile) ซึ่งเป็นต้นแบบของแบตเตอรีไฟฟ้า ได้ในปี ค.ศ. 1800 ต่อมาในปี ค.ศ. 1820 จากการสังเกตพบความสัมพันธ์ของไฟฟ้าและแม่เหล็ก ของ ฮันส์ คริสเทียน ออร์สเตด (Hans Christian Ørsted) ในการทดลองที่กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดสามารถเบนเข็มแม่เหล็กของเข็มทิศได้นั้น อองแปร์ได้ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์นี้และสร้างเป็น กฎของแอมแปร์ ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้านั้นถูกค้นพบโดยโอห์มในปี ค.ศ. 1827 เรียกกฎของโอห์ม หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1831 ฟาราเดย์ได้ค้นพบความสัมพันธ์การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและการกำเนิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึ่งรู้จักกันในนาม กฎของฟาราเดย์ ในปี ค.ศ. 1864 เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell)
ได้รวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า ในรูปชุดของสมการทางคณิตศาสตร์
เรียกสมการของแมกซ์เวลล์ ซึ่งเป็นหัวใจของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: siripornmuay ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 12:14:36 am
นางสาวศิริพร สนเผือก  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์    sec02  เลขที่ 64 รหัส 115310903051-6 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 17/11/2553 เวลา  12:07  สถานที่ หอใน

สรุปได้ว่าทำให้เราค้นพบขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าได้ใน พ.ศ. 1812 ทำให้รู้ว่าการเคลื่อนที่ของตัวนำไฟฟ้าตัดส้นแรงแม่เหล็กทำให้เกิดกะแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้ และทำให้รู้ว่า มาร์โดกี เป็นผู้สร้างวิทยุ โทรเลขได้สำเร็จ   


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sathian757 ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 12:42:42 am
นายเสถียร ปานามะเส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441203-9
ตอบกระทู้วันที่ 17/11/2553  เวลา 0:42 น. สถานที่ หอพัก นวนคร
สรุปว่า : ก่อนพุทธศักราช นักปราชญ์และนักคณิตศาสตร์ ช่าวกรีก ชื่อเธลีส ได้ค้นพบสถิต โดยการเอาแท่งอำพัน (เป็นยางไม้ที่แห็งจนกลายเป็นหิน)ถูกับเสื้อผ้าของเขาเองที่ทำด้วยขนสัตว์อย่างรวดเร็ว แล้วพบว่า แท่งอำพันสามารถดูดวัตถุเบาๆเช่นกระดาษเล็กๆได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: satawat ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 06:26:46 am
กระผม นายศตวรรษ รัตนภักดี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
sec02 รหัสประจำตัว115210441263-8
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่หอพัก เวลา 6.26
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ ก่อนพุทธศักราช ประมาณ 1,500 ปี คนเลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน เพื่อพยุงกายออกไป ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะนั้นบังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่กับก้อนหินสีดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงอย่างสุดชีวิต ไม้เท้าเหล็กถึงหลุดออกมาได้จากก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็กเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ (อาจจะมีผู้อื่นค้นพบแม่เหล็กก่อน “แมกเนส” ก็เป็นไปได้ เพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้)


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nuubuoe ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 11:04:23 am
น.ส.จรีรัตน์  ชะโปรัมย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  สาขาสถิติประะยุกต์ 115310903040-9 sec.2 เลขที่ 57 เวลา 11.oo น.18/11/2553สถานที่ คณะศิลปศาสตร์  นักปราชญ์และนักคณิตศาสตร์ ช่าวกรีก ชื่อเธลีส ได้ค้นพบสถิต โดยการเอาแท่งอำพัน (เป็นยางไม้ที่แห็งจนกลายเป็นหิน)ถูกับเสื้อผ้าของเขาเองที่ทำด้วยขนสัตว์อย่างรวดเร็ว แล้วพบว่า แท่งอำพันสามารถดูดวัตถุเบาๆเช่นกระดาษเล็กๆได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Eakachai_ie ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 11:35:48 am
นายเอกชัย สงวนศักดิ์ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ  sec 02 รหัส 115040441086-4 เลขที่ -ยังไม่ทราบครับ
เข้ามาตอบวันที่  18/11//2553  เวลา 11.30 น
การค้นพบไฟฟ้า  มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น
ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: soawanee ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 12:24:22 pm
นางสาวเสาวณีย์  อนันต์ เลขที่66 sec02 รหัส1153109030532 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขา สถิติประยุกต์  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  18/11/2553  เวลา12.20 สถานที่  ตึกวิทยบริการ  สรุป การค้นพบทางไฟฟ้า เกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้ว  มีการค้นพบประจุไฟฟ้า ได้แก่โปรตอน  นิวตรอน  และอิเล็กตรอน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kamphon ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 01:35:19 pm
นายกัมพล  มิ่งฉาย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมอุตสาหการ
เรียนกับผศ.จรัส  บุณยธรรมา  ตอบกระทู้วันที่ 18-11-2010  เวลา  13.35 น. สถานที่อาคารวิทยบริการ
มีความเห็นว่า...  การค้นพบแม่เหล็กทางไฟฟ้าได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วและการที่นำแท่งอำพัน
ไปเสียดสีกับเสื้อขนสัตว์ทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถดูดวัตถุเบาๆได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: thabthong ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 02:00:45 pm
นายรัตชานนท์ ทับทอง  นักศึกษาคณะวิศวกรรมอุตสาหการ -การจัดการ
เรียนกับผศ.จรัส  บุณยธรรมา  ตอบกระทู้วันที่ 18-11-2010  เวลา 14.00 น. สถานที่อาคารวิทยบริการ
สรุปได้ว่าทำให้เราค้นพบขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าได้ใน พ.ศ. 1812 ทำให้รู้ว่าการเคลื่อนที่ของตัวนำไฟฟ้าตัดส้นแรงแม่เหล็กทำให้เกิดกะแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้
 และทำให้รู้ว่า มาร์โดกี เป็นผู้สร้างวิทยุ โทรเลขได้สำเร็จ 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut sringam ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 02:08:32 pm
ผมนายศรายุธ สีงาม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
รหัสประจำตัว115330441201-4 sec.4 เรียนกับผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.08น. สถานที่ วิทยบริการ
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ
ก่อนพุทธศักราช ประมาณ 1,500 ปี คนเลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน เพื่อพยุงกายออกไป
ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะนั้นบังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่กับ
ก้อนหินสีดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงอย่างสุดชีวิต ไม้เท้าเหล็กถึงหลุดออกมาได้จากก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบ
แม่เหล็กเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ (อาจจะมีผู้อื่นค้นพบแม่เหล็กก่อน “แมกเนส” ก็เป็นไปได้ เพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้)


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nontapun ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 04:50:15 pm
กระผมนาย นนทพันธ์ เสนาฤทธิ์ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441211-3  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.45 น. ที่หอพัก อาคารวิทยบริการ
มีความคิดเห็นว่า

เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kittisap ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 05:20:48 pm
กระผมนายกิตติศัพท์ ถนัดงาน  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441213-9
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   18 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 17.22น
ความคิดเห็นว่า
         ก่อนพุทธศักราชประมาณ 1,500 ปี ชายคนหนึ่งมีนามว่า"แมกเนส"เป็นคนเลี้ยงแกะชาวกรีก ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยันเพื่อพยุงกายออกไป ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะไปนั้น บังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่อยู่กับก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็ก เท่าที่มีการบันทึกเอาไว้(อาจจะมีคนอื่นค้นพบแม่เหล็กก่อนแมกเนสก็ได้ แต่ไม่มีการบันทึกเอาไว้)
       ในเวลาใกล้เคียงกันนั้นเองชาวจีนก็พบว่า หินชนิดหนึ่งเมื่อผูกเชือกแขวนและหมุนเชือกให้หินหมุนด้วยแล้วพบว่าทุกครั้งที่หินหยุดหมุน ก็จะจัดตัวอยู่ในแนวใดแนวหนึ่งเสมอ(แนวเหนือ-ใต้)
ชาวจีนเรียกหินนี้ว่า "หินชี้ทาง"
       ทั้งแมกเนสและชาวจีนได้พบแม่เหล็กแล้ว แม่เหล็กยังมีประโยชน์น้อยอยู่ เพราะก็เป็นเพียงดูดเหล็กได้ ชี้ทางได้เท่านั้นเอง จนเมื่อคุ้นเคยกับแม่เหล็กแล้ว ก็เห็นว่าแม่เหล็กเป็นของปกติ

อนุภาคหนักๆ คือ โปรตรอนกับนิวตรอนรวมกันอยู่ใจกลางของอะตอม เรียกว่า "นิวเคลียส" อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรตรอนภายในอะตอมนั้น


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pongpat ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 05:25:53 pm
ผมนาย พงษ์พัฒน์  น้อยโพธิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ  sec 4   
 เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 18/11/2553  เวลา 17.25น. สถานที่ วิทยบริการ
 อ่านแล้วสรุปได้ว่าการค้นพบไฟฟ้า  มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า
การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: assadawut ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 06:23:50 pm
นาย  อัษฎาวุฒิ  ลำพา  sec  4  รหัส 115330441202-2 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จรัส บุณยธรรมา 18/11/53 เวลา 18.25 น. ณ บ้าน

      สรุปความรู้ที่ได้ เธลีส ได้เป็นผู้คนพบไฟฟ้าสถิตโดยที่ ใช้แท่งอำพันถูกับขนสัตว์แล้วทำให้แท่งอำพันสามารถดูดวัตถุที่เบากว่าได้ ภายหลังมีการพัฒนาต่อๆมาเป็นเครื่องส่งโทรเลขได้ นับว่าไฟฟ้ามีความสำคัญมากในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pisan mulchaisuk ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 07:16:27 pm
กระผมนาย ไพศาล มูลชัยสุข นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441215-4  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 19.16 น. ที่หอพักเลิศวิจิตร
มีความคิดเห็นว่า
    ก่อนพุทธศักราช ประมาณ 1,500 ปี คนเลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน เพื่อพยุงกายออกไป ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะนั้นบังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่กับก้อนหินสีดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงอย่างสุดชีวิต ไม้เท้าเหล็กถึงหลุดออกมาได้จากก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็กเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ (อาจจะมีผู้อื่นค้นพบแม่เหล็กก่อน “แมกเนส” ก็เป็นไปได้ เพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้)


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: opisit ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 07:35:09 pm
กระผม นาย พิสิทธิ์ สอนเทศ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ sec 17 รหัสประจำตัว 115340441207-0
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรม
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่บ้าน เวลา 19:34 น.
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ
แมกเนสเป็นคนพบแม่เหล็กเป็นครั้งแรก ชาวจีนเรียกหินนี้ว่าหินชี้ทาง สารประกอบด้วย อะตอม
ภายในอะตอมมีโปรตรอน และนิวตรอน รวมตัวกันเป็นนิวเคลียสรอบๆนิวเคลียสมีอิเล็คตรอน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pollavat ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 08:15:27 pm
กระผม นายพลวัฒน์ คำกุณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ   
ตอบกระทู้วันที่  18/11/53  เวลา 20.15 น. สถานที่ หอพักzoom
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรมา

     เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 08:50:11 pm
นายณัฐวุฒิ ชูพินิจ  นักศึกษาคณะวิศวกรรมอุตสาหการ
เรียนกับผศ.จรัส  บุณยธรรมา  ตอบกระทู้วันที่ 18 พย. 2553  เวลา  20.50 น. สถานที่ร้านเน็ต
มีความเห็นว่า
 การค้นพบแม่เหล็กทางไฟฟ้าได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วและการที่นำแท่งอำพัน
ไปเสียดสีกับเสื้อขนสัตว์ทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถดูดวัตถุเบาๆได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: อภิรักษ์ ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 08:50:43 pm
นายอภิรักษ์   มีศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 18 พฤศจิกายน  เวลา 20:50 น. ที่หอพัก AP แมนชั่น  มีความคิดเห็นว่า
แมกเนส เป็นคนเลี้งแกะ ค้นพบ แม่เหล็กโดยบัง เอิญจาก ไม้ท้าวเหล็กของเค้าที่ ยึดติด กับหินสี ดำก้อน หนึ่ง 
และเธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลขได้สำเร็จ และเรายังเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nhamtoey ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 08:56:19 pm
นางสาวเรวดี  จันท้าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา รหัส115330411006-3 เลขที่6 sec04 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่า วิลเลี่ยม กิลเบิร์ต (William Gilbert) ได้ทำการศึกษาผลที่เกิดจากการขัดสีแท่งอำพันอย่างละเอียด เขาจึงให้ชื่ออำนาจนี้ว่า Electricus ซึ่งมีความหมายถึง คุณสมบัติของการดึงดูดวัตถุเล็กๆ หลังจากการขัดสี และเรียกในภาษาอังกฤษว่า Electric/Electricity ที่แปลเป็นไทย คือไฟฟ้านั่นเอง
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 18 พฤศจิกายน  2553 เวลา 20.52 น.


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: bear ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 09:00:50 pm
นาย อุดม แก้วชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา รหัส115330411034-5 sec04 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่า วิลเลี่ยม กิลเบิร์ต (William Gilbert) ได้ทำการศึกษาผลที่เกิดจากการขัดสีแท่งอำพันอย่างละเอียด เขาจึงให้ชื่ออำนาจนี้ว่า Electricus ซึ่งมีความหมายถึง คุณสมบัติของการดึงดูดวัตถุเล็กๆ หลังจากการขัดสี และเรียกในภาษาอังกฤษว่า Electric/Electricity ที่แปลเป็นไทย คือไฟฟ้านั่นเอง
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 18 พฤศจิกายน  2553 เวลา 21.00 น.


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhonphan ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 09:08:02 pm
นายมงคลพันธ์  แซ่หลี รหัส 115330411039-4 sec 04 เลขที่ 32  สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา21:01 ณ หอลากูน ได้มีความเห็นว่า นักวิทยาศาสตร์ทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดเทคโนโลยีมากมายที่มนุษย์ในทุกวันนี้ใช้กันอย่างสะดวกสะบาย ที่สำคัญเมื่อเราทราบธรรมชาติของอะตอม เราก็จะสามารถเข้าใจทฤษฎีต่างๆได้ไม่ยาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฐพงษ์ สันทะ ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 09:26:05 pm
กระผม นาย ณัฐพงษ์  สันทะ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ sec 4 รหัสประจำตัว 115330441216-2
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พศ 2553 ที่(ชื่อหอพัก) ประสงค์ก้าวหน้า เวลา 21.25
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ponyotha ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 09:42:49 pm
กระผม วีรพล นุ่มน้อย นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
รหัสประจำตัว  115330411014-7
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  18/11/53   ที่ หออยู่เจริญ   เวลา 21.42 น.

สรุปได้ว่า สรุปว่า การค้นพบขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1812 โดยพีทรัส พีเรกรินัส นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
รวมถึงรู้ว่า ผู้สร้างประจุไฟฟ้าคนแรก คือ ออตโต  ฟอน  เกอริกเก้  ชาวเยอรมัน  พบในปี พ.ศ. 2203
เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตได้สำเร็จ
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhonphan ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 09:45:41 pm
นาย อุดมพร พวงสุวรรณ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธารหัส 115330411025-3 SEC 4
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 21.42 น. หอ ลากูล
มีความเห็นในกระทู้ว่า
   ประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า ไฟฟ้ามีมานานตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแต่ผู้ค้นพบไฟฟ้าคือเทลีส โดยเทลีสได้ค้นพบไฟฟ้าสถิตจากแท่งอำพัน เขาได้ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อนำแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แล้ววางแท่งอำพันไว้ใกล้กับวัตถุชิ้นเล็กๆเช่น เศษไม้ จะทำให้เศษไม้เคลื่อนที่เข้าหาแท่งอำพัน นั่นคือแท่งอำพันจะมีอำนาจอย่างหนึ่งที่ดึงดูดวัตถุได้ ต่อมาในราวปี พ.ศ.2143 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่า วิลเลี่ยม กิลเบิร์ต ได้ทำการศึกษาผลที่เกิดจากการขัดสีแท่งอำพันอย่างละเอียด และสรุปไว้ว่า คุณสมบัติของการดึงดูดวัตถุเล็กๆ หลังจากการขัดสี และเรียกในภาษาอังกฤษว่า Electric/Electricity ที่แปลเป็นไทย คือไฟฟ้านั่นเอง ต่อมาในปี พ.ศ.2295 เบนจามิน แฟรงคลินได้ทำการทดลองติดลูกกุญแจโลหะไว้ที่หางว่าว แล้วปล่อยลอยขึ้นในวันที่ท้องฟ้ามีลมพายุรุนแรง เขาพบว่าประกายไฟกระโดดจากลูกกุญแจ โลหะสู่หลังมือของเขา ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบไฟฟ้าในธรรมชาติ  เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Sunti ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 10:02:41 pm
Sunti Civil  นายสันติ   บัวงาม  นศ.วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411021-2  เลขที่ 16 Sec 4  ตอบกระทู้วันที่  18/11/53  เวลา 22:02 น. ณ. หอป้าอ้วน
สรปได้ว่า ประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้านั้น ได้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมาหลายร้อยปีกว่าจะได้ข้อมูล ผลที่แน่นอน ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์หลายท่านในการค้นพบ ซึ่งมันทำให้เราได้รู้จักกับผู้ที่ค้นพบทษฎีต่างๆๆของแม่เหล็กไฟฟ้า  อย่างเช่น ไมเคิล ฟาราเดย์  ได้มีการพัฒนาและศึกษาจนทำให้ทุกวันนี้เราสามารถมีไฟฟ้า  โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารต่างๆๆๆเอาไว้ได้ใช้กัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Pathomphong ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 10:23:58 pm
นายปฐมพงศ์  พูนปก    115330411043-6 sec04 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 22.20น.
มีความเห็นว่า
ก่อนพุทธศักราช ประมาณ 1,500 ปี คนเลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน เพื่อพยุงกายออกไป
ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะนั้นบังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่กับ
ก้อนหินสีดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงอย่างสุดชีวิต ไม้เท้าเหล็กถึงหลุดออกมาได้จากก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบ
แม่เหล็กเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ (อาจจะมีผู้อื่นค้นพบแม่เหล็กก่อน “แมกเนส” ก็เป็นไปได้ เพราะไม่มีการบันทึกเอาไว้)
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: LeeOa IE'53 SEC.17 ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 10:24:17 pm
กระผม นาย สุธี  มีอำมาตย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441205-4 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 22:22 น.  สถานที่  บ้านพักที่วังน้อย  มีความเห็นว่า
ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลมีการพัฒนามาเรื่อยๆเกี่ยวกับไฟฟ้า จนปัจจุบันนี้เรามีไฟฟ้าซึ่งให้ประโยชน์ มากมายต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศชาติต่อไป


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: bankclash032 ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 10:34:12 pm
นาย สุริยพงศ์  ทองคำ  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  รหัสประจำตัว  115340441221-1
เรียนกับอาจารย์     จรัส บุณยธรรมา               
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  18           เดือน         11                  พศ     2553                   ที่ หอประสงค์ก้าวหน้า     เวลา 22.33
ความรุ้จากเนื้อหาที่ได้  คือ  การค้นพบแม่เหล็กทางไฟฟ้าได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วและการที่นำแท่งอำพัน
ไปเสียดสีกับเสื้อขนสัตว์ทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถดูดวัตถุเบาๆได้  นักวิทยาศาสตร์ทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดเทคโนโลยีมากมายที่มนุษย์ในทุกวันนี้ใช้กันอย่างสะดวกสะบาย ที่สำคัญเมื่อเราทราบธรรมชาติของอะตอม เราก็จะสามารถเข้าใจทฤษฎีต่างๆได้ไม่ยาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: heetoon ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 10:34:34 pm
นายราชันย์ บุตรชน  นศ.วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411047-7 Sec 4  ตอบกระทู้วันที่  18/11/53  เวลา 22:33 น. ณ.หอ Four B4
สรปได้ว่า ประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้านั้น ได้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมาหลายร้อยปีกว่าจะได้ข้อมูล ผลที่แน่นอน ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์หลายท่านในการค้นพบ ซึ่งมันทำให้เราได้รู้จักกับผู้ที่ค้นพบทษฎีต่างๆๆของแม่เหล็กไฟฟ้า  อย่างเช่น ไมเคิล ฟาราเดย์  ได้มีการพัฒนาและศึกษาจนทำให้ทุกวันนี้เราสามารถมีไฟฟ้า  โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารต่างๆๆๆเอาไว้ได้ใช้กัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhonphan ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 10:40:46 pm
นางสาวเรวดี จันท้าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รหัส115330411006-3  sec 04 เลขที่ 6 วันที่18/11/2553 เวลา 22.40 น.
การค้นพบไฟฟ้า  มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี
ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมาก
 
 
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: siwapat ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 11:00:36 pm
ผมนายศิวภัทร์ รัตนสมบูรณ์ วิศวกรรมโยธา รหัส 115330411024-6 sec.4 เธลีส ได้ค้นพบไฟฟ้าสถิต โดยนำแท่งอำพันถูกับเสื้อของเขาที่ทำด้วยขนสัตว์อย่างเร็ว พบว่า แท่งอำพันสามาถดูดวัตถุเบาๆ พอมาถึงปัจจุบันเราจึงทราบว่า ภายในอะตอมมี โปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนอยู่ภายใน วันที่ 18/11/53 เวลา 10.57 pm ที่หอลากูลแมนชั่น


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 11:10:18 pm
กระผมนายกังสชิต จิโน นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา sec04 รหัส115330411017-0 เลขที่14 วันที่ 18/11/53 เวลา23.10
สถานที่ มาลีแมนชั่น สรุปว่า เธลีส ได้ค้นพบไฟฟ้าสถิต โดยนำแท่งอำพันถูกับเสื้อของเขาที่ทำด้วยขนสัตว์อย่างเร็ว พบว่า แท่งอำพันสามาถดูดวัตถุเบาๆ พอมาถึงปัจจุบันเราจึงทราบว่า ภายในอะตอมมี โปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนอยู่ภายใน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aek cve rmutt ที่ พฤศจิกายน 18, 2010, 11:35:14 pm
นาย เอกชัย เสียงล้ำ รหัส 115330411046-9 sec 04    11:33:54 pm
เมื่ออ่าน แล้วทำให้เรารู้ถึงประวัติของการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า
รู้ว่า การค้นพบขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1812 โดยพีทรัส พีเรกรินัส นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส
รวมถึงรู้ว่า ผู้สร้างประจุไฟฟ้าคนแรก คือ ออตโต  ฟอน  เกอริกเก้  ชาวเยอรมัน  พบในปี พ.ศ. 2203 เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตได้สำเร็จ
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyun ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 01:54:33 am
นาย ชัยยันต์ นุยืนรัมย์  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  รหัสประจำตัว  115340441215-3 วันที่ 19/11/53 เวลา 1:54 สถานที่ ห้องพักนวนคร
60ปี ก่อนพุทธศักราช นักปราชญ์และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกชื่อ เธลีส ได้ค้นพบไฟฟ้าสถิตโดยการเอาแท่งอำพัน (เป็นยางไม้ที่แห้งจนกลายเป็นหิน) ถูกับเสี้อผ้าของเขาเองที่ทำด้วยขนสัตว์อย่างรวจเร็วแล้วพบว่า แท่งอำพันสามารถดูวัตถุเบาๆ เช่นกกระดาษชิ้นเล็กๆได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: THANAKIT ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 10:48:58 am
ธนกฤต  เฉื่อยฉ่ำ   115340441248-8 sec 17 วิศวกรรมศาสตร์  53444 INE วันที่ 19/พ.ย./53 เวลา 10.50
สรุป ว่า  ทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลขได้สำเร็จ และเรายังเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
   


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: rungsan ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 11:25:43 am
นายรังสรรค์ พันธกาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ sec17  รหัส 115340441243-5กลุ่ม INE 53444 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 19พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.25  สถานที่ หอพักโอนิน5 สรุปได้ว่า แมกเนส ชาวกรีกซึ่งเป็นคนเลี้ยงแกะมีไม้เท้าเหล็กของเขาได้ติดกับก้อนหิน เขาพยายามออกแรงดึง จึงเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็ก ซึ่งน่าอัศจรรย์มากต่อมาก็มีคนได้ค้นพบไฟ้ฟ้าสถิต ค้นพบสายล่อฟ้าและไฟฟ้าที่มีอยู่ในอากาศ มีการประดิษฐ์เครื่องประจุไฟฟ้า และยังค้นพบประจุไฟฟ้าไหลตามสายได้ บางชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้า บางชนิดเป็นฉนวน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาดำเนินชีวิต ได้อยู่ทุกวันนี้ บุคคลเหล่านี้น่ายกย่องอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: rungarun ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 02:06:45 pm
นายรุ่งอรุณ แย้มประดิษฐ์ นักศึกษาคณะวิศวะกรรมศาสตร์  สาขาวิชา อุตสาหการ-การจัดการ sec 17 เลขที่ 36 รหัส 1153404412468  วันที่ 19/11/2553  เวลา14.07 น. สถานที่ โอนิน5

ไมเคิล ฟาราเดย์ ชาวอังกฤษได้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กสามารถเหนี่ยวนำ ให้เกิดประแสไฟฟ้าได้และวิลเลียม กิลเบิร์ต ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กอย่างมีระบบเป็นครั้ง แรก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: รัฐพล เกตุอู่ทอง ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 03:01:48 pm
ผมนาย รัฐพล   เกตุอู่ทอง นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441229-4  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  19 พฤศจิกายน 2553 เวลา             ณ หอพักเฉลิมพล  เวลา  15.01 น

สรุปไดว่า  มนุษย์ได้มีการคิดค้นแหละพัฒนานำไฟฟ้ามาใช้งาน ก่อนพุทธศักราช 1500 ปี เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี แมกเนส ชาวกรีก ได้ค้นพบไฟ้ฟ้าสถิต ค้นพบสายล่อฟ้าและไฟฟ้าที่มีอยู่ในอากาศ มีการประดิษฐ์เครื่องประจุไฟฟ้า และยังค้นพบประจุไฟฟ้าไหลตามสายได้บางชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้า บางชนิดเป็นฉนวน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: bobo ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 07:39:25 pm
นางสาวสุนิสา หมอยาดี sec2 เลขที่ 68 11531093055-7 สถานที่ บ้าน เวลา 19.38 น. วันที่ 19/11/53
 มนุษย์ได้มีการคิดค้นแหละพัฒนานำไฟฟ้ามาใช้งาน ก่อนพุทธศักราช 1500 ปี เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี แมกเนส ชาวกรีก ได้ค้นพบไฟ้ฟ้าสถิต ค้นพบสายล่อฟ้าและไฟฟ้าที่มีอยู่ในอากาศ มีการประดิษฐ์เครื่องประจุไฟฟ้า และยังค้นพบประจุไฟฟ้าไหลตามสายได้บางชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้า บางชนิดเป็นฉนวน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: somphoch ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 09:39:15 pm
นายสมโภชน์  จิกกรีนัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec17  รหัสประจำตัวนักศึกษา11540441247-6
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ที่หอ เวลา21.40 น.
ก่อนพุทธศักราช ประมาณ 1,500 ปี คนเลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” ได้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน เพื่อพยุงกายออกไป
ตามฝูงแกะขึ้นไปบนเนินเขาสูงๆ ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินระเกะระกะ ขณะตามฝูงแกะนั้นบังเอิญไม้เท้าเหล็กของเขาไปติดแน่นอยู่กับ
ก้อนหินสีดำ ทำให้เขาต้องออกแรงดึงอย่างสุดชีวิต ไม้เท้าเหล็กถึงหลุดออกมาได้จากก้อนหินนั้น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบ
แม่เหล็กเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้
 
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sompol w. 53444 INE ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 10:25:50 pm
:)กระผม นายสมพล วงศ์ไชย คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ sec 17 รหัสนักศึกษา 115340441208-8
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่ จันทร์เพ็ญอพาร์ทเมนท์ เวลา 22:25
ประวัติการค้นพบทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 แมกเนส ชาวกรีชได้พบแม่เหล็กเป็นครั้งแรก
 กิลเบิร์ตได้พบแม่เหล็กมี 2 ขั้วคือ ขั้วเหนือ ขั้วใต้
 ไมเคิล ฟาราเดย์ ผู้ทำแม่เหล็กให้เป็นไฟฟ้าได้สำเร็จ
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: attakron006@hotmail.com ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 01:39:59 am
กระผม นาย อรรถกร จิตรชื่น คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัสนักศึกษา 115340441217-9 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่ บ้านฟ้ารังสิต เวลา 01:40
สรุปได้ว่า ประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้านั้น มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น นับว่าไฟฟ้ามีความสำคัญมากในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: thanathammarat ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 09:03:56 pm
นายปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec17  รหัสประจำตัวนักศึกษา115340441204-7
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้ วันที่  20 พย. 2553 เวลา 21.03 น. ณ.ร้าน Internet NCAFE' (หนองแค)

การเกิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า คือ กระแสไฟฟ้าที่มนุษย์ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ อนุภาคหนักคือ โปรตอนกับนิวตรอนรวมอยู่กลางของอะตอมเรียกว่า " นิวเคลียส "


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tongchai ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 09:40:25 pm
ผมนาย ธงชัย ฉิมสุด นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441240-1  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  20 พฤศจิกายน 2553 เวลา    ณ หอพัก  เวลา 21.00 น.
 
เมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวนำจะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นรอบๆตัวนำ แอมป์แปร์ได้เต้งกฎสำหรับพิจราณาทิศทางของกระแสไฟฟ้าและทิศทางของเส้นแรงแม่เหล้กขึ้น
กฏแรก เป็นกฏตัวนำไฟฟ้าที่เป็นเส้นตรง
กฏที่สอง เป็นกฏสำหรับตัวนำไฟฟ้าที่เป็นวงกลม


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Monthon ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 11:31:59 pm
กระผม นายมณฑล รินชุมภู นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441206-2 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 23.32 น.  สถานที่  บ้านพักที่วังน้อย 
มีความเห็นว่า มนุษย์ได้คิดและพัฒนานำไฟฟ้ามาใช้กัน พวกเขาทำได้อย่างไร ในสมัยก่อน แม่เหล็กก็คือแม่เหล็ก ไฟฟ้าก็คือไฟฟ้า ทั้งสองสิ่งนี้จะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งจากการคิดค้นเป็นไปด้วยความวิริยะอุตสาหะ พัฒนาทีละขั้นตอนจากอดีตถึงปัจจุบัน ทำให้สองสิ่งนี้สัมพันธ์กันได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 11:36:17 pm
ผมนาย ฉัตรชัย  กล่อมเกลี้ยง  นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441232-8  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  20พฤศจิกายน 2553 เวลา    ณ หอพัก   เวลา 21.00  น

ประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้านั้น มีมานานหลายพันปีเเล้ว เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี ตั้งเเต่การค้นพบเเม่เหล็กไฟฟ้า การสร้างประจุไฟฟ้า การสร้างเบตเตอรี่ เป็นต้น นับว่าไฟฟ้ามีความสำคัญมากในปัจจุบัน                การค้นพบขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 1812 โดยพีทรัส พีเรกรินัส นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสรวมถึงรู้ว่า ผู้สร้างประจุไฟฟ้าคนแรก คือ ออตโต  ฟอน  เกอริกเก้  ชาวเยอรมัน  พบในปี พ.ศ. 2203 เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตได้สำเร็จ
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: hatorikung_nutt ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 12:01:38 am
 นายพงษ์ศักดิ์  เลิศศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441209-6
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา   ตอบกระทู้วันที่20/11/53 เวลา19.05 ณ หอพักวงษ์จินดา

เกอริกเก้ เขาได้สรุปผลงานเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้ว่า "สารที่ได้ประจุไฟฟ้าจากบรรยากาศจะคายประจุให้กับสารที่มีประจุชนิดตรงกันข้าม"


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: SUMET SAMONKEDKET ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 12:06:31 am
ผมนาย สุเมศร์  สมรเขตกิจ นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441239-3  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  21 พฤศจิกายน 2553                  ณ หอพักเฉลิมพล  เวลา 0.06  น

สรุปว่า  ก่อนพุทธศักราช 1500 ปี แมกเนส ได้ค้นพบแม่เหล็กเป็นครั้งแรกโดยบังเอิญ เวลาล่วงเลยไป 60 ปีก่อนพุทธศักราช ชาวกรีกชื่อ เธลีส ได้ค้นพบไฟ้ฟ้าสถิต ต่อมาในปี พ.ศ.1812 พีทรัสพีเรตรินัส  ได้ทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กแล้วเขียนอธิบายการใช้ประโยชน์ของไฟฟ้าเอาไว้ต่อมา เกิลเบิร์ต ได้ค้นค้นจนเจอ ขั่วใต้ ขั่วเหนือ จึงทำให้ถูกขนานนามว่า "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์แขนงที่เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า"  เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้
 


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: narongdach ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 03:30:51 am
ผมนาย ณรงค์เดช   เพ็งแจ่ม นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441220-3  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  21 พฤศจิกายน 2553 ณ หอพักเฉลิมพล  เวลา 3.30  น

สรุปว่า เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้ นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้คิดค้นการผลิตไฟฟ้า ทำให้โลกมีความเจริญก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ไฟฟ้าจึงจำเป็นต่อ การดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: saowapha ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:18:23 pm
นางสาวเสาวภา ล่วงพ้น นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาคณิตศาสตร์ sec 02 เลขที่ 11 รหัสนักศึกษา 115110901082-7
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23/11/53 ที่ shoter need เวลา 18.14

สรุปได้ว่า ทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลข เป็นต้น ซึ่งถ้าพวกเราไม่ได้พวกเขาเหล่านี้โลกเราตอนนี้คงไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sarisa ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:20:47 pm
นางสาว สาริศา พรายระหาญ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์  sec 02  เลขที่ 10 รหัส115110901018-1
 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.15  สถานที่ shooter need
อาจารย์ผู้สอน อ.จรัส บุณยธรรมา
สรุปได้ว่า แมกเนส ชาวกรีกซึ่งเป็นคนเลี้ยงแกะมีไม้เท้าเหล็กของเขาได้ติดกับก้อนหิน เขาพยายามออกแรงดึง จึงเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็ก ซึ่งน่าอัศจรรย์มากต่อมาก็มีคนได้ค้นพบไฟ้ฟ้าสถิต ค้นพบสายล่อฟ้าและไฟฟ้าที่มีอยู่ในอากาศ มีการประดิษฐ์เครื่องประจุไฟฟ้า และยังค้นพบประจุไฟฟ้าไหลตามสายได้ บางชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้า บางชนิดเป็นฉนวน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาดำเนินชีวิตได้อยู่ทุกวันนี้ บุคคลเหล่านี้น่ายกย่องอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: watcharich ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 08:03:27 pm
ผมนาย วัชริศ สุจินตกาวงศ์ นักศึกษาวิศวกรรมโยธา (สมทบ) sec 02 รหัส 115040411037-3  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  23 พฤศจิกายน 2553 เวลา ที่บ้าน  เวลา  20.05 น

สรุปว่า  ได้มีการคิดค้นแหละพัฒนานำไฟฟ้าด้วยความบังเอิญ ก่อนพุทธศักราช 1500 ปี เเต่มนุษย์กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้เวลาหลายร้อยปี แมกเนส ชาวกรีก ได้ค้นพบไฟ้ฟ้าสถิต ค้นพบสายล่อฟ้า และไฟฟ้าที่มีอยู่ในอากาศ มีการประดิษฐ์เครื่องประจุไฟฟ้า และยังค้นพบประจุไฟฟ้าไหลตามสายได้บางชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้า และบางชนิดเป็นฉนวน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pasinee ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 04:20:20 pm
นางสาวภาสินี  แก้วพวง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sec02 เลขที่62 รหัสประจำตัวนักศึกษา115310903048-2 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ที่ร้านละมุนรัก เวลา16.19 น.
สรุปได้คือ วัตถุที่มีประจุไหลได้ทั่วทั้งก้อนตลอกเนื้อวัตถุเรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า เช่น พวกโลหะ วัตถุที่มีประจุประจำอยู่กับที่ ไม่สามารถเลื่อนไหลถ่ายเททั่วทั้งก้อนได้เรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า เช่น  พลาสติก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: iinuyashaa ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:22:49 am
นางสาววิภวานี  แสงทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี   sec  02  รหัส  115210902118-6  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25/11/2553 ที่บ้าน  เวลา 9:22 น.

สรุปได้ว่า

ทำให้เรารู้ถึงประวัติของการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า
ในปี พ.ศ. 1812 พีทรัส พีเรกรินัส นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส  ได้ทำการค้นพบขั้วแม่เหล็กขึ้น
ในปี พ.ศ. 2203 ออตโต  ฟอน  เกอริกเก้  ชาวเยอรมัน  ผู้สร้างประจุไฟฟ้าคนแรก  เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตได้สำเร็จ  เครื่องไฟฟ้าของ เกอริกเก้ เขาได้สรุปเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้ว่า สารที่ได้ประจุไฟฟ้าจากบรรยากาศ จะคายประจุให้กับสารที่มีประจุชนิดตรงกันข้าม


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: KanitaSS ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:39:06 pm
นางสาวคณิตา สุดจิตร์ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ Sec2 รหัส115310903030-0 เลขที่45 ตอบกระทู้วันที่25/11/53 เวลา 12.35น. ที่ บาน็อฟฟี่เพลส1
ตอบ ประจุที่เกิดขึ้นบนแท่งแก้วเมื่อถูกับผ้าไหมเป็นประจุบวก ประจุที่เกิดขึ้นบนแท่งยาวแข็งเมื่อถูกับผ้าขนสัตว์เป็นประจุลบ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: KanitaSS ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:49:47 pm
นางสาวคณิตา สุดจิตร์ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ 1Sec 2 รหัส115310903030-0 เลขที่45 ตอบกระทู้วันที่25/11/53 เวลา 13.46น. ที่ บาน็อฟฟี่เพลส 1
ตอบ  มนุษย์ได้คิดและพัฒนานำไฟฟ้ามาใช้กัน พวกเขาทำได้อย่างไร ในสมัยก่อน แม่เหล็กก็คือแม่เหล็ก ไฟฟ้าก็คือไฟฟ้า ทั้งสองสิ่งนี้จะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งจากการคิดค้นเป็นไปด้วยความวิริยะอุตสาหะ พัฒนาทีละขั้นตอนจากอดีตถึงปัจจุบัน ทำให้สองสิ่งนี้สัมพันธ์กันได้


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Utchima ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:53:55 pm
นางสาวอัจจิมา แขกสะอาด เลขที่ 75 sec.2  รหัสนักศึกษา 115110905096-3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.53

การค้นพบไฟฟ้าสถิตนั้นมีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ แต่จุดเริ่มของทฤษฎีทางไฟฟ้ายุคใหม่ นั้นนับเริ่มต้นจากผลงานของ เบนจามิน แฟรงกลิน ในการทดลองชักว่าวผ่านเมฆฝน ในปี ค.ศ. 1752 เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าจากเมฆฝน และใช้ในการพิสูจน์ว่าฟ้าผ่านั้นเป็นกระแสไฟฟ้า เบนจามิน แฟรงกลิน (หรืออาจเป็น Ebenezer Kinnersley) นั้นได้สร้างแนวความคิดของประจุบวก และ ประจุลบ
งานของเบนจามิน แฟรงกลินนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่สำคัญทางไฟฟ้าในยุคถัดมา ทั้ง ลุยจี กัลวานี (Luigi Galvani), อาเลสซันโดร วอลตา (Alessandro Volta), อองเดร-มารี อองแปร์ (André-Marie Ampère), เกออร์ก ซีโมน โอห์ม (Georg Simon Ohm) และ ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday)
เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์โดยในปี ค.ศ. 1792 นั้น กัลวานี ได้ค้นพบกระแสไฟฟ้าในสิ่งมีชีวิต ซึ่งงานนี้ได้ทำให้วอลตานั้นสามารถประดิษฐ์ โวลตาอิกไพล์ (voltaic pile) ซึ่งเป็นต้นแบบของแบตเตอรีไฟฟ้า ได้ในปี ค.ศ. 1800 ต่อมาในปี ค.ศ. 1820 จากการสังเกตพบความสัมพันธ์ของไฟฟ้าและแม่เหล็ก ของ ฮันส์ คริสเทียน ออร์สเตด (Hans Christian Ørsted) ในการทดลองที่กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดสามารถเบนเข็มแม่เหล็กของเข็มทิศได้นั้น อองแปร์ได้ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์นี้และสร้างเป็น กฎของแอมแปร์ ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้านั้นถูกค้นพบโดยโอห์มในปี ค.ศ. 1827 เรียกกฎของโอห์ม หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1831 ฟาราเดย์ได้ค้นพบความสัมพันธ์การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและการกำเนิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึ่งรู้จักกันในนาม กฎของฟาราเดย์ ในปี ค.ศ. 1864 เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell) ได้รวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า ในรูปชุดของสมการทางคณิตศาสตร์ เรียกสมการของแมกซ์เวลล์ ซึ่งเป็นหัวใจของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic หรือ electrodynamic) ในปัจจุบัน
โทมัส เอดิสัน
นิโคลา เทสลาทั้ง โทมัส เอดิสัน และ นิโคลา เทสลา นั้นนับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวิวัฒนาการของระบบไฟฟ้า เนื่องจากเป็นผู้ที่ริเริ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
ไฮน์ริค เฮิรตซ์โดยเอดิสันนั้นได้พัฒนาระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงในปี ค.ศ. 1880 ซึ่งต่อมา เทสลาได้พัฒนาระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบหลายเฟส ขึ้นในปี ค.ศ. 1888 นอกจากนี้แล้วทั้งสองคนนี้ยังได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญอีกมากมาย
ไฮน์ริค เฮิรตซ์ นั้นเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมการของแมกซ์เวลล์ให้สมบูรณ์ และเป็นบุคคลแรกที่ได้ทำการทดลองแสดงให้เห็นถึงการแผ่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยได้สร้างเครื่องกำเนิดสัญญาณวิทยุ ซึ่งผลงานของเฮิรตซ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Pichat Soysamrong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:10:10 pm
กระผม นาย พิเชษฐ์  สร้อยสำโรง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411003-0 เลขที่ 3
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พศ. 2553 ที่ เศรษฐบุตร พาวิลเลี่ยน 32/19 ม. 1 ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เวลา 06:08:29 pm
สรุปว่า   การค้นพบแม่เหล็กทางไฟฟ้าได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วและการที่นำแท่งอำพัน
ไปเสียดสีกับเสื้อขนสัตว์ทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถดูดวัตถุเบาๆได้  นักวิทยาศาสตร์ทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดเทคโนโลยีมากมายที่มนุษย์ในทุกวันนี้ใช้กันอย่างสะดวกสะบาย ที่สำคัญเมื่อเราทราบธรรมชาติของอะตอม เราก็จะสามารถเข้าใจทฤษฎีต่างๆได้ไม่ยาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Prachija ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:35:24 pm
กระผม นาย ประชิด จันทร์พลงาม นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา sec 17 รหัสประจำตัว 115340411110-2
เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 เดือน  พฤศจิกายน พศ 2553 ที่  บ้านพัก  เวลา 20.35 น.
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ 
ก่อนพุธศักราช ประมาณ 1500 ปี ชายผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส”เป็นผู้ที่ค้นพบแม่เหล็กโดยบังเอิญ โดยที่เขาใช้ไม่เท้าเหล็กไปโดนกับก้อนหินสีดำซึ่งเป็นก้อนแม่เหล็ก จึงมีการบันทึกการค้นพบแม่เหล้กไว้ซึ่งในเวลาใกล้เคียงกันนั้นเอง ชาวจีนก็พบว่าหินชนิดหนึ่งเมื่อผูกติดเชือกแขวนไว้หินจะหมุนไปในแนวใดแนวหนึ่งเสมอ(ทิศเหนือ-ทิศใต้)


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: amnuay cve2 ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 10:05:01 pm
 กระผม นาย อำนวย เกิดโภคา นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา sec 17 เลขที่ 10 รหัสประจำตัว 115340411116-9 เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26 เดือน  พฤศจิกายน พศ 2553 ที่  บ้านพัก  เวลา 22.04 น.
 ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ  ในปี พ.ศ. 2116 เซอร์ วิลเลี่ยม กิลเบิร์ต ได้ค้นพบกฎว่าด้วยขั้วแม่เหล็ก กล่าวคือ แม่เหล็กมี2ขั้ว คือขั้วเหนือและขั้วใต้ และแม่เหล็กที่มีขั้วเหมือนกันจะผลักกัน  แม่เหล็กต่างชนิดกันจะดูดกัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kwan_P ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:54:57 pm
กระผม นายขวัญชัย พระโฉม นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ)sec.17
รหัสประจำตัว  115340441231-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  27 พฤศจิกายน   พ.ศ.2553   ที่ sp condo เวลา 22.54 น.
ประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า ไฟฟ้ามีมานานตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแต่ผู้ค้นพบไฟฟ้าคือเทลีส โดยเทลีสได้ค้นพบไฟฟ้าสถิตจากแท่งอำพัน เขาได้ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อนำแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แล้ววางแท่งอำพันไว้ใกล้กับวัตถุชิ้นเล็กๆเช่น เศษไม้ จะทำให้เศษไม้เคลื่อนที่เข้าหาแท่งอำพัน นั่นคือแท่งอำพันจะมีอำนาจอย่างหนึ่งที่ดึงดูดวัตถุได้ ต่อมาในราวปี พ.ศ.2143 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่า วิลเลี่ยม กิลเบิร์ต ได้ทำการศึกษาผลที่เกิดจากการขัดสีแท่งอำพันอย่างละเอียด และสรุปไว้ว่า คุณสมบัติของการดึงดูดวัตถุเล็กๆ หลังจากการขัดสี คือไฟฟ้านั่นเอง ต่อมาในปี พ.ศ.2295 เบนจามิน แฟรงคลินได้ทำการทดลองติดลูกกุญแจโลหะไว้ที่หางว่าว แล้วปล่อยลอยขึ้นในวันที่ท้องฟ้ามีลมพายุรุนแรง เขาพบว่าประกายไฟกระโดดจากลูกกุญแจ โลหะสู่หลังมือของเขา ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบไฟฟ้าในธรรมชาติ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: siwasit ridmahan ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 12:31:40 am
ผมนาย สิวะสิทธิ์ ฤทธิ์มะหันต์ นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441244-3  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  28 พฤศจิกายน 2553 ณ หอพักเฉลิมพล  เวลา 01.31  น

สรุปว่า เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้ นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้คิดค้นการผลิตไฟฟ้า ทำให้โลกมีความเจริญก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ไฟฟ้าจึงจำเป็นต่อ การดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kitiwat ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 06:46:11 pm
นายกิติวัฒน์ ศรประสิทธิ์  เลขที่ 24 รหัส 115330411030-3 วิศวกรรมโยธา sec 4


อ่านเนื้อเรื่องแล้ว สรุปว่า  ทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลขได้สำเร็จ และเรายังเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sirilakCVE2 ที่ ธันวาคม 09, 2010, 11:19:57 am
นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมพิชัย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec 17  รหัส 115340411118-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9/12/2553 เวลา 11.20 น.  สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จ.สระบุรี   สรุปได้ว่า  ทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลขได้สำเร็จ และเรายังเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kitti_CVE2 ที่ ธันวาคม 10, 2010, 01:42:32 am
กระผม นาย กิตติ จิตนันทกุล นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา sec 17 เลขที่ 8 รหัสประจำตัว 115340411113-6 เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
 ตอบเมื่อวันที่ 10/12/53 เวลา 01.35 น. ณ.ที่บ้าน
สรุปความรู้ที่ได้ เธลีส ได้เป็นผู้คนพบไฟฟ้าสถิตโดยที่ ใช้แท่งอำพันถูกับขนสัตว์แล้วทำให้แท่งอำพันสามารถดูดวัตถุที่เบากว่าได้ ภายหลังมีการพัฒนาต่อๆมาเป็นเครื่องส่งโทรเลขได้ นับว่าไฟฟ้ามีความสำคัญมากในปัจจุบัน ;D


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ยุพารัตน์ หยิบยก ที่ ธันวาคม 11, 2010, 06:42:56 pm
นางสาวยุพารัตน์ หยิบยก  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  sec2  รหัสประจำตัว 115110901011-6
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
   
          ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ ชาวกรีกซึ่งเป็นคนเลี้ยงแกะมีไม้เท้าเหล็กของเขาได้ติดกับก้อนหิน เขาพยายามออกแรงดึง จึงเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบแม่เหล็ก ซึ่งน่าอัศจรรย์มากต่อมาก็มีคนได้ค้นพบไฟ้ฟ้าสถิต ค้นพบสายล่อฟ้าและไฟฟ้าที่มีอยู่ในอากาศ มีการประดิษฐ์เครื่องประจุไฟฟ้า และยังค้นพบประจุไฟฟ้าไหลตามสายได้ บางชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้า บางชนิดเป็นฉนวน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาดำเนินชีวิตได้อยู่ทุกวันนี้ บุคคลเหล่านี้น่ายกย่องอย่างมาก


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: m_japakiya ที่ ธันวาคม 12, 2010, 01:00:05 am
นายมูฮำหมัดนาวี จะปะกียา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา sec 17 เลขที่ 2 รหัส 115340411104-5  ตอบกระทู้วันที่ 12/12/2553  เวลา 00.57 น. สถานที่ บ้านจรัญสนิทวงศ์

แมกเนส บังเอิญพบแม่เหล็กครั้งแรก  แต่แม่เหล็กในช่วงนั้น ก่อน พศ. ประมาณ 1500 ปี  ยังไม่มีประโยชน์เท่าไร
แต่ก็เป็นการเริ่มต้นการเกิดไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sodiss ที่ ธันวาคม 15, 2010, 09:36:40 pm
นายธรรมนันท์   เหมือนทิพย์  รหัส115210441248-9 sec.02 เลขที่ 27 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 15/12/53 เวลา 21.36 น.
ที่ หอบ้านดวงพร
                 จากข้อความทำให้ทราบถึงผู้ค้นพบทางไฟฟ้าในด้านต่างๆ  เช่น เธลีส ค้นพบไฟฟ้าสถิต  ชาร์ลส์  ดูเฟย พบว่าประจุไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกันสองชนิด  เอดิสันผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า  มาร์โคนีเป็นผู้สร้างวิทยุ  โทรเลข เป็นต้น ซึ่งถ้าพวกเราไม่ได้พวกเขาเหล่านี้โลกเราตอนนี้คงไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: suradet phetcharat ที่ มกราคม 30, 2011, 04:44:11 pm
นายสุรเดช  เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา CVE2 Sec17 เลขที่ 9 รหัส 115340411115-1
ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  30 มกราคม 2554 เวลา  16.44 น.Office สำนักงานบริษัทไทยวัฒน์   
มนุษย์ได้มีการคิดค้นแหละพัฒนานำไฟฟ้ามาใช้งาน ตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช 1500 ปี แมกเนส ได้ค้นพบแม่เหล็กเป็นครั้งแรกโดยบังเอิญ เวลาล่วงเลยไป 60 ปีก่อนพุทธศักราช ชาวกรีกชื่อ เธลีส ได้ค้นพบไฟ้ฟ้าสถิต ต่อมาในปี พ.ศ.1812
พีทรัสพีเรตรินัส  ได้ทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กแล้วเขียนอธิบายการใช้ประโยชน์ของไฟฟ้าเอาไว้ต่อมา เกิลเบิร์ต ได้ค้นค้นจนเจอ ขั่วใต้ ขั่วเหนือ จึงทำให้ถูกขนานนามว่า "บิดาแห่งวิทยาศาสตร์แขนงที่เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า"

   หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: watit ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2011, 11:00:45 am

กระผมชื่อนายวาทิต บุพศิริ นักศึกษา CVE2 สมทม SEC 17 รหัส 115340411106-0
เข้ามาตอบเมื่อ   5/02 /2011    เวลา 10.57am       ทีบ้าน

ประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า ไฟฟ้ามีมานานตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแต่ผู้ค้นพบไฟฟ้าคือเทลีส โดยเทลีสได้ค้นพบไฟฟ้าสถิตจากแท่งอำพัน เขาได้ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อนำแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แล้ววางแท่งอำพันไว้ใกล้กับวัตถุชิ้นเล็กๆเช่น เศษไม้ จะทำให้เศษไม้เคลื่อนที่เข้าหาแท่งอำพัน นั่นคือแท่งอำพันจะมีอำนาจอย่างหนึ่งที่ดึงดูดวัตถุได้ ต่อมาในราวปี พ.ศ.2143 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่า วิลเลี่ยม กิลเบิร์ต ได้ทำการศึกษาผลที่เกิดจากการขัดสีแท่งอำพันอย่างละเอียด และสรุปไว้ว่า คุณสมบัติของการดึงดูดวัตถุเล็กๆ หลังจากการขัดสี คือไฟฟ้านั่นเอง ต่อมาในปี พ.ศ.2295 เบนจามิน แฟรงคลินได้ทำการทดลองติดลูกกุญแจโลหะไว้ที่หางว่าว แล้วปล่อยลอยขึ้นในวันที่ท้องฟ้ามีลมพายุรุนแรง เขาพบว่าประกายไฟกระโดดจากลูกกุญแจ โลหะสู่หลังมือของเขา ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบไฟฟ้าในธรรมชาติ


หัวข้อ: Re: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: udomporn ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2011, 08:55:01 pm
นาย อุดมพร พวงสุวรรณ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธารหัส 115330411025-3 SEC 4
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 10/2/54 เวลา 20.54 น. หอ ลากูล
มีความเห็นในกระทู้ว่า
   ประวัติการค้นพบทางไฟฟ้า ไฟฟ้ามีมานานตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแต่ผู้ค้นพบไฟฟ้าคือเทลีส โดยเทลีสได้ค้นพบไฟฟ้าสถิตจากแท่งอำพัน เขาได้ให้ข้อสังเกตว่าเมื่อนำแท่งอำพันถูกับผ้าขนสัตว์ แล้ววางแท่งอำพันไว้ใกล้กับวัตถุชิ้นเล็กๆเช่น เศษไม้ จะทำให้เศษไม้เคลื่อนที่เข้าหาแท่งอำพัน นั่นคือแท่งอำพันจะมีอำนาจอย่างหนึ่งที่ดึงดูดวัตถุได้ ต่อมาในราวปี พ.ศ.2143 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่า วิลเลี่ยม กิลเบิร์ต ได้ทำการศึกษาผลที่เกิดจากการขัดสีแท่งอำพันอย่างละเอียด และสรุปไว้ว่า คุณสมบัติของการดึงดูดวัตถุเล็กๆ หลังจากการขัดสี และเรียกในภาษาอังกฤษว่า Electric/Electricity ที่แปลเป็นไทย คือไฟฟ้านั่นเอง ต่อมาในปี พ.ศ.2295 เบนจามิน แฟรงคลินได้ทำการทดลองติดลูกกุญแจโลหะไว้ที่หางว่าว แล้วปล่อยลอยขึ้นในวันที่ท้องฟ้ามีลมพายุรุนแรง เขาพบว่าประกายไฟกระโดดจากลูกกุญแจ โลหะสู่หลังมือของเขา ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบไฟฟ้าในธรรมชาติ  เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้