RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => สนามไฟฟ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 08:44:00 pmหัวข้อ: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 08:44:00 pm
ในห้องทดลองนี้คุณสามารถลากประจุ  2  อัน ได้ด้วยเมาส์  และเปลี่ยนขนาดและชนิดของประจุ  โดยการคลิกลงบนกล่อง

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วค่อนข้างต่ำ  การแสดงผลอาจจะช้า เพราะจะต้องคำนวณทิศทางของสนามไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา  ให้คุณลองเปลี่ยนรายละเอียดของจุดให้ต่ำลงโดยการกดปุ่ม  Quick  หรือ  Medium

และตอบคำถามต่อไปนี้

1.   วาดภาพโดยให้ประจุ   q1  =  -2     และ   q2  =  3

2.   วาดภาพโดยให้ประจุ   q1  =  -1     และ   q2  =  -1

3.   วาดภาพโดยให้ประจุ   q1  =  1     และ   q2  =  3

4.  จากข้อ  3  จุดที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์อยู่ห่างจากประจุ  q1  กี่หน่วย  กำหนดให้ระยะทางระหว่าง  q1  และ  q2  =   1  หน่วย   กดที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/lectureonline/ritphysics/kap18/RR447appthai.htm)


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ พฤศจิกายน 06, 2008, 09:42:43 pm
ผมนายสุวัฒน์  หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็กต่อเนื่องsec 19 รหัส 115130461120-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  6 พฤศจิกายน 2551 เวลา  21.42 น. ณ บ้านช้างขุนเทียน

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็น


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nueng ที่ พฤศจิกายน 19, 2010, 11:13:39 am
นางสาวสมฤดี สอนชอุ่ม เลขที่ 16 sec 02 รหัส 115110903066-8 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 19 พ.ย. 2553 ณ หอพักไพลินเพลส  เวลา 11.15 น.
จากการทำการทดลอง พบว่า
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: siwapat ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 09:04:16 am
ผมนายศิวภัทร์ รัตนสมบูรณ์ รหัส 115330411024-6 เลขที่ 18 sec.4 วิศวกรรมโยธา วันที่ 20/11/53 เวลา 8.58 am ที่หอลากูลแมนชั่น
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 โดยมีประจุตั้งแต่ -3 ถึง 3 รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Chantana ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 12:01:18 pm
นางสาวฉันทนา  ไกรสินธุ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 41 รหัส 115310903002-9 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 20/11/2553 เวลา   12:00  สถานที่ หอใน ตึก3  สรุปได้ว่า
เมื่อเรากำหนดค่า q1 และ q2 ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง เส้นของแรงที่เราสังเกตเห็นในแต่ละครั้งก็จะต่างกันไป  รวมทั้งการกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nontapun ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 02:42:59 pm
ผมนายนนทพันธ์ เสนาฤทธิ์ นักศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4 รหัส 115330441217-0  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  20 พฤศจิกายน 2551 เวลา  14.40 น. ณ วิทยบริการ

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kunlaya ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 04:05:37 pm
ดิฉันนางสาวกัลยา  เปรมเปย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 2
รหัส 115210441262-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   20 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.59น
ความคิดเห็นว่า
  ทิศทางของสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับประจุที่เรากำหนดขึ้นมา  ทิศทางของสสมแม่เหล็กดไปทางไหนก็อยู่ที่เราตั้งค่า q1และ q2


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: namwhan ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 05:32:49 pm
นางสาวพรรณฐิณี โสภาวนัส เลขที่50 sec2 รหัสนักศึกษา 115310903033-4 นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ  ณ ร้านอินเตอร์เน็ต shooter original internet cafeตอบกระทู้วันที่ 20 พ.ย.53 เวลา 17.30น.
สังเกตเห็นได้ว่าเส้นของแสงจะเปลี่ยนไปตามq1และq2ทิศทางการเคลื่อนที่แรงจะดูดเข้าหากันจะแตกต่างกันเมื่อเรากำหนดค่าใหม่


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mildfunta ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 05:36:37 pm
นางสาวธัญลักษณ์ มิชัยยา รหัส 1153109030607 เลขที่ 70 sec 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.32 น. ณ shooter internet cafe'  สนามไฟฟ้านั้นประกอบด้วยประจุ 2 ประจุ คือประจุลบและประจุบวก ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1 และ q2 ลักษณะทิศทางที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Mickey2010 ที่ พฤศจิกายน 20, 2010, 05:41:22 pm
นางสาวปัทมา  วงษ์แก้วฟ้า เลขที่55  sec 02 รหัส 115310903038-3 เข้ามากระทู้วันที่20/11/53 เวลา 16.59 น.  สถานที่ บ้านของตนเอง
สรุป  เมื่อเรากำหนดค่าของ  q1 กับ q2  ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง  เส้นหรือทิศทางที่เราเห็นในแต่ละครั้งก็จะแตกต่างกันออกไป  แล้วต้องกำหนดประจุและขนาดด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kitima ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 01:34:35 pm
นางสาวกิติมา รัตโนทัย เลขที่ 13 sec 02  รหัส 115110903001-5 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 21 พ.ย. 2553 เวลา 13.35 น.  ณ zoom place
รูปที่เกิดขึ้นเกิดจากประจุลบและประจุบวก ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1 และ q2 ลักษณะทิศทางที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: รัฐพล เกตุอู่ทอง ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 02:28:43 pm
ผมนารัฐพล   เกตุอู่ทอง นักศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ  (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441229-4  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  21 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.28  น. ณ หอพักเฉลิมพล

สรุปว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกันหัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: TanGMe ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 06:06:52 pm
นางสาวภัทรพร ผลอำไพ รหัส 11511047062-6 sec 02   เข้ามาตอบกระทู้วันที่  21 พ.ย 2553 เวลา  18.06 น. หออยู่บ้านแมนชั่น

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของ ประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aecve ที่ พฤศจิกายน 21, 2010, 06:35:26 pm
กระผม  นายปรัชญา   พรมอารักษ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา   เลขที่ 26   sec.  4   
รหัสประจำตัว  115330411032-9
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  21  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553   ที่  หอพัก โฟร์บี แมนชั้น   ห้อง 4602  เวลา. 18.36 น.
มีความเห็น   ประจุไฟฟ้ามีผลต่อเส้นสนามไฟฟ้าดั้งนี้
      ขนาดมากจำนวนเส้นสนามก็มาก
      ต่างชนิด เส้นสนามจะเชื่อมต่อกัน
      ชนิดเดียวกันเส้นสนามจะผลักกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mypomz ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 01:06:18 am
นายนพรัตน์  โตอิ่ม    คณะวิศวกรรมโยธา
รหัส 115330411040-2  เลขที่ 33    sec 4   
ตอบกระทู้วันที่ 22 พ.ย. 2553   เวลา  1.06           ที่หอโฟร์บี5


ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 ถ้าเรากำหนดประจุต่างกันเส้นของแรงก็จะต่างกันไป
ถ้าเรากำหนดประจุเหมือนกันเส้นของแรงก็จะเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aomme ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 10:13:50 am
น.ส ศรัญญา  เพชรแก้ว  เลขที่ 45 sec 02 รหัส 115310903022-7 วัน 22/11/53 เวลา 10.06 น. สถานที่ หอดวงพร 

 จากการทกลอง สนามไฟฟ้า ทิศทางของสนามไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับ ประจุ q1 และ q2 แนวเส้นแนวจะเปลี่ยนไปตามขนาดของประจุทั้ง 2 ประจุ  และจะแตกต่างกันออกไป


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mukkie ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 11:43:33 am
นางสาวปาณิศา ไพรสยม เลขที่67 กลุ่ม2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ ชั้นปีที่1 เวลา11.38น. วันที่22พ.ย.53 ตอบที่อาคารวิทยบริการ

ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 ประจุต่างกัน เส้นแรงก็จะต่างกัน ประจุเหมือนกัน เส้นแรงก็จะเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: IIKWANGSTSTII ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 05:55:53 pm
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนคำ เลขที่ 48 sec 2 รหัส 115310903031-8 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ ตอบกระทู้วันที่ 22/11/53 เวลา 17.51 น. สถานที่ shooter cafe
เมื่อq1และq2มีประจุต่างกันเส้นแรงจะดค้งเข้าหากัน แต่เมื่อq1และq2มีประจุเหมือนกันเส้นแรงจะต้านกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sathian757 ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 06:14:28 pm
นายเสถียร ปานามะเส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441203-9
ตอบกระทู้วันที่ 22/11/2553  เวลา 18:14 น. สถานที่ หอพัก นวนคร

 เส้นแรงจะขึ้นอยู่กับ p1 และ p2 ถ้ากำหนดตัวเลข p1 และ p2 ต่างกันเส้นแรงก็ต่างกัน
 ถ้ากำหนดตัวเลข p1 และ p2 เหมือนกัน เส้นแรงก็จะเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: siripornmuay ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 06:22:44 pm
นางสาวศิริพร สนเผือก นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 64 รหัส 115310903051-6ข้ามาตอบกระทู้วันที่ 2211/2553 เวลา   6.18สถานที่หอใน อ่านแล้วสรุปได้ว่า ทิศทางของประจุไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่การกำหนดค่าq1 q2ผลที่ได้เส้นแรงที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไป


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: leonado_davinci ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 07:15:40 pm
Jakrapong  Mensin นายจักรพงศ์ เม่นสิน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411015-4 sec 4 เลขที่ 12 วันที่ 22/11/53 เวลา 7.15 pm ที่ห้องสมุด มทร.
     ทิศทางของประจุไฟฟ้า q1 และ q2 จะมีทิศทางที่แตกกันออกไปแล้วแต่ความเข้มของประจุและประจุที่เป็น บวกหรือลบ ประจุที่มีความเข้มมากก็จะมีเส้นสนามไฟฟ้าที่มากกว่าประจุที่มีความเข้มน้อย ส่วนประจุที่เหมือนกันก็จะผลักกันออกไป และประจุที่ต่างกันก็จะดูดกัน ยังขึ้นกับระยะความห่างของประจุ q1 และ q2 ด้วย........


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Sunti ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 10:56:00 pm
Sunti  Civil  นายสันติ   บัวงาม  นศ.วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411021-2  Sec 4 เลขที่ 16  ตอบกระทู้วันที่  22/11/53  เวลา 22:55   ณ.หอป้าอ้วน
   ถ้าหน่วยของประจุเท่ากัน  จะทำให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากัน
   ถ้าประจุไฟฟ้าต่างกัน  จะทำให้เส้นสนามแม่เหล็กเชื่อมต่อกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: shanon_ie ที่ พฤศจิกายน 22, 2010, 11:11:25 pm
นาย ชานนท์ วรรณพงษ์ นักศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ sec 02 รหัส 115040441083-1  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  22 พฤศจิกายน 2553 เวลา  23.10 น. ณ หอพักลากูล
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย  ;D ;D
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyun ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 12:52:20 am
นายชัยยันต์ นุยืนรัมย์ วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ(สมทบ) ID:115340441215-3 Sec17 วันท่ี่ 23/11/53 เวลา 0:52 สถานที่ หอพักนวนคร
การทดลองเส้นสนามไฟฟ้าสามารถลากประจุได้สองอันคือ q1และ q2 จtมีทิศทางที่แตกกันออกไปแล้วแต่ความเข้มของประจุและประจุที่เป็น บวกหรือลบ ประจุที่มีความเข้มมากก็จะมีเส้นสนามไฟฟ้าที่มากกว่าประจุที่มีความเข้มน้อย ส่วนประจุที่เหมือนกันก็จะผลักกันออกไป ???


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Khuarwansiriruk ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 01:09:29 am
น.ส.เครือวัล ศิริรักษ์ เลขที่ 56 sec 02 รหัส115310903039-1 นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ เวลา 01.06 น. วันที่23/11/2553 หอกิติพงศ์แมนชั่น สรุปได้ว่า สนามไฟฟ้ามีอยู่2ประจุซึ่งเมื่อกำหนดค่า q1และq2 เส้นแรงที่สังเกตุได้จะเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนดค่า รวมไปถึงการกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Narumol ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:33:05 am
น.ส.นฤมล  กำลังฟู รหัสนักศึกษา 115210417031-9 Sec.2 No.20
จากการทดลองประจุมี 2 ชนิดและสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประจุเปลี่ยนแปลงตามชนิดของประจุ ระยะห่างของประจุและขนาดของประจุทั้ง2ชนิดเมื่อเราใส่ค่า q1q2 ตามโจทย์กำหนดให้จะพบได้ว่าเห็นสนามไฟฟ้าเปลี่ยนไป เช่น q1= -1 q2= -1 จะเห็นว่าเส้นสนามไฟฟ้าจะผลักกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: crowfinky ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 11:08:51 am
นาย สุริยะ ชีวันพิศาลนุกูล นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 04

รหัส 115330441225-3

เข้ามาตอบกระทู้วันที่  23 พฤศจิกายน 2553 เวลา  11.07 น. ณ วิทยบริการ
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pongpat ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 12:11:59 pm
นาย พงษ์พัฒน์  น้อยโพธิ์  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 04
รหัส 115330441207-1

เข้ามาตอบกระทู้วันที่  23 พฤศจิกายน 2553 เวลา  12.12 น. ณ วิทยบริการ
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nitikanss ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 12:16:39 pm
น.ส นิติการณ์ รัตนบุรี  เลขที่ 65 sec 02 รหัส 115310903052-4 วัน 23/11/53 เวลา 12.12 น. สถานที่ Banoffee 

 จากการทfลอง สนามไฟฟ้า ทิศทางของสนามไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับ ประจุ q1 และ q2 แนวเส้นจะเปลี่ยนตามขนาดของประจุทั้ง 2 ประจุ  และจะแตกต่างกันออdwx


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tanunnunoi ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 12:44:26 pm
กระผมนาย ฐานันดร์ หนูน้อย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411050-1
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 23 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่หอพักเจริญสุขแมนชั่น เวลา 12.44 น.
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 ซึ่งประจุของไฟฟ้าจะมีความต่างกัน เส้นของแรงทางไฟฟ้าก็จะต่างกันด้วยเช่นกัน แต่ประจุของไฟฟ้าจะเหมือนกัน เส้นแรงของไฟฟ้าก็จะเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Jantira ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 01:07:17 pm
นางสาวจันทิรา รัตนพันธุ์ สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี sec02 รหัส115310903042-5  เลขที่58 ณBanoffee เวลา13.15น. วันที่ 23/11/2553
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: opisit ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 01:51:26 pm
กระผม นาย พิสิทธิ์ สอนเทศ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ sec 17 รหัสประจำตัว 115340441207-0
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรม
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่บ้าน เวลา 13:47
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ
ลักษณะเส้นของสนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่สองประจุ
ทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็น


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Biwtiz ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 02:16:31 pm
น.ส. กชพรรณ นาสวาสดิ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ รหัสนักศึกษา115310903036-7 เลขที่53 sec 02 ตอบกระทู้วันที่ 23/11/53 เวลา 14.17 น.
สถานที่ บ้าน   
        สรุปได้ว่า สนามไฟฟ้านั้นประกอบด้วยประจุ 2 ประจุ คือประจุลบและประจุบวก ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1 และ q2 ลักษณะทิศทางที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเท่ากัน  ;)


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: bobo ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 02:46:06 pm
นางสาว สุนิสา หมอยาดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 68 รหัส 115310903055-7ข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23/11/2553 เวลา  14.45ที่ร้าน
 ทิศทางของประจุไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่การกำหนดค่าq1 q2ผลที่ได้เส้นแรงที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไปตามค่า q1 q1


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Piyarat Mounpao ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 03:51:36 pm
นางสาว ปิยะรัตน์ เหมือนเผ่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววทยา รหัส 115210904050-9 เลขที่ 36 กลุ่ม 02 สถานที่ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 23/11/53 เวลา 15.52
      หากทำการกำหนดค่า q1 และ q2 ให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละครั้ง จะปรากฎเส้นของแรงที่เราสังเกตได้ในแต่ละครั้งนั้นก็จะต่างกันไป  รวมทั้งการกำหนดขนาดของประจุด้วย 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Eakachai_ie ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 04:12:28 pm
นายนาย เอกชัย สงวนศักดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ(สมทบ) รหัส115040441086-4 Sec2 วันที่ 23/11/53 เวลา 16.08 สถานที่ หอพักมาลีแมนชัน
การทดลองเส้นสนามไฟฟ้าสามารถลากประจุได้สองอันคือ q1และ q2 จtมีทิศทางที่แตกกันออกไปแล้วแต่ความเข้มของประจุและประจุที่เป็น บวกหรือลบ ประจุที่มีความเข้มมากก็จะมีเส้นสนามไฟฟ้าที่มากกว่าประจุที่มีความเข้มน้อย ส่วนประจุที่เหมือนกันก็จะผลักกันออกไป


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pitak ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 04:53:52 pm
  ผมนายรุ่งนิรันดร์  สอนจันทร์ นศ.วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411005-5  Sec 4 เลขที่ 5 ตอบกระทู้วันที่ 23/11/53  เวลา 16.58   ณ สวนสุทธิ์พันธ์ 
   ทิศทางของประจุไฟฟ้า q1 และ q2 จะมีทิศทางที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเข้มของประจุ ประจุที่มีความเข้มมากก็จะมีเส้นสนามไฟฟ้าที่มากกว่าประจุที่มีความเข้มน้อย ส่วนประจุที่เหมือนกันก็จะผลักกันออกไป
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ดนุพร อ่อนศรี ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:21:42 pm
นายดนุพร  อ่อนศรี นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ sec 02 รหัส 115040472024-7  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  23 พฤศจิกายน 2553 เวลา  18.40 น. ณ

         จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pool ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:27:44 pm
นางสาวดาวประกาย  แก้วเรือง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ รหัส 115210452059-6 SEC 2  เลขที่ 32
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.27 น. ที่หอพัก SP CONDO
มีความเห็นในกระทู้ว่า
   จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Benjawan Onnual ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 06:50:07 pm
นางสาวเบญจวรรณ  อ่อนนวล เลขที่ 49 sec 02 รหัส 1153109030326 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ตอบกระทู้เมื่อ 23/11/2553 เวลา 18.49 น. ณ หอพักนำรงค์แมนชัน
จากการทดลองเราสามารถบอกได้ว่า เส้นสนามไฟฟ้านั้นมีประจุ 2 ประจุ ที่ต่างกัน จะเปลี่ยนไปตามค่าประจุ q1 และ q2 ตามที่เราได้กำหนด ในแต่ละครั้งนั้นเส้นสนามไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนไปทุกครั้ง รวมทั้งการกำหนดขนาดของเส้นสนามไฟฟ้าด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sarisa ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 07:03:13 pm
นางสาว สาริศา พรายระหาญ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์ sec2 เลขที่10 รหัสนักศึกษา 115110901018-1
ตอบกระทู้เวลา 18.58 น ณ ร้านเน็ต shooter need
อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: saowapha ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 07:03:58 pm
นางสาวเสาวภา ล่วงพ้น  คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์  sec02 รหัส115110901082-7  เลขที่11
ณ shooter need  เวลา 19.00 น. วันที่ 23/11/2553

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย  
 

 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nuubuoe ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 07:10:23 pm
นางสาวจรีรัตน์ ชะโปรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ sec.2เลขที่57รหัส115310903040-9 ตอบกระทู้วันที่23/11/53 เวลา19.09 น. ที่บ้าน       จากการทคลองสรุปได้ว่าทิศทางของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1และq2 ทิศทางที่เกิดขึ้นจะต่างกันและเท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Jutharat ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 07:18:00 pm
นางสาว จุฑารัตน์  นาวายนต์ sec 02 รหัส 115210417058-2 เลขที่ 22 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 19.15 ณ หอRS

   1.   ขนาดมากจำนวนเส้นสนามก็มาก
   2.   ต่างชนิด เส้นสนามจะเชื่อมต่อกัน
   3.   ชนิดเดียวกันเ้นสนามจะผลักกัน
   4.  ห่างกัน  2 หน่วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Bifern ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 09:41:29 pm
นางสาวชลทิพย์  เปาทอง เลขที่ 42 sec 02 รหัส 115310903007-8 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์  ตอบกระทู้วันที่ 23/11/53 เวลา 21.37 น. สถานที่ บ้านตัวเอง
ในการทดลองจะมีประจุ 2 ชนิด ได้แก่ประจุบวกและประจุลบ หากเรากำหนดค่าq1และq2  จะทำให้ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าเปลี่ยนไป หากกำหนดq1 และ q2 เป็นบวกหรือเป็นลบเหมือนกัน เส้นสนามไฟฟ้าจะผลักกัน แต่ถ้ากำหนดq1 และ q2 ไม่เหมือนกัน เส้นสนามไฟฟ้าจะดูดกัน และจะมีเส้นสนามไฟฟ้าเท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sasithorn ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:45:47 pm
นางสาว ศศิธร ลิ่มสกุล sec 02 รหัส 1153109030102 เลขที่ 43 วันที่ 22/11/53  สาขาสถิติประยุกย์ เวลา 22.44 ณหอใน ทิศทางของสนามไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดให้ประจุของ q ทั้งสองเป็นเช่นไร


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Monthon ที่ พฤศจิกายน 23, 2010, 10:50:11 pm
กระผม นายมณฑล รินชุมภู นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441206-2 เลขที่ 17 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 22:50 น.  สถานที่  บ้านพักที่วังน้อย 

มีความเห็นว่า จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็น จากการทำการทดลอง พบว่า
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วยหัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: harryz ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 12:21:25 am

นางสาวนุชนาถ  จันทร์เทศ  รหัส115310452038-8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ-เคมีสิ่งทอ


ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 ถ้า ประจุต่างกัน เส้นแรงก็จะต่างกัน  แต่ถ้าประจุเหมือนกัน เส้นแรงก็จะเหมือนกัน ค่ะ^^
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: assadawut ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:32:09 am
นาย อัษฎาวฒิ  ลำพา  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 04
รหัส 115330441202-2

เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24 พฤศจิกายน 2553 เวลา  8.32 น. ณ บ้านพัก
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ronachai ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:28:51 am
นาย รณชัย รูกขวํฒน์  วิศวกรรมโยธา  Sec 4 รหัส 115330411002-2
เข้ามากะทู้ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2553 เวลา 9.28 ณ หอพัก
 มีความเห็นว่า จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็น จากการทำการทดลอง พบว่า
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วยหัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:13:23 am
ดิฉัน น.ส. จุฑามาศ เชื้ออภัย  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sec.02  เลขที่ 38  รหัสนักศึกษา 115210904056-6    ผู้สอน อาจารย์จรัส  บุญยธรรมา  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 พ.ย.2553  ณ หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.ธัญบุรี    เวลา 10.13 น. 
       สรุปได้ว่า 
  จากการทดลองประจุมี  2 ชนิดและมีสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 ประจุเปลี่ยนแปลงตามชนิดของประจุ ระยะห่างของประจุและขนาดของประจุทั้ง 2 ชนิดเมื่อเราใส่ค่า q1และq2 จะพบว่าสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป เช่น q1= -1 q2= -1 จะเห็นว่าเส้นสนามไฟฟ้าจะผลักกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ศราวุธ พูลทรัพย์ ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:44:25 am
   นายศราวุธ พูลทรัพย์ 115330411042-8 sec.04 เลขที่ 35 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตอบกระทู้ที่หอลากูล วันที่ 24/11/2553 เวลา 10.43 น. เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
        เมื่อเรากำหนดค่า q1 และ q2 ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง เส้นของแรงที่เราสังเกตเห็นในแต่ละครั้งก็จะต่างกันไป  รวมทั้งการกำหนดขนาดของประจุด้วย  ทิศทางของจะเปลี่ยนไปตามการให้แรงกับแม่เหล็ก
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kambio ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:09:14 am
นางสาว นันทวัน  มีชำนาญ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขา ชีววิทยา  sec. 02  เลขที่  37  รหัส  115210904052-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24  พ.ย.  2553  สถานที่  บ้าน  เวลา  11.06   น. 

หากกำหนดค่า q1 และ q2  ให้แตกต่างกัน  เส้นแรงที่ปรากฏจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้ง  แต่ถ้ากำหนดประจุเหมือนกันเส้นแรงที่เห็นก็จะเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: alicenine ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:12:51 am
ผมนาย เลิศศัดิ์ ศัลยวิเศษ รหัส 115210452021-6 เลขที่ 30 sec.2 วิศวกรรมเคมี-สิ่งทอ วันที่ 24/11/53 เวลา 11.13น. ที่ อ.วิทยบริการ
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 โดยมีประจุตั้งแต่ -3 ถึง 3 รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sutin ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:20:09 am
นาย สุทิน ศรีวิลัย รหัส 115340441222-9 เลขที่ 25 sec 17 สถานที่ บ.เจเอสออโตเวิร์ค วันที่ 24/11/2553 เวลา 11.20 น.
เส้นสนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งออกจากจุดประจุบวก เส้นสนามไฟฟ้าที่มีทิศพุ่งเข้า
หาประจุลบจะมีทิศพุ่งออกจากประจุบวกเข้าหาประจุลบ และไม่ตัดกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ratthasart ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:35:48 am
ผมนายรัฐศาสตร์  ไชยโส  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 04
รหัส 115330441218-8
เรียนกับผศ.จรัส  บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.35 น. สถานที่ ห้องพัก
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kranjana ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 12:12:11 pm
นางสาวกาญจนา  แสงวงศ์   สาขาชีววิทยา SEC.2 รหัสประจำตัว 115210904068-1 เลขที่ 39 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 12.10 น.  สถานที่  วิยบริการ

มีความเห็นว่า จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็น จากการทำการทดลอง พบว่า
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย  หากเรากำหนดประจุ q 1= -1 และ q 2= -1 จะเห็นว่า ประจุจะผลักกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: dararat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 12:30:21 pm
นางสาวดารารัตน์ นิรันต์เรือง รหัส 115210904035-0 ฟิสิกส์ 2 sec 02 เลขที่ 35 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา12:29 น  ณ ห้องพักส่วนตัว ซ.zoom
สรุปได้ว่า
สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่  สนามไฟฟ้า ทิศทางของสนามไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า ประจุ q1 และ q2 ซึ่งประจุของไฟฟ้าจะมีความต่างกัน เส้นของแรงทางไฟฟ้าก็จะต่างกันด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: bankclash032 ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 01:06:36 pm
นาย สุริยพงศ์  ทองคำ  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  รหัสประจำตัว  115340441221-1  เลขที่  24
เรียนกับอาจารย์     จรัส บุณยธรรมา               
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24          เดือน         11                  พศ     2553                   ที่ หอประสงค์ก้าวหน้า     เวลา 13.06
ความรุ้จากเนื้อหาที่ได้  คือ   
         จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย  หากเรากำหนดค่าq1และq2  จะทำให้ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าเปลี่ยนไป หากกำหนดq1 และ q2 เป็นบวกหรือเป็นลบเหมือนกัน เส้นสนามไฟฟ้าจะผลักกัน แต่ถ้ากำหนดq1 และ q2 ไม่เหมือนกัน เส้นสนามไฟฟ้าจะดูดกัน และจะมีเส้นสนามไฟฟ้าเท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Penprapa ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 01:26:21 pm
นางสาวเพ็ญประภา  สุเพียร รหัส 115210904029-3 เลขที่ 34 กลุ่ม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 4 พย. 53 เวลา 13.23 น ณ วิทยะบริการ
      ทิศของสนามไฟฟ้าจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดค่านั้นอย่างไร สมมุติ ถ้าเรากำหนด q1เป็นลบ q2เป็นบวก ทิศของสนามไฟฟ้าจาก q2จะพุ่งข้าหา q1


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: surachet ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 01:37:04 pm
นาย สุรเชบ กัญจนชุมาบุรพ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 04
รหัส 115330441210-5

เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.37 น. ที่ บ้น
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: rungsan ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 03:14:06 pm
นาย รังสรรค์ พันธกาล รหัส 115340441243-5 เลขที่ 32 sec. 17 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 24-11-53 เวลา15.14น. สถานที่หอพักโอนิน
หากทำการกำหนดค่า q1 และ q2 ให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละครั้ง จะปรากฎเส้นของแรงที่เราสังเกตได้ในแต่ละครั้งนั้นก็จะต่างกันไป  รวมทั้งการกำหนดขนาดของประจุด้วย 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: suchart ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 03:25:17 pm
กระผมนาย สุชาติ  สุวรรณวัฒน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Sec.02 รหัสนักศึกษา 11521044123-7
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 24พฤศจิกายน พศ.2553  ที่หอพักเจริญสุขแมนชั่น เวลา 15.25 น.
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 ซึ่งประจุของไฟฟ้าจะมีความต่างกัน เส้นของแรงทางไฟฟ้าก็จะต่างกันด้วยเช่นกัน แต่ประจุของไฟฟ้าจะเหมือนกัน เส้นแรงของไฟฟ้าก็จะเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: waranya ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 04:41:22 pm
นางสาววรัญญา สิงห์ป้อม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ
sec 02  รหัส 115310903049-0
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.40  น. ณ หอพักุภมาศ

สรุปว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกันหัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: wirinya ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 04:56:42 pm
นางสาววิรินญา เกิดฉ่ำ
คณะวิทยาศาสตร์   สาขาสถิติประยุกต์ sec 02
รหัส 115310903034-2 วันที่   24 พฤศจิกายน 2553 ณ.แพรมาพร    เวลา 16.56  น
 
 
- ทิศทางของสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับประจุที่เรากำหนดขึ้นมา  ทิศทางของสสมแม่เหล็กดไปทางไหนก็อยู่ที่เราตั้งค่า q1และ q2


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pasinee ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 05:15:20 pm
นางสาวภาสินี  แก้วพวง รหัส 115310903048-2 sec 02   เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24 พ.ย 2553 เวลา  17.13 น. สถานที่ร้านละมุนรัก

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sumintra ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 05:46:10 pm
นางสาวสุมินตรา  งามสมบัติ  รหัส 115210452022-4

เลขที่ 31 sec.2 วิศวกรรมเคมี-สิ่งทอ วันที่ 24/11/53 เวลา 17.46 น. ที่หอพัก

มีความเห็นว่า

ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 โดยมีประจุตั้งแต่ -3 ถึง 3 รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: shanonfe11 ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:29:03 pm
นายชานนท์ ชุมพร  รหัส 115210417028-5 sec.02 เลขที่ 19 วันที่ 24/11/53 เวลา 20.28น. ที่หอฟ้าใสแมนชั่น
     ทิศทางของประจุไฟฟ้า q1 และ q2 จะมีทิศทางที่แตกกันออกไปแล้วแต่ความเข้มของประจุและประจุที่เป็น บวกหรือลบ ประจุที่มีความเข้มมากก็จะมีเส้นสนามไฟฟ้าที่มากกว่าประจุที่มีความเข้มน้อยกว่า ส่วนประจุที่เหมือนกันก็จะผลักกันออกไป และประจุที่ต่างกันก็จะดูดกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Sirilak ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:32:41 pm
นางสาวสิริลักษณ์ ศัพสุข เลขที่24 รหัส115210417064-0 Sec02
เรียนกับ อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 20.32 น.
       
          จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 
          ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 ถ้าเรากำหนดประจุต่างกันเส้นของแรงก็จะต่างกันไป
ถ้าเรากำหนดประจุเหมือนกันเส้นของแรงก็จะเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chaiwat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:42:34 pm
นายชัยวัฒน์ คำพันเกิด รหัสนักศึกษา 115011113029-2 sec.02 เลขที่ 76 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์เครื่องกล ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24/11/2553 เวลา 20.41 น. ที่หอพักโอนิน5 
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย ซึ่งสามารถตอบคำถามได้ดังนี้
   1. ขนาดมากจำนวนเส้นสนามก็มาก
   2. ต่างชนิด เส้นสนามจะเชื่อมต่อกัน
   3. ชนิดเดียวกันเ้นสนามจะผลักกัน
   4. ห่างกัน  2 หน่วย
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: satawat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:44:36 pm
กระผม  นายศตวรรษ รัตนภักดี   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์    เลขที่ 29   sec.  2  
รหัสประจำตัว  115210441263-8
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553   ที่  หอพัก    เวลา.20.43 น.
มีความเห็น   ประจุไฟฟ้ามีผลต่อเส้นสนามไฟฟ้าดั้งนี้
      ขนาดมากจำนวนเส้นสนามก็มาก
      ต่างชนิด เส้นสนามจะเชื่อมต่อกัน
      ชนิดเดียวกันเส้นสนามจะผลักกัน
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: toonpccphet ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 08:50:18 pm
นายสุรเชษฐ   ทองโฉม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 59 รหัส115310903044-1 เข้ามาตอบเมื่อวันที่ 24/11/2553 เวลา   20:45  สถานที่ บ้าน
สรุปได้ว่า กำหนดประจุ q1 และ q2 โดยใช้ค่าที่เป็นไปทางเดียวกัน เช่น เป็นบวกทั้งคู่ หรือเป็นลบทั้งคู่ จะไม่มีเส้นแรงทางไฟฟ้าใดที่จะทับกัน แต่ถ้าประจุ q1 และ q2 มีค่าประจุที่ต่างกัน จะทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ q1 และ q2


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nhamtoey ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 09:33:55 pm
นางสาว เรวดี จันท้าว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รหัส115330411006-3 เลขที่6 sec04 วันที่ 24 พ.ย. 2553 เวลา 21.38 น.
สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Thatree Srisawat ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:20:51 pm
นาย ธาตรี ศรัสวัสดิ์ นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sec02 เลขที่71 รหัส 115310906029-9
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่บ้าน เวลา 22.19น.สรุปได้ว่า ขนาดและชนิดของประจุไฟฟ้ามีผลต่อเส้นสนามไฟฟ้าจะเปลี่ยนรูปร่างและขนาดต่างกันไป


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: THANAKIT ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:26:13 pm
  ผม นาย ธนกฤต เฉื่อยฉ่ำ  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.17
รหัส 115340441248-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   24 พฤศจิกายน 2553 ที่ บ้าน    เวลา 22.32
 ทิศทางของประจุไฟฟ้า q1 และ q2 จะมีทิศทางที่แตกกันออกไปแล้วแต่ความเข้มของประจุและประจุที่เป็น บวกหรือลบ ประจุที่มีความเข้มมากก็จะมีเส้นสนามไฟฟ้าที่มากกว่าประจุที่มีความเข้มน้อย ส่วนประจุที่เหมือนกันก็จะผลักกันออกไป และประจุที่ต่างกันก็จะดูดกัน ยังขึ้นกับระยะความห่างของประจุ q1 และ q2


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: namtan ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:31:12 pm
ดิฉัน นางสาวณัชชา ธิติบุญจันทร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
sec02 รหัสประจำตัว115210417055-8 เลขที่ 21
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่หอพักโอนิน3 เวลา 22.31น.
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ จากการทดลองประจุมี 2 ชนิด และสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 ประจุเปลี่ยนแปลงตามชนิดของประจุ ระยะห่างของประจุ และขนาดของประจุทั้ง 2 ชนิด เมื่อเราใส่ค่า q1 q2 ตามโจทย์กำหนดให้ จะพบได้ว่าเส้นสนามไฟฟ้าเปลี่ยนไป เช่น q1=-1 q2=-1 จะเห็นว่าเส้นสนามไฟฟ้าผลักกันหัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: boatvivi ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:40:20 pm
นางสาวณัฎฐพร ชื่นสมบัติ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec02 เลขที่ 1 วันที่ 24 พ.ย. 2553 เวลา 22.39 ที่บ้านพักคลองสาม

ได้ทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้าแล้วค่ะ


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Phatcharee ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:40:58 pm
นางสาว พัชรี  มากพริ้ม นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  สาขาสถิติประยุกต์ sec 02 เลขที่ 15 รหัส 115110903048-6  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24 พฤศจิกายน 2553 เวลา  22.39 น. ณ บ้าน
 ;Dจากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย
 
  
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: jackmaco ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:49:25 pm
นายธีรพงษ์ ม้วนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441211-2
ตอบกระทู้วันที่ 24/11/53  เวลา 22:49 น. สถานที่ หอพัก Rohm
สรุป : เส้นสนามไฟฟ้าของประจุทั้ง 2 จุด จะมีลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับชนิดและค่าของประจุ  q1,q2


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kittisap ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:50:23 pm
กระผมนายกิตติศัพท์ ถนัดงาน  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441213-9
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   24 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 22.50น
ความคิดเห็นว่า
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 10:51:07 pm
นางสาว กชพร เพ็งคำเส็ง รหัส 115210417059-0 sec 02 เลขที่23  ตอบกระทู้ วันที่ 24/11/53 เวลา 22.50 ที่ บ้าน สรุปได้ว่า

จากการทดลอง ถ้าq1 และ q2 มีประจุเท่ากัน จะมีเส้นแรงที่แตกออกไปในระยะที่เท่ากัน และเปรียบเหมือนมีเส้นสะท้อนกัน

แต่ถ้า q1= -3 และ q2 =-1 จะพบว่า เส้นแรงของq1 จะมีเกิดเส้นแรงที่มีระยะห่างน้อยกว่า q2


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: civil kang ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:08:13 pm
นาย สราวุฒิ ดีดวงพันธ์ 115330411028-7 sec 4 วิศวกรรมโยธา วันที่ 24/11/2553 เวลา 23:08
ผมคิดว่า
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 โดยมีประจุตั้งแต่ -3 ถึง 3 รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากัน
 

 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ponyotha ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:23:38 pm
ผมนายวีรพล  นุ่มน้อย รหัส 115330411014-7 เลขที่ 11 sce 4 วิศวกรรมโยธา วันที่ 24/11/53 เวลา 23.19 pm หออยู่เจริญแมนชั่น
   สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: nachaya ที่ พฤศจิกายน 24, 2010, 11:39:37 pm
ผมนาย ณชย ประสพเนตร์ นักศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4 เลขที่49
 เข้ามาตอบกระทู้วันที่  24 พฤศจิกายน 2551 เวลา  23.39 น. ณ วิทยบริการ

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: potchapon031 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:15:26 am
นายภชพน เกตุวงศ์ รหัสนักศึกษา 115330411031-1 เลขที่ 25 sec 4
วิศวกรรมโยธา ต่อเนื่อง โพสที่ กิตติพงศ์ แมนชั่น
จากการกำหนดq1และq2จะเห็นได้ว่า เส้นแรงทั้งสองนั้นมีผลต่อความถี่ของเส้นแรง โดยถ้าความถี่ต่างกัน เส้นแรงก็จะต่างกัน ถ้าความถี่เหมือนกัน เส้นแรงก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งสองด้านด้วยเช่นกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Tarintip ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:28:04 am
นางสาวธารินทิพย์ วรรณกลาง sec2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ รหัส115310903046-6 เลขที่60 ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา24.21
สถานที่ หอใน
 สรุปว่าq1 และ q2 เมื่อเปลี่ยนค่าทิศทางที่เราเห็นจะแตกต่างกันตามที่เรากำหนด


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Pratanporn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 04:31:38 am
นายประทานพร พูลแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา สถิติประยุกต์ sec02 เลขที่ 69 รหัส 115310903057-3 วันที่ 25/11/2553 เวลา 04:30 สถานที่ ที่บ้าน
เมื่อเรากำหนดค่า q1 และ q2 ลงไป ค่าต่างๆๆก็จะเปลี่ยนไป เช่น มีทิศทรงเปลี่ยนไป และมีขนาดที่แตกต่างกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: iinuyashaa ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:00:02 am
นางสาววิภวานี  แสงทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี   sec  02  รหัส  115210902118-6  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25/11/2553 ที่บ้าน  เวลา 10:00 น.

สรุปได้ว่า

เมื่อเรากำหนดให้ q1 เป็นลบ q2 เป็นบวก เส้นของสนามจะห่างเป็นระยะทีเท่าๆกัน ไม่แตกต่างมากนัก
แต่ถ้าเรากำหนด q1 เป็นลบ q2 เป็นลบ เส้นสนามไฟฟ้าจะห่างกัน  แต่ว่ามีระยะห่างที่เท่ากัน
ดังนั้น เส้นของสนามนั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุของ q1 และ q2 นั้นเอง แต่ละประจุของ q1 และ q2 จะแสดงปฏิกิริยาต่อกันเป็นแรงให้เห็นชัดเจน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: soawanee ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:16:27 am
นางสาวเสาวณีย์  อนันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาสถิติประยุกต์  sec02 เลขที่66  รหัส 1153109030532  ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 10.07 ณ ตึกวิทยบริการ ทิศทางของสนามไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการกำหนดq1  q2 เมื่อประจุต่างกันเส้นแรงก็ต่างกันด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: moso003 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 12:41:21 pm
นาย ชินดนัย   ใจดี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  sec02 เลขที่ 12 รหัส 115110901089-2
ตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553 เวลา 12.40 น.  สถานที่ บ้านพัก

 สนามไฟฟ้าจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ จะทำปฎิกิริยาต่อกัน โดยทิศทางของสนามไฟฟ้า นั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และ q2 เส้นของแรงที่เราเห็นจะแตกต่างกันไป ตามค่าที่เรากำหนด


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: KanitaSS ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:12:22 pm
นางสาวคณิตา สุดจิตร์ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ Sec2 รหัส115310903030-0 เลขที่45 ตอบกระทู้วันที่25/11/53 13.09 ที่บาน็อฟฟี่ 1
ตอบ จากการทดลองทิศทางของสนามไฟฟ้าจะเกิด ขึ้นอยู่กับการที่เรากำหนดประจุของq1และq2ว่าผลักหรือดูดกัน แต่ละประจุทำปฏิกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงดึง ขนาดจะเปลี่ยนไป


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tongchai ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:30:29 pm
ผมนาย ธงชัย ฉิมสุด นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441240-1  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 เวลา    ณ หอพักโพธิ์ทอง  เวลา 13.28  น

ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 ซึ่งประจุของไฟฟ้าจะมีความต่างกัน ประจุที่มีความเข้มมากก็จะมีเส้นสนามไฟฟ้าที่มากกว่าประจุที่มีความเข้มน้อย
ส่วนประจุที่เหมือนกันก็จะผลักกันออกไป และประจุที่ต่างกันก็จะดูดกัน ยังขึ้นกับระยะความห่างของประจุ q1 และ q2


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Utchima ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 01:39:06 pm
นางสาวอัจจิมา แขกสะอาด เลขที่ 75 sec.2  รหัสนักศึกษา 115110905096-3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.35

       สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย
       เมื่อq1และq2มีประจุต่างกันเส้นแรงจะโค้งเข้าหากัน แต่เมื่อq1และq2มีประจุเหมือนกันเส้นแรงจะต้านกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ittiwat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 02:30:52 pm
 นายอิทธิวัตร  จิตต์มั่นคงกุล  เลขที่ 54 sec 2 รหัส 115310903037-5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ  ตอบกระทู้วันที่ 25/11/53 เวลา 15.16 น.สถานที่ บ้าน
      เมื่อเรากำหนดค่า q1 และ q2 ลงไปค่าต่างๆก็เปลี่ยนไป  เช่น  มีทิศทางที่เปลี่ยนไปจากเดิม  และ  มีขนาดที่แตกต่างกันไป


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut sringam ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 03:15:29 pm
กระผมนายศรายุธ สีงาม  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4
รหัส 115330441201-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.15 น
ความคิดเห็นว่า
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: narongdach ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 03:54:02 pm
กระผมนายณรงค์เดช เพ็งแจ่ม  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ)sec 17 เลขที่ 25 รหัส 115340441220-3 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมาเข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ อพาร์ทเม้นเอกภาคย์ เมืองเอก  เวลา 15.53 น
ความคิดเห็นว่า
ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ประจุบวกและประจุลบ โดยที่ประจุที่เหมือนกันจะผลักกัน ต่างกันจะดูดกัน
เช่น  ประจุบวก กับ ประจุบวก  (ผลักกัน)
      ประจุลบ กับ ประจุบวก  (ดูดกัน)
      ประจุลบ กับ ประจุลบ  (ผลักกัน)
 แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ  เมื่อq1และq2มีประจุต่างกันเส้นแรงจะโค้งเข้าหากัน แต่เมื่อq1และq2มีประจุเหมือนกันเส้นแรงจะต้านกัน
ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร  ;D


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: vutmte50 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 04:11:22 pm
นาย คฑาวุธ  ทองเสริม รหัส 115011113005-2 เลขที่ 75 sec.02 คณะครุศาสตร์เครื่องกล  เวลา 16.10 น. วันที่ 25/11/53       ที่อาคารวิทยบรฺการ
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 โดยมีประจุตั้งแต่ -3 ถึง 3 รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhonphan ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:00:29 pm
นายมงคลพันธ์  แซ่หลี รหัส 115330411039-4 เลขที่ 32 sec.04 วิศวกรรมโยธา วันที่ 25/11/53 เวลา 16.56 น. ที่หอลากูน
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 โดยมีประจุตั้งแต่ -3 ถึง 3 รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Suphakorn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:05:56 pm
กระผมนาย สุภากร  หงษ์โต นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441211-3  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน  เวลา 17.05 น. ที่หอพัก gooddream
มีความคิดเห็นว่า
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: thabthong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:08:41 pm
นาย รัตชานนท์ ทับทอง  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ sec 04
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 เวลา  17.05 น. ณ บ้าน
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย ซึ่งสามารถตอบคำถามได้ดังนี้
   1. ขนาดมากจำนวนเส้นสนามก็มาก
   2. ต่างชนิด เส้นสนามจะเชื่อมต่อกัน
   3. ชนิดเดียวกันเ้นสนามจะผลักกัน
   4. ห่างกัน  2 หน่วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kamphon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:11:16 pm
นายกัมพล  มิ่งฉาย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรียนกับผศ.จรัส  บุณยธรรมา  ตอบกระทู้วันที่ 25-11-2010 เวลา 17.10 น. ที่วิทยบริการ  
สนามไฟฟ้านั้นประกอบด้วยประจุ 2 ประจุ คือประจุลบและประจุบวก ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1 และ q2
ลักษณะทิศทางที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: udomporn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:15:45 pm
นาย อุดมพร พวงสุวรรณ รหัส 115330411025-3 เลขที่ 19 sec 04 เข้ามาตอบวันที่ 25/11/2553 เวลา 17.13น. ณ หอ ลากูล 

                         จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย

 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: natthapon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 05:19:32 pm
กระผมนายนัฐพล การคณะวงศ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 17.23 น.
ความคิดเห็นว่า
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Pichat Soysamrong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:01:23 pm
กระผม นาย พิเชษฐ์  สร้อยสำโรง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411003-0 เลขที่ 3
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พศ. 2553 ที่ เศรษฐบุตร พาวิลเลี่ยน 32/19 ม. 1 ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เวลา 06:00:00 pm
มีความเห็นว่า   สนามไฟฟ้านั้นประกอบด้วยประจุ 2 ประจุ คือประจุลบและประจุบวก ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1 และ q2 ลักษณะทิศทางที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: werayut rmutt ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 06:04:59 pm
นายวีรยุทธ บุญใหญ่ รหัส 115330411052-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา sec.4  เลขที่ 45 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.04 ณ ห้องสมุด มทร.ธ

           จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของ ประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aecve ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:06:38 pm
กระผม  นายปรัชญา   พรมอารักษ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา   เลขที่ 26   sec.  4   
รหัสประจำตัว  115330411032-9
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2553   ที่  หอพัก โฟร์บี แมนชั้น   ห้อง 4602  เวลา. 19.08 น
มีความเห็น   สนามไฟฟ้า
      การทดลองนี้เราต้องให้ประจุตัวที่4เป็นประจุบวกประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปมาในประจุทั้ง4ตัวแต่ถ้าให้ประจุตัวที่4เป็นประจุลบประจุตัวกลางจะเคลื่อนที่ออกนอกประจุทั้ง4ตัวเพราะประจุตัวกลางก็เป็นประจุบวกเช่นกันจึงเกิดแรงผลักในประจุทั้ง4ตัว
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kotchapan ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:29:26 pm
นาย คชพันธ์ พงษ์ไพร นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411048-5 เลขที่ 41 Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25/11/2553 สถานที่ กิตติพงษ์แมนชั่น เวลา 19.29 น.
จากการทดลอง สรุปได้ว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุแต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งทิศทางของสนามไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับการกำหนด q1 และ q2 และการเพิ่ม ลดความเร็ว ของสนามไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pollavat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 07:52:09 pm
กระผมนาย พลวัฒน์ คำกุณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441219-6  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน  เวลา 19.52 น. ที่หอพัก zoom
           สนามไฟฟ้านั้นประกอบด้วยประจุ 2 ประจุ คือประจุลบและประจุบวก ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1 และ q2
ลักษณะทิศทางที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: bear ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:48:46 pm
ผมนายอุดม แก้วชู รหัส 115330411034-5 sec. 4 วันที่ 25/11/53

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: PoxyDonZ ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 08:55:57 pm
นาย สุรศักดิ์ ด้วงใจจิตร รหัส 115330411036-0 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 25 พ.ย.2553 เวลา 08.58 pm. สถานที่ หอโฟร์บี 2

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: thanathammarat ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:13:39 pm
นายปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec17  รหัสประจำตัวนักศึกษา115340441204-7
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้ วันที่  25 พย. 2553 เวลา 21.13 น. ณ.ร้าน Internet NCAFE' (หนองแค)

สรุปได้ว่า
  จากข้อที่ 1 ประจุที่ต่างชนิดกันจะเกิดการดูดเข้าหากัน
  จากข้อที่ 2 ประจุที่เหมือนกันจะเกิดการผลักกัน
  จากข้อที่ 3 ประจุที่เหมือนกันจะเกิดการผลักกัน
ซึ่งทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าจะกระจายออกมาต่างกัน ขึ้นอยู่กับค่าของประจุแต่ละชนิดถ้ายิ่งมากก็จะกระจายมาก  ถ้าน้อยก็จะกระจายออกได้น้อย

   


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Thaweesak ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:16:31 pm
นาย ทวศักดิ์ ธนทรัพย์ทวี รหัส 115330411008-9 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 25 พ.ย.2553 เวลา 21.16 pm. สถานที่ หอมาลีแมนชั่น

ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 ถ้าเรากำหนดประจุต่างกันเส้นของแรงก็จะต่างกันไป
ถ้าเรากำหนดประจุเหมือนกันเส้นของแรงก็จะเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: suppachok ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:27:58 pm
นาย ศุภโชค  เปรมกิจ   วิศวกรรมโยธา 115330411051-9 sec 04 53341 cve วันที่ 25 พย.53 เวลา 21.27น.
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pitak ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:34:32 pm
นายพิทักษ์ นงนวล  รหัส 115330411018-8 sec 04 เลขที่ 15 ตอบกระทู้ที่ สวนสุทธิพันธ์ วันที่ 25/11/2553 เวลา 21.34 น. สรุปได้ว่าสนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Tinnakorn ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:45:35 pm
นาย ทินกร สุพรรณสืบ  sec 4 รหัสประจำตัว 115330411049-3
25/11/53 เวลา 9.45 Pm

มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ
ลักษณะเส้นของสนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่สองประจุ
ทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็น


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: titikron ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 09:48:00 pm
นาย ฐิติกร แก้วประชา รหัส 115330411022-0 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 25 พ.ย. 2553 เวลา 09.48 pm สถานที่ หอโฟร์บี 2

สรุปว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:12:05 pm
กระผม ณัฐวุฒิ ชูพินิจ  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4
รหัส 115330441214-7   เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   25 พฤศจิกายน 2553 ที่ ร้านเน็ต เวลา 22.12 น.
ความคิดเห็นว่า
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Pathomphong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:12:53 pm
นายปฐมพงศ์  พูนปก  115330411043-6  sec.04 วิศวกรรมโยธา
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 22.11 น. ที่หอลากูน
มีความเห็นในกระทู้ว่า
     ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย  
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: heetoon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:15:33 pm
นายราชันย์ บุตรชน  115330411047-7  sec.04 วิศวกรรมโยธา
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 22.11 น. หอ Four B4
ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 ซึ่งประจุของไฟฟ้าจะมีความต่างกัน เส้นของแรงทางไฟฟ้าก็จะต่างกันด้วยเช่นกัน แต่ประจุของไฟฟ้าจะเหมือนกัน เส้นแรงของไฟฟ้าก็จะเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: alongkorn hunbuathong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:39:42 pm
นายอลงกรณ์ ห่นบัวทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รหัส115330411026-1 เลขที่ 20 sec04 วันที่ 25 พ.ย. 2553 เวลา 22.39 น.ณ บ้านบางชันวิลล่า
การที่ในสนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุที่ทำกิริยาต่อกันนั้นจะเป็นเส้นแรงให้เห็น รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามที่ประจุที่กำหนดในแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:48:21 pm
นายกังสชิต  จิโน นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา sec4 เลขที่14 รหัสนักศึกษา 115330411017-0
ตอบกระทู้เวลา 22.48 น หอมาลีแมนชั่น 
  จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: somkid-3212 ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:55:42 pm
 สวัสดีครับผมนาย สมคิด  กุลสุวรรณ รหัส 115330411033-7 CVE 53341
ที่แท้ประจุมันก็มีสนามไฟฟ้าแบบนี้นี้เอง 5555 อยากรู้เหรอว่าเป็นแบบไหนลองทดลองดูเลยครับนุกดีครับ
บาย ๆครับผม ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: hatorikung_nutt ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 10:58:11 pm
   นายพงษ์ศักดิ์  เลิศศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441209-6
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา   ตอบกระทู้วันที่25/11/53 เวลา22.58 ณ หอพักวงษ์จินดา  

  จากการทดลองเรื่องนี้ สนามไฟฟ้า ทำให้เราทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด
โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทาง
ของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่  กับการที่เรากำหนดประจุของq    ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาด
ของประจุด้วย เราจะสรุปได้ว่าประจุของไฟฟ้าที่มีชนิดเดียวกันจะออกแรงผลักกัน ส่วนประจุไฟฟ้าที่ต่างชนิดกันจะออกแรงผลักกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tum moment ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:00:41 pm
นายกิติศักดิ์ รัตนมณี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 53341CVE  sec.4 รหัสประจำตัว 115330411027-9
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 25 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่หอพักมณีโชติ เวลา 23.00 น.
 :oประจุไฟฟ้ามีผลต่อเส้นสนามไฟฟ้าดั้งนี้
      -ขนาดมากจำนวนเส้นสนามก็มาก
      -ต่างชนิด เส้นสนามจะเชื่อมต่อกัน
      -ชนิดเดียวกันเส้นสนามจะผลักกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Thamanoon ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:26:45 pm
กระผมนายธรรมนูญ  พุทธวงษ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.4 รหัสนักศึกษา 115330411009-7
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา   เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 23 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่บ้านเช่า ซอยอีสเทิร์น  เวลา 23.26 น.
ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ    ซึ่งถ้าประจุของไฟฟ้าต่างกัน เส้นของสนามไฟฟ้าจะดูดกัน     แต่ประจุของไฟฟ้าเหมือนกัน เส้นของสนามไฟฟ้าก็จะผลักกัน และ ถ้า ขนาดประจุมีขนาดใหญ่ขึ้น เส้นสนามไฟฟ้าจะถี่ขึ้นด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: oOGIG...k} ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:27:56 pm
นายชำนาญกิจ ศิริยานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   sec04 เลขที่ 4 รหัส 115330411004-8 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553  เวลา11:27:21 pm
สถานที่ เศรษฐบุตร

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฐพงษ์ สันทะ ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:28:37 pm
กระผม นาย ณัฐพงษ์  สันทะ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ sec 4 รหัสประจำตัว 115330441216-2
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่_25  เดือน_11  พศ_2553   ที่(ชื่อหอพัก/ชื่อบ้านพัก)_ประสงค์  เวลา_23:28
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ  จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: pichet ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:32:57 pm
นาย พิเชษฐ์  จันทร์โสภา    คณะวิศวกรรมโยธา
รหัส 115330411044-4  เลขที่ 37    sec 4   
ตอบกระทู้วันที่ 25 พ.ย. 2553   เวลา  11.33pm          ที่หอบ้านดวงพร
                จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: SUMET SAMONKEDKET ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:40:16 pm
ผมนาย สุเมศร์  สมรเขตกิจ นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441239-3  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  25 พฤศจิกายน 2553 ณ หอพักเฉลิมพล  เวลา 23.40  น

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของ ประจุด้วยหัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: wuttipong ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:41:49 pm
กระผมนายวุฒิพงษ์ สุขะ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา  sec.04 เลขที่ 23 รหัส 115330411029-5เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 25/11/2553 เวลา 23:42 น. หอพัก FourB5
 ทิศทางของประจุไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่การกำหนดค่าq1 q2ผลที่ได้เส้นแรงที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไปตามค่า q1 q1


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: อภิรักษ์ ที่ พฤศจิกายน 25, 2010, 11:44:08 pm
นายอภิรักษ์   มีศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 25 พฤศจิกายน  เวลา 23:44 น. ที่หอพัก AP แมนชั่น  มีความคิดเห็นว่า
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: tanongsak wachacama ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:09:43 am
กระผมนายทนงศักดิ์ เวชกามา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส115330411016-2 เลขที่13 กลุ่ม53341cve sec04
ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26/11/2553 เวลา 0.05 น. ที่ หอพักspcondo
ได้มีข้อคิดเห็นว่า ในการทดลองนั้น ในประจุไฟฟ้าที่ต่างชนิดกันเส้นสนามจะเชื่อมต่อกัน ส่วนประจุไฟฟ้าที่ต่างชนิดกันเส้นสนามจะผลักกัน ส่วนประจุไฟฟ้าที่มีขนาดที่แตกต่างกันประจุไฟฟ้าที่มีความแรงมากเส้นสนามไฟฟ้าจะมีความถี่มาก ส่วนประจุที่มีความแรงน้อยสนามไฟฟ้าก็จะมีความถี่น้อย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sangtawee ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:19:20 am
นายแสงทวี พรมบุตร เลขที่ 29 sec. 04  รหัส 115330411035-2  วิศวกรรมโยธา เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 26/11/53 เวลา 0:20 น.  หอพัก FourB5
 
รูปที่เกิดขึ้นเกิดจากประจุลบและประจุบวก ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1 และ q2 ลักษณะทิศทางที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเท่ากัน
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:39:40 am
นาย ศรายุทธ เที่ยงแท้  วิศวกรรมโยธา  Sec 4 รหัส 115330411001-4เข้ามากะทู้ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2553 เวลา 00.39 น
ทิศทางของประจุไฟฟ้า จะมีทิศทางที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเข้มของประจุ ประจุที่มีความเข้มมากก็จะมีเส้นสนามไฟฟ้าที่มากกว่าประจุที่มีความเข้มน้อย สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ การเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้น จะขึ้นอยู่กับเรากำหนดประจุของq ทั้งสอง รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Meena ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 02:02:43 am
นายพสิษฐ์ แดงอาสา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411011-3 sec 4 


  สนามไฟฟ้านั้นประกอบด้วยประจุ 2 ประจุ คือประจุลบและประจุบวก ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1 และ q2 ลักษณะทิศทางที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chinnapot ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 02:10:30 am
นายชินพจน์  เดชเกษรินทร์  คณะ  วิศวกรรมศาสตร์  สาขา อุตสาหการ(สมทบ) รหัส 115340441238-5 เลขที่29  sec17   วันที่ 26/11/53 เวลา2:10  ณ  ทรัพย์ถาวรอพาร์ทเม้นท์

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aek cve rmutt ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 02:46:51 am

นาย เอกชัย เสียงล้ำ  รหัส 115330411046-9 sec 4 เลขที่ 39วันที่ 26/ 11/53เวลา2.48
 ทิศทางของประจุไฟฟ้า q1 และ q2 จะมีทิศทางที่แตกกันออกไปแล้วแต่ความเข้มของประจุและประจุที่เป็น บวกหรือลบ ประจุที่มีความเข้มมากก็จะมีเส้นสนามไฟฟ้าที่มากกว่าประจุที่มีความเข้มน้อย ส่วนประจุที่เหมือนกันก็จะผลักกันออกไป และประจุที่ต่างกันก็จะดูดกัน ยังขึ้นกับระยะความห่างของประจุ q1 และ q2 ด้วย........


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: LeeOa IE'53 SEC.17 ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 09:40:37 am
กระผม นาย สุธี  มีอำมาตย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441205-4
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 09:40 น.  สถานที่บ้านพักที่วังน้อย
มีความเห็นว่า
 ;) สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของ ประจุด้วย  :-*


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: somphoch ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 12:16:23 pm
กระผมนาย สมโภชน์  จิกกรีนัย นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115340441247-6  Sec.17
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 26 พฤศจิกายน  เวลา 12.15 น. ที่หอ
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: LeeOa IE'53 SEC.17 ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 08:10:05 pm
กระผม นาย สุธี  มีอำมาตย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441205-4
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 20:10 น.  สถานที่บ้านพักที่วังน้อย
มีความเห็นว่า
สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของ ประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: rungarun ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 09:20:36 pm
 นาย รุ่งอรุณ  แย้มประดิษฐ์ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.17
รหัส 115340441246-8
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   26 พฤศจิกายน 2553 ที่ บ้าน    เวลา 21.19
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 10:07:30 pm
นาย ฉัตรชัย  กล่อมเกลี้ยง    คณะ วิศวกรรมศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการ  เลขที่ 28  รหัส   115340441232-8 sec17  วันที่ 26  เดือน11 พ.ศ. 2533  ทำที่  หอ โฟร์บี2   เวลา  22.07น.

สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: attakron006@hotmail.com ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 10:43:05 pm
นาย อรรถกร จิตรชื่น นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  รหัสประจำตัว  115340441217-9  เลขที่  22
เรียนกับอาจารย์     จรัส บุณยธรรมา               
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  27 เดือน 11  พศ 2553 ที่ บ้านฟ้ารังสิต     เวลา 22.43
สนามไฟฟ้าจากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้า จะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุนั้นจะทําปฏิกิริยาต่อกัน โดยจะมีเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดของประจุที่เรากําหนดแต่ละชนิดโดยจะมีรูปทรงลักษณะที่แตกต่างกันไป ถ้าเราใส่ประจุเท่ากันจะเกิดรูปประจุเท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้าขึ้นอยู่กับที่เรากําหนดค่าของ q ทั้งสอง รวมไปถึงค่าของประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: siwasit ridmahan ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 01:30:11 am
นาย สิวะสิทธิ์ ฤทธิ์มะหันต์  sec17  รหัส 115340441244-3   เข้ามาวันที่ 28/11/53  เวลา 1.29    น   ที่หอพักเฉลิมพล

สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย ซึ่งสามารถตอบคำถามได้ดังนี้
   1. ขนาดมากจำนวนเส้นสนามก็มาก
   2. ต่างชนิด เส้นสนามจะเชื่อมต่อกัน
   3. ชนิดเดียวกันเ้นสนามจะผลักกัน
   4. ห่างกัน  2 หน่วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: kwan_P ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 02:31:47 am
กระผม นายขวัญชัย พระโฉม นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ)sec.17
รหัสประจำตัว  115340441231-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  28 พฤศจิกายน   พ.ศ.2553   ที่ sp condo เวลา 02.31 น.

ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ จากการทดลองประจุมี 2 ชนิด และสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 ประจุเปลี่ยนแปลงตามชนิดของประจุ ระยะห่างของประจุ และขนาดของประจุทั้ง 2 ชนิด เมื่อเราใส่ค่า q1 q2 ตามโจทย์กำหนดให้ จะพบได้ว่าเส้นสนามไฟฟ้าเปลี่ยนไป เช่น q1=-1 q2=-1 จะเห็นว่าเส้นสนามไฟฟ้าผลักกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: suradet phetcharat ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 08:09:17 am
นายสุรเดช  เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา CVE2 Sec17 เลขที่ 9 รหัส 115340411115-1

เข้ามาตอบกระทู้วันที่  28 พฤศจิกายน 2553 เวลา  8.08 น.สถานที่บางนาทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 ถ้าเรากำหนดประจุต่างกันเส้นของแรงก็จะต่างกันไป ถ้าเรากำหนดประจุเหมือนกันเส้นของแรงก็จะเหมือนกัน จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kitiwat ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 06:50:44 pm
นายกิติวัฒน์ ศรประสิทธิ์  เลขที่ 24 รหัส 115330411030-3 วิศวกรรมโยธา sec 4


ทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และq2 โดยมีประจุตั้งแต่ -3 ถึง 3 รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: watcharich ที่ ธันวาคม 01, 2010, 07:29:57 pm
นายวัชริศ สุจินตกาวงศ์ คณะวิศวกรรมโยธา  เลขที่ 2 sec.02   รหัสประจำตัว115040411037-3
ตอบกระทู้วันที่ 1 ธ.ค. 53เวลา 19.35 ที่ บ้าน

 เส้นแรงจะขึ้นอยู่กับ p1 และ p2 ถ้ากำหนดตัวเลข p1 และ p2 ต่างกันเส้นแรงก็ต่างกัน
 ถ้ากำหนดตัวเลข p1 และ p2 เหมือนกัน เส้นแรงก็จะเหมือนกัน


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aimz ที่ ธันวาคม 04, 2010, 12:12:42 am
นางสาว สุภวรรณ เดชปรีดาผล เลขที่ 17 รหัส 115110903068-4 กลุ่ม 2 หอพักสันติสุข


วันที่ 3 ธันวาคม 2553

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุ


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: amnuay cve2 ที่ ธันวาคม 07, 2010, 09:24:33 pm
กระผมนาย อำนวย เกิดโภคา นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา SEC17 เลขที 10 รหัส 115340411116-9 อาจารย์ผู้สอน ผศ. จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา
21.24 น.
  จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดย
จะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากันจะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของqทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุ


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: ยุพารัตน์ หยิบยก ที่ ธันวาคม 07, 2010, 09:54:05 pm
นางสาวยุพารัตน์ หยิบยก  เลขที่ 9 รหัส 115110901011-6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sec2
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา

สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย ซึ่งสามารถตอบคำถามได้ดังนี้
   1. ขนาดมากจำนวนเส้นสนามก็มาก
   2. ต่างชนิด เส้นสนามจะเชื่อมต่อกัน
   3. ชนิดเดียวกันเส้นสนามจะผลักกัน
   4. ห่างกัน 1 หน่วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sirilakCVE2 ที่ ธันวาคม 09, 2010, 11:38:47 am
นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมพิชัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส 115340411118-5  sec 17 เลขที่ 11 อาจารย์ผู้สอน อ.จรัส บุณยธรรมา  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9 ธ.ค. 2553 เวลา  11.39 น. สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จังหวัดสระบุรี
สรุปได้ว่า จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของ ประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: moso003 ที่ ธันวาคม 09, 2010, 02:05:00 pm
นายชินดนัย  ใจดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา คณิตศาสตร์  sec02 เลขที่ 12 รหัส 115110901089-2 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9/12/2553 เวลา   14.05 สถานที่ บ้านพัก   สรุปได้ว่า

สนามไฟฟ้าจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ จะทำปฎิกิริยาต่อกัน โดยทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดประจุ q1 และ q2 เส้นของแรงที่เราเห็นจะแตกต่างกันออกไปตามที่เราได้กำหนดเอาไว้


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: aimz ที่ ธันวาคม 10, 2010, 06:59:31 pm
นางสาว สุภวรรณ เดชปรีดาผล id.115110903068-4 No.17 Sec.02


25 11 53

จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า

ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ
ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq
ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไรรวมถึงกำหนดขนาดของประจุ


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: Kitti_CVE2 ที่ ธันวาคม 12, 2010, 12:38:21 am
นาย กิตติ จิตนันทกุล นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา sec 17 เลขที่ 8 รหัสประจำตัว 115340411113-6
 เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
 ตอบเมื่อวันที่ 12/12/53 เวลา 00.34 น. ณ.ที่บ้าน
 ;Dจากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ
แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด
โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน
จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่
กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของ ประจุด้วย


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: m_japakiya ที่ ธันวาคม 12, 2010, 02:30:04 am
นายมูฮำหมัดนาวี จะปะกียา เลขที่2 sec 17 รหัส115340411104-5 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา 
ตอบกระทู้วันที่ 12/12/53 เวลา 02.28 น.  บ้านจรัญสนิทวงศ์
   ทิศทางของเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าประจุ q1 และ q2 ลักษณะทิศทางที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันและเท่ากัน   
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: sodiss ที่ ธันวาคม 15, 2010, 09:11:03 pm
นายธรรมนันท์   เหมือนทิพย์  รหัส115210441248-9 sec.02 เลขที่ 27 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 15/12/53 เวลา 21.10 น.
ที่ หอบ้านดวงพร
              จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็รวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของประจุด้วย
 
 
 


หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: suradet phetcharat ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2011, 11:58:19 am
นายสุรเดช  เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา CVE2 Sec17 เลขที่ 9 รหัส 115340411115-1
ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา  11.58 น.Office สำนักงานบริษัทไทยวัฒน์   
จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของ ประจุด้วย

   หัวข้อ: Re: การทดลองเสมือนเรื่อง สนามไฟฟ้า
เริ่มหัวข้อโดย: watit ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2011, 11:09:56 am

กระผมชื่อนายวาทิต บุพศิริ นักศึกษา CVE2 สมทม SEC 17 รหัส 115340411106-0
เข้ามาตอบเมื่อ   5/02 /2011    เวลา11.05am        ทีบ้าน

สรุปได้ว่า จากการทดลองเรื่อง สนามไฟฟ้า ทำให้ทราบว่า สนามไฟฟ้านั้นจะมีประจุอยู่ 2 ประจุ แต่ละประจุทำกิริยาต่อกันเป็นเส้นแรงให้เห็นรวมไปถึงขนาดจะเปลี่ยนไปตามประจุ ที่กำหนดแต่ละชนิด โดยจะมีรูปรางลักษณะที่แตกต่างกัน ถ้าใส่ขนาดประจุเท่ากัน จะเกิดรูปประจุที่เท่ากันทิศทางของสนามไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่ กับการที่เรากำหนดประจุของq ทั้งสองให้เป็นไปเช่นไร
รวมถึงกำหนดขนาดของ ประจุด้วย