RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 09:21:33 pmหัวข้อ: ปริศนาหีบแห่งพันธสัญญา
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 09:21:33 pm
   ฟิสิกส์ราชมงคลขอนำท่านผู้อ่านไปพบกับหีบแห่งพันธสัญญา หรือ The Ark of Covenant เป็นหีบที่สร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้า เพื่อเป็นที่บรรจุแผ่นหินจารึกบัญญัติ 10 ประการของพระองค์ ที่ประทานแก่โมเสสในระหว่างที่เขาพาพวกฮีบรูเร่ร่อนอยู่กลางทะเลทรายอันกันดาร หีบแห่งพันธสัญญาเป็นวัตถุมงคลที่จะถูกแบกนำหน้าขบวนชนชาวฮีบรูตลอดการเดินทาง เรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของหีบ ที่จะทำลายล้างผู้บังอาจเข้าไปแตะต้อง แต่เรื่องราวที่เราๆท่านๆคุ้นเคยที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของ “อินเดียน่า โจนส์” ตอน Raiders of the lost Ark ที่ฝ่ายนาซีกับฝ่ายพระเอกแย่งชิงกันเสาะแสวงหาหีบแห่งพันธสัญญา โดยพวกนาซีก็หวังจะใช้อิทธิฤทธิ์ของหีบทำลายล้างศัตรู แต่ในที่สุดพวกนาซีนั่นแหละก็ถูกเพลิงจากหีบเผาผลาญตายไปเสียเองตามระเบียบของผู้ร้าย ปริศนาหีบแห่งพันธสัญญา  คลิก (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/specialnews/6/ark-of-convenant/index2.htm)