RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 09:26:17 pmหัวข้อ: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 09:26:17 pm
      กล้องถ่ายรูป ต้องใช้แสงมากในการสร้างภาพบนแผ่นฟิลม์   การถ่ายภาพในที่ร่ม หรือภายในห้อง ที่มีแสงน้อย   จึงต้องเปิดหน้ากล้องเพื่อให้แสงผ่านเข้าเป็นเวลานานขึ้น   การเพิ่มเวลาการเปิดหน้ากล้องมีข้อเสียอยู่เหมือนกัน   ทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเจนและเบลอ

     แฟลซอิเล็กทรอนิกส์    เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน  สามารถแก้ปัญหาแสงให้กับกล้องถ่ายรูปได้   มันมีหน้าที่ระเบิดแสงออกมาอย่างรุนแรงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   เมื่อคุณกดชัตเตอร์  หน้ากล้องจะเปิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว  และเก็บภาพที่ได้จากการสะท้อนแสงของไฟแฟลซเข้าไป

     ฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดเผยหลักการพื้นฐานของแฟลซอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมกับวงจรไฟฟ้า  ให้คุณได้ทราบในหน้าถัดไป   คลิกครับ (http://www.atom.rmutphysics.com/charud/howstuffwork/howstuff1/camera-flash/camera-flashthai1.htm)หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ ธันวาคม 08, 2008, 11:04:38 pm
กระผมนายสุวัฒน์   หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็กต่อเนื่อง sec 19 รหัส 115130461120-5 เข้ามาตอบกระทู้วันที่  8 ธันวาคม 2551 เวลา 23.09 น.
ที่บ้านพักช้างขุนเทียน

แฟลชเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Chantana ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 07:10:56 pm
นางสาวฉันทนา  ไกรสินธุ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 41 รหัส 115310903002-9 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26/11/2553 เวลา 19:10 สถานที่ หอในตึก 3 อ่านแล้วสรุปได้ว่า แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ  2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว  3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน  การต่อไฟแฟลซทำได้โดยการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: ศราวุธ พูลทรัพย์ ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 07:42:45 pm
  นายศราวุธ พูลทรัพย์ 115330411042-8 sec.04 เลขที่ 35 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตอบกระทู้ที่หอลากูล วันที่  26/11/2553 เวลา 19.342น. เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา 
    ระบบการทำงาน
  แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด

 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: pasinee ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 07:48:10 pm
นางสาวภาสินี  แก้วพวง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 62 รหัส 115310903048-2 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 26/11/2553 เวลา 19.46 สถานที่ บ้าน สรุปได้ว่า แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ  2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว  3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน  การต่อไฟแฟลซทำได้โดยการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: vutmte50 ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 09:32:15 pm
นายคฑาวุธ  ทองเสริม 115011113005-2 sec.02 เลขที่ 75 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตอบกระทู้ที่หอกิตติพงศ์ วันที่  26/11/2553 เวลา 21.33 น. เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
    ระบบการทำงาน
  แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: aomme ที่ พฤศจิกายน 26, 2010, 11:00:40 pm
น.ส ศรัญญา  เพชรแก้ว เลขที่ 45 sec 02 รหัส 115310903022-7 สาขา สถิติประยุกต์ วัน 26/11/53 เวลา 22.52 น. สถานที่ บ้านตัวเอง
      สรุปได้ดังนี้ แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน 
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี
     


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: bobo ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 12:14:53 pm
นางสาวสุนิสา หมอยาดี  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 68                     รหัส 115310903055-7 วันที่ 27/11/2553 เวลา 12.14 สถานที่ บ้าน
  การทำงานของเเฟลซเเบ่งออกเป็น3ส่วนคือ
1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 
3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kitima ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 01:29:01 pm
นางสาวกิติมา  รัตโนทัย  ID :: 115110903001-5  No. 13  sec 02  ตอบกระทู้วันที่  27 พ.ย. 53  เวลา 13.29  ณ.หอ zoom
สรุปได้ดังนี้ แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน
1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ
2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
 3. วงจรไฟฟ้า จะควบคุมการทำงาน 
    การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้วและแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมาเพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kittisap ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 02:14:57 pm
กระผมนายกิตติศัพท์ ถนัดงาน  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441213-9
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   27 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 14.14น
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)
หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sasithorn ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 04:35:42 pm
นางสาว ศศิธร ลิ่มสกุล sec 02 รหัส 1153109030102 สาขาสถิติประยุกต์ เลขที่ 43 วันที่ 27/11/53 เวลา 16.31
อิเล็กตรอนอิสระมีประจุไฟฟ้าเป็นลบเมื่อมันหลุดออกจากอะตอมมันจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วบวกขณะที่มันเคลื่อนที่มันจะวิ่งเข้าชนกับอะตอมตัวอื่นๆด้วยทำให้อะตอมตัวอื่นสูญเสียอิเล็กตรอนเกิดอิออไนซ์เเละมีเเสงเกิดขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Nitikanss ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 06:10:06 pm
น.ส นิติการณ์  รัตนบุรี เลขที่ 65 sec 02 รหัส 115310903052-4สาขา สถิติประยุกต์ วัน 27/11/53 เวลา 18.05 น. สถานที่ Banoffee
      สรุปได้ดังนี้ แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน 
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี
       
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sumintra ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 08:54:22 pm
นางสาวสุมินตรา  งามสมบัติ  นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์  สาขาเคมีสิ่งทอ  รหัส 115210452022-4  เลขที่ 31

ตอบกระทู้ เมื่อ 27 พ.ย 53  เวลา 20.54 น.  ที่ หอพัก

ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)    วางไว้ข้างหลอด  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา  ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี   คุณต้องเพิ่มอิเล็กตรอนอิสระให้กับก๊าซก่อน
อีกรูปแบบหนึ่งของหลอดไฟแฟลซ  หลอดทำเป็นแนวโค้ง  แผ่นกระตุ้นติดกับหลอดแก้วด้านล่าง  หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)
อิเล็กตรอนอิสระมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ  เมื่อมันหลุดออกจากอะตอม  มันจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วบวก   ขณะที่มันเคลื่อนที่ มันจะวิ่งเข้าชนกับอะตอมตัวอื่นๆด้วย  ทำให้อะตอมอื่นสูญเสียอิเล็กตรอน เกิดอิออไนซ์  และมีแสงเกิดขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้แก๊สเกิดอิออไนซ์   คุณต้องให้แรงดันไฟฟ้า (electrical  pressure)  หลายพ้นโวลต์   แต่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับแฟลซมีแรงดันต่อก้อนเพียง  1.5  โวลต์  ในหน้าถัดไปเรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแรงดันขึ้นได้อย่างไร


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: nutthaporn ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 09:00:22 pm
นางสาวณัฐพร พิศนุ เลขที่ 14 sec 02 รหัส 115110903030-4 ตอบวันที่ 27/11/2553 เวลา 21.00 น. ณ หอ ZOOM
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3. วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้ว และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate) วางไว้ข้างหลอด กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Utchima ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 10:08:31 am

นางสาวอัจจิมา แขกสะอาดSec.02 รหัสนักศึกษา 115110905096-3 เลขที่ 75 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอบกระทู้เมื่อ  28/11/53 ที่ วิทยบริการ เวลา10.10

แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
  1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
  2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
  3. วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
           ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้ว และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate) วางไว้ข้างหลอด กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Mickey2010 ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 11:24:11 am
นางสาวปัทมา วงษ์แก้วฟ้า เลขที่55 sec02 รหัส 115310903038-3 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  เข้ามาตอบกระทู้วันที่28/11/53 เวลา 11.15น. สถานที่บ้านของตนเอง
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Penprapa ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 12:01:58 pm
 ;Dนางสาวเพ็ญประภา  สุเพียร เลขที่ 34 รหัส 115210904029-3 กลุ่ม 2 วันที่ 28 พย. 53 เวลา 11.57 น. ณ วิทยะบริการ
สรุปว่า
        แฟลซนั้นทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถายรูป มี 3 ส่วน คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และวงจรไฟฟ้า  ภายในหลอดไฟแฟลซนั้นบรรจุก๊าซซีนอน ที่ขั้วหลอดและแผ่นกระตุ้นวางไว้ข้างหลอด  การทำงานเมื่อเกิดแสง คือ อิเล็กตรอนไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังขั้วหนึ่ง ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอน  และทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Tarintip ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 01:06:31 pm
นางสาวธารินทิพย์ วรรณกลาง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ sec02 รหัส 115310903046-6 เลขที่ 60 ตอบกระทู้วันที่  28/11/53เวลา 12.59 สถานที่ หอใน
สรุปว่า การทำงานของแฟลซสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูปแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ
1.แบตเตอรี่ ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: leonado_davinci ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 03:43:18 pm
Jakrapong  Mensin นายจักรพงศ์ เม่นสิน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411015-4 sec 4 เลขที่ 12 ตอบกระทู้วันที่ 28/11/53 เวลา 3.42 pm ที่ห้องสมุด มทร.
      แฟลซซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.   แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.   หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
     แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป คือการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด สวิทซ์เปิดไฟแฟลซต่อเข้ากับชัตเตอร์   เมื่อกดชัตเตอร์  ตัวเก็บประจุจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลงชุดที่สอง  (secondary  transformer)   ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันจาก  200  โวลต์ของตัวเก็บประจุ   เป็น   1000  ถึง  4000  โวลต์  และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้น  ทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบขึ้น

เพิ่มแรงดันขึ้นต้องมีวงจรไฟฟ้าเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบด้วย
- ตัวเก็บประจุ   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของประจุไฟฟ้าไว้ภายใน
-   ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของสนามแม่เหล็กไว้ในขดลวด
-   ไดโอด   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  มีหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว
-   ทรานซิสเตอร์   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  ทำหน้าที่เหมือนสวิทซ์  และขยายสัญญาณทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: boatvivi ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 04:37:30 pm
นางสาวณัำฐพร ชื่นสมบัติ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec02 เลขที่ 1  115010451027-8 เวลา 16.36น. วันที่ 28 พ.ย. 2553 ที่บ้านพักคลองสาม

ได้เข้ามาสรุปเรื่อง แฟลซทำงานอย่างไรแล้ว


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: crowfinky ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 09:33:18 pm
กระผมนายสุริยะ ชีวันพิศาลนุกูล  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 1153304412225-3
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   28 พฤศจิกายน 2553 ที่ ร้านอินเตอร์เน็ท    เวลา 14.14น
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: nontapun ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 09:45:06 pm
กระผมนายนนทพันธื เสนาฤทธิ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441217-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   28 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 21.45น
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)
หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Narumol ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 09:49:54 pm
น.ส.นฤมล  กำลังฟู Sec.2 No.20 รหัส115210417031-9
แฟลชต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3ส่วนใหญ่คือ
1)แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลช
2)หลอดไฟแฟลชให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3)วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน
การต่อแฟลชทำได้ง่ายๆโดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟการไหลของประจุไฟฟ้าหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: nachaya ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 10:35:19 pm
ผมนาย ณชย ประสพเนตร์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4 เลขที่ 49
 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   28 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 22.36 น.
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Benjawan Onnual ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 11:17:09 am
นางสาวเบญจวรรณ  อ่อนนวล เลขที่ 49 sec 02 รหัส 1153109030326 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ตอบกระทู้เมื่อ 29 /11/2553 เวลา 11.16 น. ณ หอพักนำรงค์แมนชัน
สรุปได้ว่า แฟลซทำงานสอดคล้องกับซัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป แยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. แบตเตอรี่ 2. หลอดไฟแฟลซ 3. วงจรไฟฟ้า การต่อแฟลซทำได้โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้า การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้สว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ บรรจุก๊าซซีนอน มีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วและแผ่นกระตุ้น วางไว้ข้างขวด กระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ จะไหลผ่านหลอดแก้สที่บรรจุก๊าซจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง ขณะเคลื่อนที่จะชนเข้ากับอะตอมของซีนอน ทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นฌฟตรอนหรือแสงออกมา แต่ถ้าก๊าซซีนอนอยุในภาวะที่ปกติ มันจะเกิดแสงได้ยาก จะต้องเพิ่มอิเล็กตรอนให้ก๊าซก่อน


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: mukkie ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 12:10:21 pm
นางสาวปาณิศา ไพรสยม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 67 รหัส 115310903054-0เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 29/11/2553 เวลา12.06น. ตอบที่ห้องสมุดคณะ
 แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น3ส่วนใหญ่คือ
1.แบตเตอรี่ ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน
การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า และหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: thanathammarat ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 01:34:28 pm
นายปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ sec17  รหัสประจำตัวนักศึกษา115340441204-7 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้ วันที่  29 พย. 2553 เวลา 13.34 น. ณ.บริษัท Siam Lemmerz (หนองแค)
จากเนื้อหาสรุปได้ว่า...
    ระบบการทำงานของแฟลช แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
- แบตเตอรี่ คือ คลังเก็บประจุขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
- หลอดไฟแฟลซ คือ หลอดไฟที่ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
- วงจรไฟฟ้า คือ ระบบ Control การทำงานของวงจร
     ภายในหลอดไฟแฟลชจะบรรจุก๊าชซีนอน ที่มีขั้วที่หลอด 2 ขั้ว คือประจุบวก (+) , ประจุลบ (-)
โดยใช้หลักการไหลของอิเล็กตรอนอย่างอิสระ ให้เคลื่อนที่ชนเข้ากับอะตอมของก๊าชซีนอน จนทำให้
เกิดพลังงาน หรือ แสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: ratthasart ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 05:34:25 pm
ผมนายรัฐศาสตร์  ไชยโส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
รหัส 115330441218-8sec.4 เลขที่ 61เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   29 พฤศจิกายน 2553 ที่ ห้องพัก เวลา 17.32 น.
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น 
คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออก
จากวงโคจร กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: namwhan ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 06:05:44 pm
นางสาวพรรณฐิณี  โสภาวนัสเลขที่50 sec02 รหัส 1153109030334 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  เข้ามาตอบกระทู้วันที่29/11/53 เวลา 18.04น.
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)    วางไว้ข้างหลอด  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา  ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี   คุณต้องเพิ่มอิเล็กตรอนอิสระให้กับก๊าซก่อน
อีกรูปแบบหนึ่งของหลอดไฟแฟลซ  หลอดทำเป็นแนวโค้ง  แผ่นกระตุ้นติดกับหลอดแก้วด้านล่าง  หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)
อิเล็กตรอนอิสระมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ  เมื่อมันหลุดออกจากอะตอม  มันจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วบวก   ขณะที่มันเคลื่อนที่ มันจะวิ่งเข้าชนกับอะตอมตัวอื่นๆด้วย  ทำให้อะตอมอื่นสูญเสียอิเล็กตรอน เกิดอิออไนซ์  และมีแสงเกิดขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้แก๊สเกิดอิออไนซ์   คุณต้องให้แรงดันไฟฟ้า (electrical  pressure)  หลายพ้นโวลต์   แต่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับแฟลซมีแรงดันต่อก้อนเพียง  1.5  โวลต์  ในหน้าถัดไปเรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแรงดันขึ้นได้อย่างไร
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: mildfunta ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 06:41:22 pm
นางสาวธัญลักษณ์ มิชัยยา รหัส 1153109030607 เลขที่ 70 sec 02 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.35 น. ณ shooter internet cafe'  เมื่อกดชัตเตอร์ ตัวเก็บประจุจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลงชุดที่สอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันจาก 200 โวลต์ของตัวเก็บประจุเป็น 1000 ถึง 4000 โวลต์ และส่งแรงดันไฟฟ้าไปที่แผ่นกระตุ้น ทำให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์ และนำไฟฟ้าเกิดแสงวาบขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: nuubuoe ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 06:59:21 pm
นางสาวจรีรัตน์ ชะโปรัมย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 57                     รหัส 1153109030409 วันที่ 29/11/2553 เวลา 18.59 สถานที่ บ้าน
  การทำงานของเเฟลซเเบ่งออกเป็น3ส่วนคือ
1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 
3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: IIKWANGSTSTII ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 07:02:48 pm
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนคำ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ รหัส 115310903031-8 เลขที่ 48 sec 2 ตอบกระทู้วันที่ 29/11/53 เวลา 19.02 น. สถานที่ Shooter cafe'
ระบบการทำงานของแฟลช แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
- แบตเตอรี่ คือ คลังเก็บประจุขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
- หลอดไฟแฟลซ คือ หลอดไฟที่ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
- วงจรไฟฟ้า คือ ระบบ Control การทำงานของวงจร
  ภายในหลอดไฟแฟลชจะบรรจุก๊าชซีนอน ที่มีขั้วที่หลอด 2 ขั้ว คือประจุบวก (+) , ประจุลบ (-)โดยใช้หลักการไหลของอิเล็กตรอนอย่างอิสระ ให้เคลื่อนที่ชนเข้ากับอะตอมของก๊าชซีนอน จนทำให้เกิดพลังงาน หรือ แสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Bifern ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 09:24:58 pm
นางสาวชลทิพย์  เปาทอง  เลขที่42 sec02 รหัส 115310903007-8 สาข สถิติประยุกต์ โพสต์กระทู้วันที่ 29/11/53 เวลา 21.19 น. สถานที่ บ้านตัวเอง
สรุปได้ว่า แฟลซจะทำหน้าที่สัมพันธ์กับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ คือ 1.แบตเตอรี่ ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ 2.หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว3.วงจรไฟฟ้า เมื่อต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ ประจุไฟฟ้าจะไหลผ่านหลอดทำหลอดสว่างขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Sunti ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 09:48:58 pm
Sunti  Civil  นายสันติ   บัวงาม  นศ.วิศวกรรมโยธา   รหัส  115330411021-2  Sec 4  เลขที่ 16  ตอบกระทู้วันที่  29/11/53  เวลา 21:48 น. ณ. หอป้าอ้วน
    แฟลชต้องทำงานสอดคล้องกับซัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูปซึ่งแยกเป็น  3 ส่วนใหญ่
        1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลช
        2. หลอดไฟแฟลช  ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
        3. วงจรไฟฟ้า  ควบคุมการทำงาน
    หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ  ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่องระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอมทำให้เกิดอีเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจรกระบวนการนี้เรียกว่า  อิออไนเซชั่น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: rungniran ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 09:59:15 pm
นายรุ่งนิรันดร์ สอนจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411005-5 sec 4 เลขที่ 5 ตอบกระทู้วันที่ 29/11/53 เวลา 21.57 pm ที่สวนสุทธิพันธุ์
      แฟลซซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.   แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.   หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
     แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป คือการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด สวิทซ์เปิดไฟแฟลซต่อเข้ากับชัตเตอร์   เมื่อกดชัตเตอร์  ตัวเก็บประจุจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลงชุดที่สอง  (secondary  transformer)   ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันจาก  200  โวลต์ของตัวเก็บประจุ   เป็น   1000  ถึง  4000  โวลต์  และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้น  ทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบขึ้น

เพิ่มแรงดันขึ้นต้องมีวงจรไฟฟ้าเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบด้วย
- ตัวเก็บประจุ   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของประจุไฟฟ้าไว้ภายใน
-   ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของสนามแม่เหล็กไว้ในขดลวด
-   ไดโอด   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  มีหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว
-   ทรานซิสเตอร์   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  ทำหน้าที่เหมือนสวิทซ์  และขยายสัญญาณทางไฟฟ้า
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: รัฐพล เกตุอู่ทอง ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 10:04:51 pm
ผมนารัฐพล   เกตุอู่ทอง นักศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ  (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441229-4  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  29 พฤศจิกายน 2551 เวลา 22.04  น. ณ หอพักเฉลิมพล

สรุปว่า แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน  
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฐพงษ์ สันทะ ที่ พฤศจิกายน 29, 2010, 10:06:20 pm
กระผม นาย ณัฐพงษ์  สันทะ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ sec 4 รหัสประจำตัว 115330441216-2
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่_29  เดือน_11  พศ_2553   ที่(ชื่อหอพัก/ชื่อบ้านพัก)_ประสงค์  เวลา_22.01
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ 
   แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น 
คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออก
จากวงโคจร กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: attakron006@hotmail.com ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 02:38:05 am
กระผม นาย อรรถกร จิตรชื่น คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ sec 17 รหัสนักศึกษา 115340441217-9 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 ที่ บ้านฟ้ารังสิต เวลา 02.38
แฟรชต้องทํางานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆคือ
1 แบตตารี่
2 หลอดไฟแฟรช
3 วงจรไฟฟ้า
การทํางานต่อแฟรช โดยต่อแบตตารี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทําให้สว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลช บรรจุก๊าซซีนอน มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว และแผ่นกระตุ้น วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sathian757 ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 10:52:54 am
นายเสถียร ปานามะเส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441203-9
ตอบกระทู้วันที่ 30/11/53  เวลา 10:52น. สถานที่ หอพัก นวนคร

       แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2. หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3. วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
        การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
         ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
        กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา
หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)

           ดังนั้นเพื่อให้แก๊สเกิดอิออไนซ์   คุณต้องให้แรงดันไฟฟ้า (electrical  pressure)  หลายพ้นโวลต์   แต่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับแฟลซมีแรงดันต่อก้อนเพียง  1.5  โวลต์       


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Jutharat ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 01:05:05 pm
นางสาวจุฑารัตน์  นาวายนต์  sec 02 เลขที่ 22 รหัส115210417058-2 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา13.10 ณ หอRS
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น 
คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออก
จากวงโคจร กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sutin ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 01:12:20 pm
นาย สุทิน ศรีวิลัย เลขที่ 25 รหัส 115340441222-9 sec 17 สถานที่ บ.เจเอสออโตเวิร์ค วันที่ 30/11/2553 เวลา13.12 น.
แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางใว้หน้าวัสดุเคลือบเงา ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า
กระแสไฟฟ้าคือการใหลของอิเล็คตรอนอิสระซึ่งจะใหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง
ขณะที่อิเล็คตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็น
โฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: siripornmuay ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 02:35:03 pm
นางสาวศิริพร สนเผือก  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 64 รหัส 115310903051-6 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30/11/2553 เวลา 2.32 ณ ตึกวิทยบริการ สรุปได้ การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Khuarwansiriruk ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 03:02:59 pm
น.ส.เครือวัล ศิริรักษ์ เลขที่56 sec 02 รหัส 115310903039-1 นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ ปี1 เวลา 15.01 pm. วันที่ 30/11/2553 กิติพงศ์แมนชั่น สรุปได้ว่า แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: chinnapot ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 04:30:25 pm
นายชินพจน์  เดชเกษรินทร์  คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหการ(สมทบ) รัหส 115340441238-5  เลขที่ 29 sec17 วันที่ 30/11/53 เวลา16:29 ณ  ทรัพย์ถาวรอพาร์ทเม้นท์

แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
  1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
  2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
  3. วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
           ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้ว และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate) วางไว้ข้างหลอด กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา
 
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: chaiwat ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 04:34:05 pm
กระผมนายชัยวัฒน์ คำพันเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล รหัส 115011113029-2 sec.02 เลขที่ 76 เข้ามาตอบกระทู้วันที่  30/11/2553 เวลา 16.32 น. ที่ ห้องพักโอนิน5
มีความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kambio ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 06:03:18 pm
นางสาว นันทวัน  มีชำนาญ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขา ชีววิทยา  sec. 02  เลขที่  37  รหัส  115210904052-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  30  พ.ย.  2553  สถานที่  บ้าน  เวลา  18.02   น.

สรุปว่า   แฟลซทำงานสอดคล้องกับซัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป แยกออกเป็น 3 ส่วน คือ  แบตเตอรี่   หลอดไฟแฟลซ   และ วงจรไฟฟ้า การต่อแฟลซทำโดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้า  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้สว่างขึ้น   ภายในหลอดไฟแฟลซ บรรจุก๊าซซีนอน มีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วและแผ่นกระตุ้น วางไว้ข้างขวด  การทำงานเมื่อเกิดแสง  คืออิเล็กตรอนอิสระจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง ขณะเคลื่อนที่จะชนเข้ากับอะตอมของซีนอน ทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา แต่ถ้าก๊าซซีนอนอยุในภาวะที่ปกติ จะเกิดแสงได้ยาก จึงต้องเพิ่มอิเล็กตรอนให้ก๊าซก่อน


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: alicenine ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 06:17:03 pm
นายเลิศศักดิ์  ศัลยวิเศษ  นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์  สาขาเคมีสิ่งทอ  รหัส 115210452021-6  เลขที่ 30

ตอบกระทู้ เมื่อ 30 พ.ย 53  เวลา 18.17 น.  ที่ หอพัก

ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)    วางไว้ข้างหลอด  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอม ปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา  ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี   คุณต้องเพิ่มอิเล็กตรอนอิสระให้กับก๊าซก่อน
อีกรูปแบบหนึ่งของหลอดไฟ แฟลซ  หลอดทำเป็นแนวโค้ง  แผ่นกระตุ้นติดกับหลอดแก้วด้านล่าง  หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)
อิเล็กตรอนอิสระมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ  เมื่อมันหลุดออกจากอะตอม  มันจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วบวก   ขณะที่มันเคลื่อนที่ มันจะวิ่งเข้าชนกับอะตอมตัวอื่นๆด้วย  ทำให้อะตอมอื่นสูญเสียอิเล็กตรอน เกิดอิออไนซ์  และมีแสงเกิดขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้แก๊สเกิดอิออไนซ์   คุณต้องให้แรงดันไฟฟ้า (electrical  pressure)  หลายพ้นโวลต์   แต่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับแฟลซมีแรงดันต่อก้อนเพียง  1.5  โวลต์  ในหน้าถัดไปเรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแรงดันขึ้นได้อย่างไร


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Pichat Soysamrong ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 06:22:12 pm
กระผม นาย พิเชษฐ์  สร้อยสำโรง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411003-0 เลขที่ 3
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ เศรษฐบุตร พาวิลเลี่ยน 32/19 ม. 1 ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เวลา 06:21:22 pm
สรุปว่า
การทำงานของแฟลซแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.   แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.   หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)    วางไว้ข้างหลอด  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโปรตรอนหรือแสงออกมา  ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี   คุณต้องเพิ่มอิเล็กตรอนอิสระให้กับก๊าซก่อน
อีกรูปแบบหนึ่งของหลอดไฟแฟลซ  หลอดทำเป็นแนวโค้ง  แผ่นกระตุ้นติดกับหลอดแก้วด้านล่าง  หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)
อิเล็กตรอนอิสระมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ  เมื่อมันหลุดออกจากอะตอม  มันจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วบวก   ขณะที่มันเคลื่อนที่ มันจะวิ่งเข้าชนกับอะตอมตัวอื่นๆด้วย  ทำให้อะตอมอื่นสูญเสียอิเล็กตรอน เกิดอิออไนซ์  และมีแสงเกิดขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้แก๊สเกิดอิออไนซ์   คุณต้องให้แรงดันไฟฟ้า (electrical  pressure)  หลายพ้นโวลต์   แต่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับแฟลซมีแรงดันต่อก้อนเพียง  1.5  โวลต์เท่านั้นเอง 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Kitiwat ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 07:04:45 pm
นายกิติวัฒน์ ศรประสิทธิ์  เลขที่ 24 รหัส 115330411030-3 วิศวกรรมโยธา sec 4


อ่านแล้วสรุปได้ว่า แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ  2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว  3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน  การต่อไฟแฟลซทำได้โดยการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: LeeOa IE'53 SEC.17 ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 09:17:22 pm
กระผม นาย สุธี  มีอำมาตย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) เลขที่ 15 SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441205-4
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พศ.2553 เวลา 09:17 PM.  สถานที่บ้านพักที่วังน้อย
มีความเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 10:13:57 pm
 นางสาว กชพร เพ็งคำเส็ง รหัส 115210417059-0 sec 02 เลขที่23  ตอบกระทู้ วันที่ 30/11/53 เวลา 22.14 ที่ บ้าน สรุปได้ว่า

แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

    -แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
    -หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
    -วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน

      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น

      ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sarisa ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 10:27:32 pm
นางสาว สาริศา พรายระหาญ sec.02 เลขที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ตอบกระทู้ร้านเน็ต shooter วันที่  30/11/2553 เวลา 22.34 น. เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
    ระบบการทำงาน
  แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: watchaiza ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 10:34:41 pm
กระผม นาย ธวัชชัย พลรักษ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411041-0     เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา     
 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา  22:34
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)    วางไว้ข้างหลอด  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา  ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี   คุณต้องเพิ่มอิเล็กตรอนอิสระให้กับก๊าซก่อน
อีกรูปแบบหนึ่งของหลอดไฟแฟลซ  หลอดทำเป็นแนวโค้ง  แผ่นกระตุ้นติดกับหลอดแก้วด้านล่าง  หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)
อิเล็กตรอนอิสระมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ  เมื่อมันหลุดออกจากอะตอม  มันจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วบวก   ขณะที่มันเคลื่อนที่ มันจะวิ่งเข้าชนกับอะตอมตัวอื่นๆด้วย  ทำให้อะตอมอื่นสูญเสียอิเล็กตรอน เกิดอิออไนซ์  และมีแสงเกิดขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้แก๊สเกิดอิออไนซ์   คุณต้องให้แรงดันไฟฟ้า (electrical  pressure)  หลายพ้นโวลต์   แต่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับแฟลซมีแรงดันต่อก้อนเพียง  1.5  โวลต์  ในหน้าถัดไปเรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแรงดันขึ้นได้อย่างไร
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: saowapha ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 10:51:45 pm
นางสาวเสาวภา ล่วงพ้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ รหัส 115110901082-7 sec.02 เลขที่ 11
ตอบกระทู้วันที่  30/11/53 เวลา 22.57น. ณ. shooter all day
 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา 

    ระบบการทำงาน
       
แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kranjana ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 11:36:09 pm
นางสาวกาญจนา  แสงวงศ์  sec 2 รหัส115210904068-1  เลขที่ 39 สาขาชีววิทยา วันที่  30/ 11 / 53  เวลา  23.30 น. ณ  หอใน
 
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น

      ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: tanongsak wachacama ที่ ธันวาคม 01, 2010, 12:02:38 am
กระผมนายทนงศักดิ์ เวชกามา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส115330311016-2 เลที่13 กลุ่ม53341cve  sec04 อาจารย์ผู้สอน จรัส บุณยธรรมา
ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30/11/2553 เวลา23.58 น. ทีหอพัก spcondo
ได้มีข้อคิดเห็นว่า ในการทำงานของแฟลซนั้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้ได้ภาพที่สวยและไม่เบลอ แต่ในการทำงานของแฟลซนั้นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันในสามตัวคือ หลอดไฟแฟลซ แบตเตอรี่ เละวงจรไฟฟ้า โดยในแต่ละอุปกรณนั้นทำหน้าที่เพื่อให้ได้ไฟแฟลซ ในการทำงานของแฟลซนั้นต้องมีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจาก 200 โวลต์ เป็น 1000-4000โวลต์และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้น  ทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบขึ้นนั้นก็คือแฟลซ


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyun ที่ ธันวาคม 01, 2010, 12:35:13 am
นายชัยยันต์ นุยืนรัมย์ วิศวกรรมอุสาหการการจัดการ(สมทบ) ID:115340441215-3
Sec17 วันที่ 1/12/53 เวลา 0:34 สถานที่ ห้องนวนคร
 แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
  การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
  ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: tum moment ที่ ธันวาคม 01, 2010, 12:43:39 am
 ;)นายกิติศักดิ์ รัตนมณี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 53341CVE  sec.4 รหัสประจำตัว 115330411027-9
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา วันที่ 30 พฤศจิกายน พศ.2553  ที่หอพักมณีโชติ เวลา 24.43 น.

  แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
   -แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
   -หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
   -วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
  การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระ
เคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา
  ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   
เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี  คุณต้องเพิ่มอิเล็กตรอนอิสระให้กับก๊าซก่อน


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: pongpat ที่ ธันวาคม 01, 2010, 01:32:48 am
กระผมพงษ์พัฒน์  น้อยโพธิ์    นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441207-1
เรียนผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   1 ธันวาคม 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา1.31 น
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
    การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
    แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)
หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: natthapon ที่ ธันวาคม 01, 2010, 01:34:59 am
กระผมนัฐพล การคณะวงศ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4 
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 1 ธันวาคม  2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 1.38 น
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: dararat ที่ ธันวาคม 01, 2010, 03:19:29 am
นางสาวดารารัตน์ นิรันต์เรือง รหัส 115210904035-0 ฟิสิกส์ 2 sec 02 เลขที่ 35 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 03:19 น  ณ ห้องพักส่วนตัว ซ.zoom
จากเนื้อหาสรุปได้ว่า
 แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3. วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
      ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้ว และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate) วางไว้ข้างหลอด กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา
 
 
 หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Pratanporn ที่ ธันวาคม 01, 2010, 07:09:25 am
นายประทานพร พูลแก้ว รหัส 115310903057-3 เลขที่ 69 sec02  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ วัน 01/12/53 เวลา 07:00 น. สถานที่ บ้าน
แฟรชทำงานสอดคล้องกับชัดเตอร์ของกล้องถ่ายรูปซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงาน 2.หลอดไฟแฟรชให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3.วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน การต่อแฟรซทำง่ายๆ โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟรซบรรจุก๊าซนีออนมีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้วและแผ่นกระตุ้น วางไว้ข้างหลอด และเมื่อมีการไหลของอิเล็กตรอนอิสระซึ่งไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซจากขั่วหนึ่งไปอีกขั่วหนึ่ง ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันก็เข้าไปชนกับอะตอมของนีออนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา
     


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Kunlaya ที่ ธันวาคม 01, 2010, 03:10:20 pm
ดิฉันนางสาวกัลยา  เปรมเปรย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ-การจัดการ sec02
รหัส 1152104412620  เลขที่ 28
เรียนผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   1 ธันวาคม 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา15.07น
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
    การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
    แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Sirilak ที่ ธันวาคม 01, 2010, 03:22:14 pm
นางสาวสิริลักษณ์ ศัพสุข เลขที่24 รหัส115210417064-0 sec02
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่1 ธันวาคม 2553 เวลา 15.22 น.

แฟลซซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.   แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.   หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
     แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป คือการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด สวิทซ์เปิดไฟแฟลซต่อเข้ากับชัตเตอร์   เมื่อกดชัตเตอร์  ตัวเก็บประจุจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลงชุดที่สอง  (secondary  transformer)   ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันจาก  200  โวลต์ของตัวเก็บประจุ   เป็น   1000  ถึง  4000  โวลต์  และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้น  ทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบขึ้น

เพิ่มแรงดันขึ้นต้องมีวงจรไฟฟ้าเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบด้วย
- ตัวเก็บประจุ   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของประจุไฟฟ้าไว้ภายใน
-   ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของสนามแม่เหล็กไว้ในขดลวด
-   ไดโอด   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  มีหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว
-   ทรานซิสเตอร์   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  ทำหน้าที่เหมือนสวิทซ์  และขยายสัญญาณทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamat ที่ ธันวาคม 01, 2010, 04:10:57 pm
ดิฉัน น.ส. จุฑามาศ เชื้ออภัย  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sec.02  เลขที่ 38  รหัสนักศึกษา 115210904056-6    ผู้สอน อาจารย์จรัส  บุญยธรรมา  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 1 ธ.ค.  2553  ณ หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.ธัญบุรี    เวลา 16.10 น. 

  สรุปได้ว่า
   ภายในหลอดแฟลซบรรจุก๊าซซีนอน มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้วและแผ่นกระตุ้นวางไว้ข้างหลอด
   กระแสไฟฟ้าคือ การไหลของอิเล็กตรอนอิสระ ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซจากอีกขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง
   หน้าที่ของแผ่นกระตุ้นคือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร เรียกว่า อิออไนเซชั่น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: werayut rmutt ที่ ธันวาคม 01, 2010, 05:11:08 pm
นายวีรยุทธ บุญใหญ่ รหัส 115330411052-7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เลขที่ 45 sec.4
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  1  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.  2553   ที่  ห้องสมุด มทร.ธ  เวลา. 17.11 น.

แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ  2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว  3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน  การต่อไฟแฟลซทำได้โดยการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: tanunnunoi ที่ ธันวาคม 01, 2010, 06:00:41 pm
กระผมนาย ฐานันดร์ หนูน้อย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411050-1
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 1 ธันวาคม พศ.2553  ที่หอพักเจริญสุขแมนชั่น เวลา18.00 น.
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
   -แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
   -หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
   -วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
  การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระ
เคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา
 ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   
เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Nhamtoey ที่ ธันวาคม 01, 2010, 06:58:47 pm
นางสาวเรวดี   จันท้าว วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411006-3 sec 4 เลขที่ 6 ตอบกระทู้วันที่ 1/12/53 เวลา 18.58น. ที่ห้องสมุด มทร....
  แฟลตทำงานสอดคล้องกับแบตเตอรี่ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
 1. แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลต
 2. หลอดไฟแฟลต ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
 3 วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
 ภายในหลอดไฟแฟลต บรรจุก๊าซซีนอน มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด2ขั้วและแผ่นกระตุ้นวางไว้ข้างหลอด กระแสไฟฟ้าคือ การไหลของอิเล็กตรอนอิสระซึ่งไหลผ่านหลอดแก้วบรรจุก๊าซจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ชนกับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปล่อยพลังงานเป็นโฟรตอนหรือแสงออ


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: aecve ที่ ธันวาคม 01, 2010, 07:23:23 pm
กระผม  นายปรัชญา   พรมอารักษ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา   เลขที่ 26   sec.  4   
รหัสประจำตัว  115330411032-9
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  1  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.  2553   ที่  หอพัก โฟ บี แมนชั้น   ห้อง 4602  เวลา. 19.25 น
มีความเห็น   แฟลซอิเล็กทรอนิกส์
      แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอดกระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา

หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: satawat ที่ ธันวาคม 01, 2010, 07:52:39 pm
กระผมนายศตวรรษ รัตนภักดี  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.2
รหัส 1152104412638
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  1 -12- 2553 ที่ หอพัก    เวลา 19.52 น
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)

 
 
 
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: watcharich ที่ ธันวาคม 01, 2010, 08:03:46 pm
ผมนายวัชริศ สุจิตกาวงศ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา เลขที่ 2 รหัส  sec 02 รหัส 115040411037-3 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 1ธ.ค.53 เวลา 20.08 น. ที่บ้าน

สรุปว่า
        แฟลซนั้นทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถายรูป มี 3 ส่วน คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และวงจรไฟฟ้า  ภายในหลอดไฟแฟลซนั้นบรรจุก๊าซซีนอน ที่ขั้วหลอดและแผ่นกระตุ้นวางไว้ข้างหลอด  การทำงานเมื่อเกิดแสง คือ อิเล็กตรอนไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังขั้วหนึ่ง ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอน  และทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: waranya ที่ ธันวาคม 01, 2010, 08:06:25 pm
นางสาววรัญญา สิงห์ป้อม  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 63
รหัส 115310903049-0 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 01/12/2553 เวลา 08.05 pm. ณ หอศุภมาศ

  สรุปได้ว่า แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ 
2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 
3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน  การต่อไฟแฟลซทำได้โดยการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: siwapat ที่ ธันวาคม 01, 2010, 08:11:27 pm
ผมนายศิวภัทร์ รัตนสมบูรณ์ รหัส115330411024-6 sec4 เลขที่18 วิศวกรรมโยธา วันที่1/12/53 เวลา8.11 pm ที่หอลากูลแมนชั่น
เฟลชต้องทำงานสอดคล้องกับผัสเตอร์ของกล้องถ่ยรูปแบ่งออกเป็น3 ส่วน
1.   แบตเตอรี่ ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลต
2.   หลอดไฟแฟลต ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน
การเพิ่มแรงดันมีอุปกรณ์ประกอบด้วย
1.   ตัวเก็บประจุ             2.ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า
3.ไดโอด                         4.ทรานซิสเตอร์


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Piyarat Mounpao ที่ ธันวาคม 01, 2010, 08:56:39 pm
นางสาว ปิยะรัตน์  เหมือนเผ่า เลขที่ 36 รหัส 115210904050-9 กลุ่ม 02 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา วันที่  1/12/2553 สถานที่ บ้าน เวลา 20.56 น.
การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: toonpccphet ที่ ธันวาคม 01, 2010, 09:04:48 pm
นายสุรเชษฐ ทองโฉม เลขที่ 59 sec 02 รหัส 115310903044-1 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ตอบกระทู้เมื่อ 1/12/2553 เวลา 21.05 น. ณ บ้าน
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
แฟลชมีการทำงานโดยจำลองลักษณะของฟ้าผ่า โดยรวบรวมประจุไฟฟ้าไว้จำนวนหนึ่งที่มากพอจะกระโจนจากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่งผ่านอากาศ (ก๊าซซีนอลที่บรรจุในหลอดแฟลช) ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงสว่างในชั่วระยะเวลาเพียวเสี้ยววินาที (~1/1000วินาที)หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: rungsan ที่ ธันวาคม 01, 2010, 09:17:13 pm
 นาย รังสรรค์ พันธกาล วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 17   รหัสนักศึกษา 115340441243-5
ตอบกระทู้วันที่ 1-12-53  เวลา 21.17 น.
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
   -แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
   -หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
   -วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
  การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระ
เคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา
  ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   
เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี  คุณต้องเพิ่มอิเล็กตรอนอิสระให้กับก๊าซก่อน


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: TanGMe ที่ ธันวาคม 01, 2010, 09:25:36 pm
นายภัทรพร ผลอำไพ เลขที่ 6 sec 02 รหัส 115110417062-6 ตอบกระทู้เมื่อ 1/12/2553 เวลา 21.25 น. หออยู่บ้านแมนชั่น
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
แฟลชมีการทำงานโดยจำลองลักษณะของฟ้าผ่า โดยรวบรวมประจุไฟฟ้าไว้จำนวนหนึ่งที่มากพอจะกระโจนจากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่งผ่านอากาศ (ก๊าซซีนอลที่บรรจุในหลอดแฟลช) ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงสว่างในชั่วระยะเวลาเพียวเสี้ยววินาที (~1/1000วินาที)หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: heetoon ที่ ธันวาคม 01, 2010, 09:46:40 pm
 นายราชันย์ บุตรชน 115330411047-7 sec.04  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตอบกระทู้ที่Four B4 วันที่  1/12/2553 เวลา 21.47น.
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา 
    ระบบการทำงาน
  แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: SUMET SAMONKEDKET ที่ ธันวาคม 01, 2010, 10:06:58 pm
ผมนาย สุเมศร์  สมรเขตกิจ นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441239-3  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  1  ธันวาคม 2553 ณ หอพักเฉลิมพล  เวลา 22.06 น

ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)    วางไว้ข้างหลอด  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา  ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี   คุณต้องเพิ่มอิเล็กตรอนอิสระให้กับก๊าซก่อน
อีกรูปแบบหนึ่งของหลอดไฟแฟลซ  หลอดทำเป็นแนวโค้ง  แผ่นกระตุ้นติดกับหลอดแก้วด้านล่าง  หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)
อิเล็กตรอนอิสระมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ  เมื่อมันหลุดออกจากอะตอม  มันจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วบวก   ขณะที่มันเคลื่อนที่ มันจะวิ่งเข้าชนกับอะตอมตัวอื่นๆด้วย  ทำให้อะตอมอื่นสูญเสียอิเล็กตรอน เกิดอิออไนซ์  และมีแสงเกิดขึ้น  ดังนั้นเพื่อให้แก๊สเกิดอิออไนซ์   คุณต้องให้แรงดันไฟฟ้า (electrical  pressure)  หลายพ้นโวลต์   แต่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้กับแฟลซมีแรงดันต่อก้อนเพียง  1.5  โวลต์  ในหน้าถัดไปเรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแรงดันขึ้นได้อย่างไร


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Jantira ที่ ธันวาคม 01, 2010, 10:11:27 pm
นางสาวจันทิรา รัตนพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ เลขที่58 รหัสนศ.115310903042-5 sec02 วันที่1/12/2553 เวลา22.08น. สถานที่banoffee
 สรุประบบการทำงาน
  แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้าการต่อแฟลซทำได้ง่ายๆโดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sompol w. 53444 INE ที่ ธันวาคม 01, 2010, 10:22:14 pm
 :)กระผม นายสมพล วงศ์ไชย คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ sec 17 รหัสนักศึกษา 115340441208-8
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 1 เดือน ธันวาตม พศ.2553 ที่ จันทร์เพ็ญอพาร์ทเมนท์ เวลา 22:22
วงจรไฟแฟลซ
แรงดันไฟฟ้าสูงจากขดลวดชุดที่สอง ผ่านไดโอด  ซึ่งมีหน้าที่เรคติไฟร์ (rectifier)    ยอมให้กระแสไหลผ่านทางเดียว  ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟตรง   และไปเก็บอยู่ในตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ ซึ่งจะคอยเก็บประจุไว้จนกว่าจะกดชัตเตอร์   ขั้วไฟฟ้าทั้งสองของตัวเก็บประจุต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าของหลอดซีนอน   ถ้าก๊าซยังไม่เกิดอิออไนท์  หลอดยังไม่นำไฟฟ้า  ตัวเก็บประจุยังไม่คายประจุหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: iinuyashaa ที่ ธันวาคม 01, 2010, 10:22:44 pm
นางสาววิภวานี  แสงทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี  sec  02  รหัส 115210902118-6  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  1/12/2553 ที่บ้าน  เวลา 22:22 น.

สรุปว่า

แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Eakachai_ie ที่ ธันวาคม 01, 2010, 10:50:02 pm
ผมนาย เอกชัย สงวนศักดิ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ sec.2 เลขที่ 74
 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   1 ธันวาคม 2553 ที่ หอมาลีแมนชัน    เวลา 22.40 น.
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Kotchapan ที่ ธันวาคม 02, 2010, 12:22:31 am
นาย คชพันธ์ พงษ์ไพร นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411048-5 เลขที่ 41 Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 02/12/2553 สถานที่ กิตติพงษ์แมนชั่น เวลา 0.22 น.
แฟลซมีทำงานที่สอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2. หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3. วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
การต่อแฟลซทำได้โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า และหลอดไฟ ภายในหลอดไฟแฟลซจะบรรจุก๊าซซีนอน ซึ่งมีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้ว และแผ่นกระตุ้นวางไว้ข้างหลอด การไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี   คุณต้องเพิ่มอิเล็กตรอนอิสระให้กับก๊าซก่อน หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร  กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Chanon_non26 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 12:33:29 am
นายชานนท์ พงษ์ไพโรจน์ เลขที่ 46 sec 02 ID:;115310903029-2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ เวลา 12.33 AM. 2-12-2553 สรุปได้ว่า  
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ;D ;Dหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: suchart ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:53:18 am
กระผมนายสุชาติ  สวรรณวัฒน์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.2
รหัส 115210441230-7
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  2 -12- 2553 ที่ หอพัก    เวลา 1.53 น
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: shanonfe11 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:59:34 am
นายชานนท์  ชุมพร รหัส 115210417028-5 sec 02 เลขที่ 19
ตอบกระทู้วันที่ 02/12/53  ณ หอฟ้าใสแมนชั่น  เวลา 01.57 น.
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้บนแฟลช
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: ดนุพร อ่อนศรี ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:28:28 am
นายดนุพร  อ่อนศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เลขที่ 72  รหัส 115040472024-7 sec 02   วัน 2/12/53   สถานที่ บ้านตัวเอง
     
 สรุปได้ดังนี้ แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน        การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: pool ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:51:09 am
นางสาวดาวประกาย  แก้วเรือง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งทอ รหัส 115210452059-6 SEC 2  เลขที่ 32
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 11.51 น. ที่หอพัก SP CONDO
มีความเห็นในกระทู้ว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
   -แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
   -หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
   -วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
  การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
  กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระ
เคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา
  ถ้าก๊าซซีนอนอยู่ในสภาวะปกติมันจะเกิดแสงได้ยาก   เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระน้อย  สภาวะนี้อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่   
เพื่อจะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี  คุณต้องเพิ่มอิเล็กตรอนอิสระให้กับก๊าซก่อน


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Kamphon ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:54:04 pm
นายกัมพล  มิ่งฉาย  คณะวิศวกรรมอุตสาหการ
เรียนกับผศ.จรัส  บุณยธรรมา  ตอบวันที่ 2-12-2010 เวลา 13.53 น. ที่วิทยบริการ
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ 
2. หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 
3. วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน 
การต่อไฟแฟลซทำได้โดยการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ
การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: soawanee ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:54:20 pm
นางสาวเสาวณีย์  อนันต์  เลขที่  66  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาสถิติประยุกต์  รหัส 1153109030532  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 02/12/2553 เวลา 13.51ณ.ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
  การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด  แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: 00sunisa00 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:58:40 pm
น.ส.สุนิศา  ชมมิ sec2  เลขที่ 40 115310903001-1  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ วัน 2/12/53
เวลา 13.58 ที่ ห้องสมุด
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
   


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: ronachai ที่ ธันวาคม 02, 2010, 02:00:33 pm
 ผม นาย รณชัย   รุกขวัฒน์     วิศวกรรมโยธา    รหัส 115330411002-2  sce 4
กะทู้เมื่อ   วันที่  2  ธันวาคม  2553   เวลา  14.00 น. ณหอพัก
ระบบการทำงาน
  แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Thatree Srisawat ที่ ธันวาคม 02, 2010, 02:23:47 pm
นายธาตรี ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ รหัส115310906029-9 เลขที่71 เวลา14.24น. วันที่2/12/2553 สถานที่banoffee sec02
สรุป
ระบบการทำงาน
  แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Survivor666 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 02:46:29 pm
นายสร้างสรรค์ วงศ์ฉลาด  sec.02 รหัสนักศึกษา 115110905018-7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอบกระทู้เมื่อ  02/12/53 ที่ หอพักอยู่เจริญแมนชั่นเวลา14.46

แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
  1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
  2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
  3. วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
           ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้ว และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate) วางไว้ข้างหลอด กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: namtan ที่ ธันวาคม 02, 2010, 02:54:32 pm
ดิฉัน นางสาวณัชชา ธิติบุญจันทร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
sec02 รหัสประจำตัว115210417055-8 เลขที่ 21
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่หอพักโอนิน3 เวลา 14.54น.
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1.แบตเตอรี่ ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ  2.หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว  3.วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน การต่อไฟแฟลซทำงานได้ง่ายโดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut sringam ที่ ธันวาคม 02, 2010, 03:13:29 pm
กระผมนายศรายุธ สีงาม  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4
รหัส 115330441201-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  2 ธันวาคม 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.13น
มีความคิดเห็นว่า
แฟลซซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.   แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.   หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป คือการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด สวิทซ์เปิดไฟแฟลซต่อเข้ากับชัตเตอร์   เมื่อกดชัตเตอร์  ตัวเก็บประจุจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลงชุดที่สอง  (secondary  transformer)   ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันจาก  200  โวลต์ของตัวเก็บประจุ   เป็น   1000  ถึง  4000  โวลต์  และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้น  ทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบขึ้น

เพิ่มแรงดันขึ้นต้องมีวงจรไฟฟ้าเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบด้วย
- ตัวเก็บประจุ   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของประจุไฟฟ้าไว้ภายใน
-   ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของสนามแม่เหล็กไว้ในขดลวด
-   ไดโอด   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  มีหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว
-   ทรานซิสเตอร์   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  ทำหน้าที่เหมือนสวิทซ์  และขยายสัญญาณทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: assadawut ที่ ธันวาคม 02, 2010, 03:34:52 pm
กระผมนายอัษฎาวุฒิ   ลำพา   วิศวกรรมอุตสาหการ sec4
 115330441202-2
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   2 ธันวาคม 2553 ที่ บ้าน เวลา 15.35 น

ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)
หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Biwtiz ที่ ธันวาคม 02, 2010, 03:44:45 pm
น.ส กชพรรณ นาสวาสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ รหัสนักศึกษา 11310903036-7 เลขที่ 53 sec 02 ตอบกระทู้วันที่ 2 ธ.ค 53 เวลา 15.45น. สถานที่ บ้าน
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่ ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
  การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆโดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซบรรจุก๊าซซีนอน มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด2 ขั้ว และแผ่นกระตุ้น(Trigger Plate)  วางไว้ข้างหลอด แผ่นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้าที่ของแผ่นกระตุ้น คือให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอมทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น(ionization)


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Suphakorn ที่ ธันวาคม 02, 2010, 04:00:38 pm
กระผมนาย สุภากร  หงษ์โต นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441211-3  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 2 ธันวาคม 2553  เวลา 16.00 น. ที่หอพัก gooddream
มีความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: thabthong ที่ ธันวาคม 02, 2010, 05:24:44 pm
กระผมนายรัตชานนท์ ทับทอง นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  2 ธันวาคม 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 17.24 น
การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: civil kang ที่ ธันวาคม 02, 2010, 05:39:11 pm
นาย  สราวุฒิ ดีดวงพันธ์ 115330411028-7 sec 4 วิศวกรรมโยธา 2/12/2553   17:39
  แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut ที่ ธันวาคม 02, 2010, 05:55:01 pm
กระผมนายณัฐวุฒิ ชูพินิจ   วิศวกรรมอุตสาหการ sec4
 115330441214-7
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   2 ธันวาคม 2553 ที่ ร้านเน็ต เวลา 17.55 น.

ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: alongkorn hunbuathong ที่ ธันวาคม 02, 2010, 05:55:25 pm
นายอลงกรณ์ หุ่นบัวทอง สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส 115330311026- เลขที่ 20 กลุ่ม 53341 cve  sec 04  วันที่ 2/12/2553 เวลา 17.55 น.  ณ บ้านบางชันวิลล่า
 ปัจจุบันเทคโนโลยีในการถ่ายภาพจะทันสมัยยิ่งขึ้น รวมไปถึงแฟลซ ในการทำงานของแฟลซนั้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้ได้ภาพที่สวยและไม่เบลอ แต่ในการทำงานของแฟลซนั้นจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันในสามตัวคือ หลอดไฟแฟลซ แบตเตอรี่ และวงจรไฟฟ้า โดยในแต่ละอุปกรณ์นั้นทำหน้าที่เพื่อให้ได้ไฟแฟลซ ในการทำงานของแฟลซนั้นต้องมีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจาก 200 โวลต์ เป็น 1000-4000 โวลต์และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้นจึงทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบๆๆขึ้นนั้นก็คือแสงของแฟลซ


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: PoxyDonZ ที่ ธันวาคม 02, 2010, 06:01:45 pm
นาย สุรศักดิ์ ด้วงใจจิตร รหัส 115330411036-0 วิศวกรรมโยธา เวลา 06.02 pm. วันที่ 2 ธ.ค. 53 สถานที่ หอร์ โฟร์บี 2

 แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
     การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: surachet ที่ ธันวาคม 02, 2010, 06:33:54 pm
กระผมนาย สุรเชฐ กัญจนชุมาบุรพ  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441210-5
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   2/12/53 ที่ บ้าน เวลา 18.32
ความคิดเห็นว่า
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด
      แผ่นกระตุ้นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา  ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้า หน้าที่ของแผ่นกระตุ้น  คือ ให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอม  ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร   กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น   (ionization)


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: oOGIG...k} ที่ ธันวาคม 02, 2010, 06:51:50 pm
นายชำนาญกิจ  ศิริยานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  sec04 เลขที่ 4 รหัส 115330411004-8
วันที่ 2 /12/2553 เวลา 06:50:36 pm  สถานที่ เศรษฐบุตร


       แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Thaweesak ที่ ธันวาคม 02, 2010, 06:57:09 pm
นาย ทวีศักดิ์ ธนทรัพย์ทวี รหัส 115330411008-9 วิศวกรรมโยธา sec.04 เวลา 18.57
ความรู้จากเนื้อหาที่ได้คือ แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1.แบตเตอรี่ ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ  2.หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว  3.วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน การต่อไฟแฟลซทำงานได้ง่ายโดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: pollavat ที่ ธันวาคม 02, 2010, 07:52:51 pm
นายพลวัฒน์ คำกุณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 2 ธันวาคม  เวลา 19.53 น. ที่หอพักzoom 
 แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: titikron ที่ ธันวาคม 02, 2010, 08:54:43 pm
นาย ฐิติกร แก้วประชา รหัส 115330411022-0 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 2ธ.ค. 2553 เวลา 08.55 pm สถานที่ หอโฟร์บี 2
 
ระบบการทำงาน
  แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด
 
 
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: potchapon031 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 09:15:01 pm
นายภชพน เกตุวงศ์ รหัส 115330411031-1 วิศวกรรมโยธา sec4 เลขที่25 สถานที่ กิตติพงศ์ แมนชั่น
กล้องถ่ายรูปต้องใช้แสงมากในการสร้างภาพบนแผ่นฟิล์มการถ่ายภาพในที่ร่มแฟลตต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป แยกเป็น 3 ส่วนใหญ่
1).แบตเตอรี่ 2).หลอดไฟแฟลช 3).วงจรไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซจากขั้วหนึ่งขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา จำเป็นต้องมีวงจรไฟฟ้าเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ปัจจุบันมีการออกแบบวงจรขึ้นมาใช้มากมาย แต่ทั้งหมดมีพื้นฐานคล้ายๆกันทั้งสิ้น ประกอบด้วย ตัวเก็บประจุ   ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: suppachok ที่ ธันวาคม 02, 2010, 09:28:46 pm
นาย ศุภโชค เปรมกิจ รหัส 115330411051-9 เวลา 09.29 pm. วันที่ 2 ธ.ค. 53 สถานที่ หอโฟร์บี 2

แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Thamanoon ที่ ธันวาคม 02, 2010, 09:47:58 pm
ผมนายธรรมนูญ  พุทธวงษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส 115330411009-7  เลขที่ 9
เรียนกับ อ. จรัส  บุณยธรรมา  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 2 ธันวาคม 2553 ที่ บ้านเช่า  ซอยอีสเทิร์น  เวลา  21.48 น.   
มีความคิดเห็นว่า
           แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1 แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2 หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3 วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
          การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Meena ที่ ธันวาคม 02, 2010, 10:00:30 pm
นายพสิษฐ์ แดงอาสา  ภาค วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411011-3  Sec 4 


แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ  2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว  3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน  การต่อไฟแฟลซทำได้โดยการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: ponyotha ที่ ธันวาคม 02, 2010, 10:27:48 pm
ผมนายวีรพล  นุ่มน้อย  รหัส 115330411014-7  เลขที่ 11  sce 4  วิศวกรรมโยธาต่อเนื่อง  วันที่ 02/12/53  หออยู่เจริญแมนชั่น
เวลา 22.21
       แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน 
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: somkid-3212 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 10:56:50 pm
สวัสดีครับ ผมชื่อ นาย สมคิด  กุลสุวรรณ กลุม CVE 53341 รหัส 115330411033-7
การทำงานของเเฟลซเเบ่งออกเป็น3ส่วนคือ
1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 
3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Tinnakorn ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:04:14 pm
นาย ทินกร สุพรรณสืบ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411049-3
2/12/53  เวลา11:03Pm

แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่ ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
  กาแฟลซทำได้ง่ายๆโดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้รต่อนภายในหลอดไฟแฟลซบรรจุก๊าซซีนอน มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด2
  ขั้ว และแผ่นกระตุ้น(Trigger Plate)  วางไว้ข้างหลอด แผ่นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้าที่ของแผ่นกระตุ้น คือให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอมทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น(ionization)
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: bear ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:07:31 pm
นาย อุดม แก้วชู  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา  รหัส 115330411034-5 เลขที่ 28 sec 4

สรุปได้ดังนี้ แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน 
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี
       


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: pisan mulchaisuk ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:21:36 pm
กระผมนาย ไพศาล มูลชัยสุข นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441215-4  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 23.28 น. ที่หอพักเลิศวิจิตร
มีความคิดเห็นว่า
  แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1 แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2 หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3 วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
          การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: mypomz ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:47:22 pm
นายนพรัตน์  โตอิ่ม    คณะวิศวกรรมโยธา
รหัส 115330411040-2  เลขที่ 33    sec 4   
ตอบกระทู้วันที่ 2 ธ.ค. 53  เวลา  23.48 สถานที่ ร้านshooter   

แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3. วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้ว และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate) วางไว้ข้างหลอด กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ
จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: pichet ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:54:31 pm
นายพิเชษฐ์  จันทร์โสภา   รหัส 115330411044-4  sec 4  cve 53341
2/12/53  เวลา 11:54 pm
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่ ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
  กาแฟลซทำได้ง่ายๆโดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้รต่อนภายในหลอดไฟแฟลซบรรจุก๊าซซีนอน มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด2
  ขั้ว และแผ่นกระตุ้น(Trigger Plate)  วางไว้ข้างหลอด แผ่นถูกซ่อนอยู่ภายใน และวางไว้หน้าวัสดุเคลือบเงา ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไฟแฟลซให้พุ่งไปข้างหน้าที่ของแผ่นกระตุ้น คือให้แรงดันไฟบวกจำนวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดูดอย่างรุนแรงกับประจุไฟฟ้าลบในอะตอมทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากวงโคจร กระบวนการนี้เรียกว่า อิออไนเซชั่น(ionization)


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: pitak ที่ ธันวาคม 03, 2010, 12:01:14 am
นายพิทักษ์ นงนวล  รหัส 115330411018-8 sec 04 เลขที่ 15 ตอบกระทู้ที่ สวนสุทธิพันธ์ วันที่ 02/12/2553 เวลา 24.00 น. สรุปได้ว่า
 แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน
1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ
2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
 3. วงจรไฟฟ้า จะควบคุมการทำงาน 
    การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้วและแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมาเพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: udomporn ที่ ธันวาคม 03, 2010, 12:22:22 am
นาย อุดมพร พวงสุวรรณ  รหัส115330411025-3 เลขที่19 กลุ่ม53341cve  sec04 กระทู้วันที่ 03/12/2553 เวลา 00.20น. ที่หอ ลากูล


                    แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
                     การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Pathomphong ที่ ธันวาคม 03, 2010, 12:51:15 am
นายปฐมพงศ์  พูนปก 115330411043-6  วิศวกรรมโยธา  sec.04
     วันที่ 3/12/53  เวลา 00.52     หอลากูน
เรียนกับอาจารย์ จรัส  บุณยธรรมา
      สรุปได้ดังนี้ แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน 
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี
     
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhonphan ที่ ธันวาคม 03, 2010, 12:56:15 am
นายมงคลพันธ์  แซ่หลี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา รหัส 115330411039-4 sec 04 เลขที่ 32 ตอบกระทู้วันที่ 3/12/53 เวลา 0.50 ที่หอลากูน
      แฟลซซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.   แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.   หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
     แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป คือการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด สวิทซ์เปิดไฟแฟลซต่อเข้ากับชัตเตอร์   เมื่อกดชัตเตอร์  ตัวเก็บประจุจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลงชุดที่สอง  (secondary  transformer)   ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันจาก  200  โวลต์ของตัวเก็บประจุ   เป็น   1000  ถึง  4000  โวลต์  และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้น  ทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบขึ้น

เพิ่มแรงดันขึ้นต้องมีวงจรไฟฟ้าเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบด้วย
- ตัวเก็บประจุ   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของประจุไฟฟ้าไว้ภายใน
-   ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของสนามแม่เหล็กไว้ในขดลวด
-   ไดโอด   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  มีหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว
-   ทรานซิสเตอร์   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  ทำหน้าที่เหมือนสวิทซ์  และขยายสัญญาณทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ ธันวาคม 03, 2010, 04:17:23 am
นายกังสชิต  จิโน  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา รหัส 115330411017-0 เลขที่ 14  Sec 4  ตอบกระทู้งวันที่ 3/12/53  เวลา 4.17 น.  ที่หอมาลีแมนชั่น
ระบบการทำงานของแฟลช แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
- แบตเตอรี่ คือ คลังเก็บประจุขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
- หลอดไฟแฟลซ คือ หลอดไฟที่ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
- วงจรไฟฟ้า คือ ระบบ Control การทำงานของวงจร
     ภายในหลอดไฟแฟลชจะบรรจุก๊าชซีนอน ที่มีขั้วที่หลอด 2 ขั้ว คือประจุบวก (+) , ประจุลบ (-)
โดยใช้หลักการไหลของอิเล็กตรอนอย่างอิสระ ให้เคลื่อนที่ชนเข้ากับอะตอมของก๊าชซีนอน จนทำให้
เกิดพลังงาน หรือ แสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sangtawee ที่ ธันวาคม 03, 2010, 04:44:25 am
นายแสงทวี พรมบุตร  รหัส 115330411035-2 เลขที่ 29 sec04  สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 03/12/53 เวลา 04:45 น. สถานที่ หอพัก FourB5
แฟรชทำงานสอดคล้องกับชัดเตอร์ของกล้องถ่ายรูปซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงาน 2.หลอดไฟแฟรชให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3.วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน การต่อแฟรซทำง่ายๆ โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟรซบรรจุก๊าซนีออนมีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้วและแผ่นกระตุ้น วางไว้ข้างหลอด และเมื่อมีการไหลของอิเล็กตรอนอิสระซึ่งไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซจากขั่วหนึ่งไปอีกขั่วหนึ่ง ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันก็เข้าไปชนกับอะตอมของนีออนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: wuttipong ที่ ธันวาคม 03, 2010, 05:41:12 am
นายวุฒิพงษ์ สุขะ  เลขที่ 23 sec 04 รหัส 115330411029-5 สาขาวิศวกรรมโยธา วันที่ 03/12/53 เวลา 05:40 น. สถานที่ หอพักFourB5

      สรุปได้ดังนี้ แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน 
     การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: อภิรักษ์ ที่ ธันวาคม 03, 2010, 10:21:37 am
นายอภิรักษ์   มีศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 2 ธันวาคม  เวลา 22:21 น. ที่หอพัก AP แมนชั่น  มีความคิดเห็นว่า
แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
 การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: narongdach ที่ ธันวาคม 06, 2010, 03:44:06 am
กระผมนายณรงค์เดช เพ็งแจ่ม  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ)sec 17 เลขที่ 25 รหัส 115340441220-3 เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมาเข้ามาตอบกระทู้วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ที่ อพาร์ทเม้นเอกภาคย์ เมืองเอก  เวลา 03.35 น
สรุปได้ว่า
1.   แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.   หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำ งานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
 การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด ;D


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: jackmaco ที่ ธันวาคม 06, 2010, 11:45:19 pm
นายธีรพงษ์ ม้วนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441211-2
ตอบกระทู้วันที่ 06/12/53  เวลา 23:45 น. สถานที่ หอพัก Rohm

สรุป : แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2. หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3. วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง 
ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: tongchai ที่ ธันวาคม 07, 2010, 12:18:29 am
ผมนาย ธงชัย ฉิมสุด นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441240-1  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7 ธันวาคม 2553 ณ หอพักโพธิ์ทอง  เวลา 00.20 น

แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน 
     การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี
 
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: bankclash032 ที่ ธันวาคม 07, 2010, 06:09:10 pm
นาย สุริยพงศ์  ทองคำ  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  รหัสประจำตัว  115340441221-1  เลขที่  24
เรียนกับอาจารย์     จรัส บุณยธรรมา               
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 7       เดือน        12                พศ     2553                   ที่ หอประสงค์ก้าวหน้า     เวลา18.08
1.   แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.   หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำ งานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
 การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai ที่ ธันวาคม 09, 2010, 02:07:16 pm
นาย ฉัตรชัย  กล่อมเกลี้ยง    คณะ วิศวกรรมศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการ  เลขที่ 28  รหัส   115340441232-8 sec17  วันที่ 9 เดือน 12 พ.ศ. 2533  ทำที่  หอ โฟร์บี2   เวลา  14.07

แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น สาม ส่วน 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน 
     การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น  ภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว   และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน   ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี
 
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: moso003 ที่ ธันวาคม 09, 2010, 03:40:49 pm
นาย ชินดนัย ใจดี  นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา คณิตศาสตร์ รหัสนักศึกษา 115110901089-2 sec 02 เลขที่ 12 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
วันที่ 09/12/2553 สถานที่ บ้านพัก เวลา 15.40 น.

1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 
3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน 

ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: somphoch ที่ ธันวาคม 09, 2010, 04:39:37 pm
กระผมนายสมโภชน์  จิกกรีนัย รหัส 115340441247-6 เลขที่ 34 sec.17 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 09/12/53 เวลา  16.40 น. ที่หอ
แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Monthon ที่ ธันวาคม 09, 2010, 10:36:56 pm
กระผม นายมณฑล รินชุมภู นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441206-2 เลขที่ 17 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 09 เดือน ธันวาคม พศ.2553 เวลา 22:36 น.  สถานที่  บ้านพักที่วังน้อย 
แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
                     การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: opisit ที่ ธันวาคม 10, 2010, 10:51:14 pm
กระผม นาย พิสิทธิ์ สอนเทศ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ sec 17 รหัสประจำตัว 115340441207-0
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรม
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่บ้าน เวลา 10:49 pm
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ
  จากการทำงานจะเห็นได้ว่า ระบบการทำงาน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1.) แบตเตอรี่ คือ คลังเก็บประจุขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.) หลอดไฟแฟลซ คือ หลอดไฟที่ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.) วงจรไฟฟ้า คือ ระบบ Control การทำงานของวงจร
     ภายในหลอดไฟแฟลชจะบรรจุก๊าชซีนอน ที่มีขั้วที่หลอด 2 ขั้ว คือประจุบวก  ประจุลบ
โดยใช้หลักการไหลของอิเล็กตรอนอย่างอิสระ ให้เคลื่อนที่ชนเข้ากับก๊าชซีนอน จนทำให้
เกิดพลังงาน หรือ แสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: THANAKIT ที่ ธันวาคม 11, 2010, 02:06:05 pm
นายธนกฤต เฉื่อยฉ่ำ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.17
รหัส 115340441248-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  11 ธันวาคม 2553 ที่ บ้าน    เวลา14.06
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1. แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3. วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
ภาย ในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้ว และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate) วางไว้ข้างหลอด กระแสไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ  ซึ่งจะไหลผ่านหลอดแก้วที่บรรจุก๊าซ จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  ขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่มันจะชนเข้ากับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอม ปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตอนหรือแสงออกมา


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: rungarun ที่ ธันวาคม 11, 2010, 03:31:33 pm
รุ่งอรุณแย้มประดิษฐ์ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.17
รหัส 115340441246-8
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่11 ธันวาคม 2553 ที่ หอ   เวลา15.31
แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: ยุพารัตน์ หยิบยก ที่ ธันวาคม 11, 2010, 07:46:48 pm
นางสาวยุพารัตน์ หยิบยก  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  sec2  รหัสประจำตัว 115110901011-6
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา

ระบบการทำงาน
    แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้อง ให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
    การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอด


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: siwasit ridmahan ที่ ธันวาคม 11, 2010, 07:54:19 pm
กระผมนาย สิวะสิทธิ์ ฤทธิ์มะหันต์ นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ ภาคสมทบ  Sec.17 รหัสนักศึกษา 115340441244-3
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 11 ธันวาคม พศ.2553  ที่หอพักเฉลิมพล เวลา19.54 น.

แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: lor_lexCVE2 ที่ ธันวาคม 11, 2010, 09:03:19 pm

นายสุรพงษ์  จำปานาค  นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา sec 17 เลขที่ 5
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
ตอบกระทู้ เมื่อ 11/12/53 เวลา 21.03 น.  ที่หอพักราชมงคล

การทำงานของเเฟลซเเบ่งออกเป็น3ส่วนคือ
1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 
3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน   
 
 
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: suradet phetcharat ที่ ธันวาคม 11, 2010, 09:59:09 pm
นายสุรเดช  เพ็ชรรัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา CVE2 Sec17 เลขที่ 9 รหัส 115340411115-1
ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  11 ธันวาคม 2553 เวลา  21.58 น.Office สำนักงานบางนา   
คือการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด สวิทซ์เปิดไฟแฟลซต่อเข้ากับชัตเตอร์   เมื่อกดชัตเตอร์  ตัวเก็บประจุจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลงชุดที่สอง  (secondary  transformer)   ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันจาก  200  โวลต์ของตัวเก็บประจุ   เป็น   1000  ถึง  4000  โวลต์  และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้น  ทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบขึ้น

เพิ่มแรงดันขึ้นต้องมีวงจรไฟฟ้าเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบด้วย
-  ตัวเก็บประจุ   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของประจุไฟฟ้าไว้ภายใน
-  ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของสนามแม่เหล็กไว้ในขดลวด
-  ไดโอด   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  มีหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว
-  ทรานซิสเตอร์   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  ทำหน้าที่เหมือนสวิทซ์  และขยายสัญญาณทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Prachija ที่ ธันวาคม 12, 2010, 12:56:30 am
กระผม นาย ประชิด จันทร์พลงาม นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา sec 17 รหัสประจำตัว 115340411110-2
เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 18 เดือน  ธันวาคม พศ 2553 ที่  บ้านพัก  เวลา 24.56 น.
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ 
 แฟลซต้องทำงานคล้อดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น
 3 ส่วนคือ 1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ
 2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
 3. วงจรไฟฟ้า จะคงบคุมการทำงาน 
    การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอนมีขั่วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั่ว
 และแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั่วหนึ่งไปยังอีกขั่วหนึ่งเมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอน
 ทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโฟตรอน  หรือแสงออกมา  เพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี

   หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: amnuay cve2 ที่ ธันวาคม 12, 2010, 01:05:23 am
 กระผมนาย อำนวย เกิดโภคา นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา SEC 17 เลขที่ 10 รหัส 115340411116-9 อาจารย์ผู้สอน ผศ. จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 12/12/2553 ที่บ้าน เวลา 01.05 น.     
   แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป คือการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด สวิทซ์เปิดไฟแฟลซต่อเข้ากับชัตเตอร์   เมื่อกดชัตเตอร์  ตัวเก็บประจุจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลงชุดที่สอง  (secondary  transformer)   ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันจาก  200  โวลต์ของตัวเก็บประจุ   เป็น   1000  ถึง  4000  โวลต์  และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้น  ทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบขึ้นเพิ่มแรงดันขึ้นต้องมีวงจรไฟฟ้าเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบด้วย
- ตัวเก็บประจุ   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของประจุไฟฟ้าไว้ภายใน
-   ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของสนามแม่เหล็กไว้ในขดลวด
-   ไดโอด   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  มีหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว
-   ทรานซิสเตอร์   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  ทำหน้าที่เหมือนสวิทซ์  และขยายสัญญาณทางไฟฟ้า   


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: m_japakiya ที่ ธันวาคม 12, 2010, 04:30:57 am
นายมูฮำหมัดนาวี จะปะกียา เลขที่  2  sec 17 รหัส 115340411104-5  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา
ตอบกระทู้วันที่ 12/12/53 เวลา4.26 น.  บ้านจรัญสนิทวงศ์
แฟลตทำงานสอดคล้องกับแบตเตอรี่ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
 1. แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลต
 2. หลอดไฟแฟลต ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
 3 วงจรไฟฟ้า ควบคุมการทำงาน
 ภายในหลอดไฟแฟลต บรรจุก๊าซซีนอน มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด2ขั้วและแผ่นกระตุ้นวางไว้ข้างหลอด กระแสไฟฟ้าคือ การไหลของอิเล็กตรอนอิสระซึ่งไหลผ่านหลอดแก้วบรรจุก๊าซจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งขณะที่อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ชนกับอะตอมของซีนอนและทำให้อะตอมปล่อยพลังงานเป็นโฟรตอนหรือแสงออ


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut ที่ ธันวาคม 12, 2010, 11:12:49 am
นายศรายุทธ  เที่ยงแท้ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 11533041101-4 sec 4 เลขที่ 1 ตอบกระทู้วันที่ 29/11/53 เวลา 11.12 pm 
     แฟลซซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.   แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.   หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน
    แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป คือการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด สวิทซ์เปิดไฟแฟลซต่อเข้ากับชัตเตอร์   เมื่อกดชัตเตอร์  ตัวเก็บประจุจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลงชุดที่สอง  (secondary  transformer)   ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันจาก  200  โวลต์ของตัวเก็บประจุ   เป็น   1000  ถึง  4000  โวลต์  และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้น  ทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบขึ้น

เพิ่มแรงดันขึ้นต้องมีวงจรไฟฟ้าเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบด้วย
- ตัวเก็บประจุ   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของประจุไฟฟ้าไว้ภายใน
-   ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของสนามแม่เหล็กไว้ในขดลวด
-   ไดโอด   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  มีหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว
-   ทรานซิสเตอร์   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  ทำหน้าที่เหมือนสวิทซ์  และขยายสัญญาณทางไฟฟ้า
 
 
 
 


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: aek cve rmutt ที่ ธันวาคม 15, 2010, 08:06:58 pm
ผมนายเอกชัย  เสียงล้ำ นักศึกษาวิศวกรรมโยธาต่อเนื่อง  sec 4 รหัส 115330411046-9  เข้ามาตอบกระทู้วันที่
 15 ธันวาคม  2553     เวลา   20.08  น.     ณ หอโฟบี 5

ระบบการทำงาน
  แฟลซเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งที่มีความเข้มในการส่องสว่างที่สูงมากๆๆนั่นคือต้องให้แรงเคลื่อนในการจุดชนวนการทำงานของหลอดสูงมากๆๆ เป็นพันๆๆโวลต์
 ทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ แบตเตอรี่ หลอดไฟแฟลซ และ วงจรไฟฟ้า
      การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ   โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น
 ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น  วางไว้ข้างหลอดหัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sodiss ที่ ธันวาคม 15, 2010, 09:52:48 pm
 นายธรรมนันท์   เหมือนทิพย์  รหัส115210441248-9 sec.02 เลขที่ 27 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ วันที่ 15/12/53 เวลา 21.52 น.
ที่ หอบ้านดวงพร 
         แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบตเตอรี่ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ  2) หลอดไฟแฟลซให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว  3) วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงาน  การต่อไฟแฟลซทำได้โดยการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้าและหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: Kitti_CVE2 ที่ มกราคม 07, 2011, 11:06:36 am
นาย กิตติ จิตนันทกุล นักศึกษาคณะ วิศวกรรมโยธา
 sec 17 เลขที่ 8 รหัสประจำตัว 115340411113-6
 เรียนกับอาจารย์  จรัส  บุญยธรรมา
 ตอบเมื่อวันที่ 07/01/54 เวลา 11.02 น. ณ.ที่ทำงาน

แฟลซซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.   แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.   หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.   วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน

     แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป คือการต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า  และหลอดไฟ  การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้น ภายในหลอดไฟแฟลซ  บรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด  2 ขั้ว  และแผ่นกระตุ้น (Trigger Plate)   วางไว้ข้างหลอด สวิทซ์เปิดไฟแฟลซต่อเข้ากับชัตเตอร์   เมื่อกดชัตเตอร์  ตัวเก็บประจุจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลงชุดที่สอง  (secondary  transformer)   ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันจาก  200  โวลต์ของตัวเก็บประจุ   เป็น   1000  ถึง  4000  โวลต์  และส่งแรงดันไฟฟ้านี้ไปที่แผ่นกระตุ้น  ทำการกระตุ้นให้ก๊าซซีนอนเกิดการอิออไนท์   และนำไฟฟ้า  เกิดแสงวาบขึ้น

เพิ่มแรงดันขึ้นต้องมีวงจรไฟฟ้าเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบด้วย
- ตัวเก็บประจุ   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของประจุไฟฟ้าไว้ภายใน
- ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า   มีหน้าที่กักเก็บพลังงานของสนามแม่เหล็กไว้ในขดลวด
- ไดโอด   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  มีหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว
- ทรานซิสเตอร์   ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ  ทำหน้าที่เหมือนสวิทซ์  และขยายสัญญาณทางไฟฟ้า


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: sirilakCVE2 ที่ มกราคม 08, 2011, 11:04:58 pm
น.ส.ศิริลักษณ์ ถนอมพิชัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา SEC 17 รหัส 115340411118-5 เลขที่ 11 อาจารย์ผู้สอน อ.จรัส บุณยธรรมา เข้าตอบกระทู้เมื่อ 8/1/2554
เวลา 11.02.19 PM.สถานที่ สวนสุทธิพันธ์ จ.ปทุมธานี
      สรุปเนื้อหาได้ดังนี้
แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป ซึ่งแยกเป็น3 ส่วน
1. แบตเตอร์รี่ ขนาดเล็กทำหน้าที่ให้พลังงานกับแฟลซ
2. หลอดไฟแฟลซ ให้แสงเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3. วงจรไฟฟ้า จะควบคุมการทำงาน 
    การต่อแฟลซทำได้ง่ายๆ  โดยต่อกับแบตเตอรี่เข้ากับวงจรไฟฟ้า และหลอดไฟ การไหลของประจุไฟฟ้าผ่านหลอดทำให้หลอดสว่างขึ้นภายในหลอดบรรจุก๊าซซีนอน  มีขั้วไฟฟ้าที่หลอด 2 ขั้วและแผ่นกระตุ้นกระแสไฟฟ้า คือการไหลของอิเล็กตรอนอิสระ   ซึ่งจะไหลผ่านหลอดที่บรรจุก๊าซ  จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง  เมื่ออิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอมของซีนอนทำให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานเป็นโปรตรอนหรือแสงออกมาเพื่อที่จะทำให้ก๊าซเป็นตัวนำที่ดี


หัวข้อ: Re: แฟลซทำงานอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: watit ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2011, 01:38:40 pm
กระผมชื่อนายวาทิต บุพศิริ นักศึกษา CVE2 สมทม SEC 17 รหัส 115340411106-0
เข้ามาตอบเมื่อ   5/02 /2011    เวลา1.35pm   ทีบ้าน
 แฟลซต้องทำงานสอดคล้องกับชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป  ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1.แบตเตอรี่  ขนาดเล็กมีหน้าที่ให้พลังงานกับหลอดไฟแฟลซ
2.หลอดไฟแฟลซ    ให้แสงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
3.วงจรไฟฟ้า   ควบคุมการทำงาน