RmutPhysics.com

ฟิสิกส์ 2 => ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 10:36:55 pmหัวข้อ: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ฟิสิกส์ราชมงคล ที่ สิงหาคม 01, 2007, 10:36:55 pm
(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  5  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

1.ความจุไฟฟ้า 10 ข้อ ของ ผศ. อดิชาติ บ้วนกียาพันธุ์  คลิกครับ (http://www.atom.rmutphysics.com/physics/oldfront/54/testonline-capacitor/index.htm)


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็ก ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ด ที่ ธันวาคม 08, 2008, 11:19:04 pm
กระผมนายสุวัฒน์   หนูคีรี นักศึกษาวิศวอิเล็กต่อเนื่อง sec 19 รหัส 115130461120-5 เข้ามาตอบกระทู้วันที่  8 ธันวาคม 2551 เวลา 23.19 น.
ที่บ้านพักช้างขุนเทียน

ผมเลือกทำ 10 ข้อ ได้ 4 ข้อครับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: kittisap ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 03:33:24 pm
กระผมนายกิตติศัพท์ ถนัดงาน  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441213-9
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   27 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.33น
ความคิดเห็นว่า
  ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sasithorn ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 03:51:07 pm
นางสาว ศศิธร ลิ่มสกุล sec02 รหัส 1153109030102 สาขาสถิติประยุกต์ วันที่ 27/11/53 เวลา 15.50
ทำ 10 ข้อ ทำได้ 3ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sumintra ที่ พฤศจิกายน 27, 2010, 08:59:38 pm
นางสาวสุมินตรา  งามสมบัติ  นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์  สาขาเคมีสิ่งทอ  รหัส 115210452022-4  เลขที่ 31

ตอบกระทู้ เมื่อ 27 พ.ย 53  เวลา 20.59 น.  ที่ หอพัก

เลือกทำ 10 ข้อ  ทำได้ 5 ข้อค่ะ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Tarintip ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 11:54:02 am
นางสาวธารินทิพย์ วรรณกลาง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ รหัส115310903046-6 เลขที่ 60 ตอบกระทู้วันที่ 28/11/53เวลา 11.50         สถานที่ หอใน
ทำ5ข้อ ทำได้ 1ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Penprapa ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 01:26:19 pm
นางสาวเพ็ญประภา  สุเพียร เลขที่ 34 รหัส 115210904029-3 กลุ่ม 2 วันที่ 28 พย 53 เวลา 13.25 ณวิทยะบริการ
เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: leonado_davinci ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 03:08:32 pm
Jakrapong  Mensin นายจักรพงศ์ เม่นสิน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411015-4 sec 4 เลขที่ 12 ตอบกระทู้วันที่ 28/11/53 เวลา 3.08 pm ที่ห้องสมุด มทร.
     เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 2 ข้อครับ  :'(หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: nontapun ที่ พฤศจิกายน 28, 2010, 10:02:57 pm
กระผมนายนนทพันธ์ เสนาฤทธิ์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441217-0
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   28 พฤศจิกายน 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 22.00ความคิดเห็นว่า
  ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ
 

 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: mukkie ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 03:55:14 pm
นางสาวปาณิศา ไพรสยม sec02 เลขที่67 รหัส115310903054-0 ตอบวันที่30พ.ย.53 เวลา15.52น. ที่วิทยบริการ
สอบเรื่องความจุไฟฟ้า เลือกทำ10ข้อ ทำได้3ข้อ 30คะแนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Chantana ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 04:03:32 pm
นางสาวฉันทนา  ไกรสินธุ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 41  รหัส 115310903002-9 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30/11/2553 เวลา 16:02 สถานที่ หอใน ตึก3 ทำแบบทดสอบเรื่องความจุไฟฟ้า  เลือกทำ 5 ข้อ  ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: bobo ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 04:44:44 pm
นางสาวสุนิสา หมอยาดี  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 68 รหัส 115310903055-7 วันที่ 30/11/2553 เวลา 16.43 ที่บ้าน ทำแบบทดสอบเรื่องความจุไฟฟ้า  เลือกทำ 10ข้อ  ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: nuubuoe ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 05:08:07 pm
นางสาวจรีรัตน์ ชะโปรัมย์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 57 รหัส 115310903040-9 วันที่ 30/11/2553 เวลา 17.07 ที่บ้าน ทำแบบทดสอบเรื่องความจุไฟฟ้า  เลือกทำ 5ข้อ  ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Pichat Soysamrong ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 05:43:31 pm
กระผม นาย พิเชษฐ์  สร้อยสำโรง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411003-0 เลขที่ 3
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ เศรษฐบุตร พาวิลเลี่ยน 32/19 ม. 1 ต. คลองหก อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เวลา 05:42:29 am
ทดสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
ผมเลือกทำ 5 ข้อ  ทำถูก 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Kitiwat ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 07:05:25 pm
นายกิติวัฒน์ ศรประสิทธิ์  เลขที่ 24 รหัส 115330411030-3 วิศวกรรมโยธา sec 4


ความคิดเห็นว่า
  ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Jutharat ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 08:19:08 pm
นางสาวจุฑารัตน์นาวายนต์ sec 02 เลขที่22 รหัส  115210417050-2 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30  พฤศจิกายน  2553 เวลา 20.20 ณ หอRS
ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sarisa ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 10:41:15 pm
นางสาวสาริศาส พรายระหาญ  คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาตร์ sec02 เลขที่10 รหัส115110901018-1
ตอบวันที่30พ.ย.53 เวลา 22.48 น. ที่ร้านเน็ต shooter
สอบเรื่องความจุไฟฟ้า เลือกทำ10ข้อ ทำได้3ข้อ 30คะแนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: saowapha ที่ พฤศจิกายน 30, 2010, 10:58:10 pm
นางสาวเสาวภา ล่วงพ้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ รหัส 115110901082-7 เลขที่ 11 sec.02
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 30/11/53 เวลา 23.04 ณ. shooter all day

เลือกทำ 5ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: tanongsak wachacama ที่ ธันวาคม 01, 2010, 01:23:53 am
กระผมนายทนงศักดิ์ เวชกามา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส115330411016-2 เลขที่13 กลุ่ม53341cve sec04
ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่1/12/2553 เวลา1.23 น. ที่spcondo
เวลาทำการทดลองคือ 1.12น. ผลจากการทดสอบคือเลือกทำ 5ข้อทำได้1ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: dararat ที่ ธันวาคม 01, 2010, 03:00:51 am
นางสาวดารารัตน์ นิรันต์เรือง รหัส 115210904035-0 ฟิสิกส์ 2 sec 02 เลขที่ 35 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 03:00น  ณ ห้องพักส่วนตัว ซ.zoom
ทดสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
โดยเลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 4 ข้อ(40คะแนน)


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: kambio ที่ ธันวาคม 01, 2010, 01:46:05 pm
นางสาว นันทวัน  มีชำนาญ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขา ชีววิทยา  sec. 02  เลขที่  37  รหัส  115210904052-5  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  1  ธ.ค.  2553  สถานที่  บ้าน  เวลา  13.45  น.

ทำการทดสอบเรื่อง  ความจุไฟฟ้า
เลือกทำ  5  ข้อ  ทำได้  2  ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: chaiwat ที่ ธันวาคม 01, 2010, 03:52:50 pm
กระผมนายชัยวัฒน์ คำพันเกิด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์เครื่องกล รหัส 115011113029-2 sec.02 เลขที่ 76 เข้ามาทำแบบทดสอบวันที่ 1/12/2553 เวลา 15.49 น. ที่หอพักโอนิน5
  ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamat ที่ ธันวาคม 01, 2010, 04:38:39 pm
ดิฉัน น.ส. จุฑามาศ เชื้ออภัย  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  sec.02  เลขที่ 38  รหัสนักศึกษา 115210904056-6    ผู้สอน อาจารย์จรัส  บุญยธรรมา  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 1 ธ.ค.  2553  ณ หอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.ธัญบุรี    เวลา 16.38 น. 

ทดสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า  เลือกทำจำนวน 5 ข้อ  ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Sirilak ที่ ธันวาคม 01, 2010, 05:50:18 pm
นางสาวสิริลักษณ์ ศัพสุข เลขที่24 รหัส115210417064-0 sec02
เรียนกับ อาจารย์จรัส บุณยธรรมา วันที่1 ธันวาคม 2553 เวลา 17.49 น.

ทำการทดสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
จำนาน 5ข้อ ถูก 1ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Nitikanss ที่ ธันวาคม 01, 2010, 05:58:33 pm
นางสาวนิติการณ์ รัตนบุรี  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาาวิชา สถิติประยุกต์  sec02 เลขที่ 65  รหัส 115310903052-4 เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 1/12/2553 เวลา 17:54 สถานที่ Banoffee ทำแบบทดสอบเรื่องความจุไฟฟ้า  เลือกทำ 5 ข้อ  ทำได้ 2 ข้อ
 
 
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: tanunnunoi ที่ ธันวาคม 01, 2010, 06:27:15 pm
กระผมนาย ฐานันดร์ หนูน้อย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411050-1
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 1 ธันวาคม พศ.2553  ที่หอพักเจริญสุขแมนชั่น เวลา18.27 น.
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Nhamtoey ที่ ธันวาคม 01, 2010, 07:08:31 pm
นางสาวเรวดี   จันท้าว วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411006-3 sec 4 เลขที่ 6 ตอบกระทู้วันที่ 1/12/53 เวลา19.07 น. ที่ห้องสมุด มทร....
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: siripornmuay ที่ ธันวาคม 01, 2010, 07:46:53 pm
นางสาว ศิริพร สนเผือก sec02 รหัส 115310903051-6 สาขาสถิติประยุกต์ วันที่ 1/12/53 เวลา 07.45
ทำ 10 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ 20คะแนนค่ะ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: watcharich ที่ ธันวาคม 01, 2010, 08:20:25 pm
ผมนายวัชริศ สุจนตกาวงศ์  นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา  sec02 เลขที่ 2  รหัส 115040411037-3 เข้ามาตอบกระทู้ วันที่ 1 ธ.ค.53 เวลา 20.25 น. สถานที่ บ้าน
  เลือกทำแบบทดสอบ 5 ข้อ ได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: TanGMe ที่ ธันวาคม 01, 2010, 09:21:06 pm
นางสาว ภัทรพร ผลอำไพ รหัส15110417062-6 เลขที่ 6 sec 02 ตอบวันที่ 1 ธ ค 53 เวลา 21.30 หออยุ่บ้านแมนชั้น
 เลือกทำ 5ข้อ ได้ 2 ข้อ
 
 
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Piyarat Mounpao ที่ ธันวาคม 01, 2010, 09:23:10 pm
นางสาว ปิยะรัตน์ เหมือนเผ่า เลขที่ 36 รหัส 115210904050-9 กลุ่ม 02 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา วันที่ 01/12/53 สถานที่ บ้าน เวลา 21.22น.
เลือกทำ 5ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: heetoon ที่ ธันวาคม 01, 2010, 10:01:40 pm
กระผมนาย ราชันย์ บุตรชน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330411047-7
เรียนกับอาจาร์ย จรัส บุณยธรรมา วันที่ 1 ธันวาคม พศ.2553  ที่หอพักเจริญสุขแมนชั่น เวลา22.01 น.
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Kotchapan ที่ ธันวาคม 02, 2010, 12:40:57 am
นาย คชพันธ์ พงษ์ไพร นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411048-5 เลขที่ 41 Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา วันที่ 02/12/2553 สถานที่ กิตติพงษ์แมนชั่น เวลา 0.41 น.

เลือกทำแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Chanon_non26 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 12:46:01 am
นายชานนท์ พงษ์ไพโรจน์ เลขที่ 46 sec02 ID:;115310903029-2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ เวลา 12.45 AM. วันที่ 2-12-2553 บ้านตนเอง    เลือกทำ 5ข้อ ได้คะแนน 20 คะแนน  :P


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Khuarwansiriruk ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:00:33 am
น.ส.เครือวัล ศิริรักษ์ เลขที่ 56 sec02 ID:;115310903039-1 นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติประยุกต์ เวลา 12.58 AM. 2-12-2553 กิติพงศ์แมนชั่น เลือกทำ 5 ข้อ ได้30คะแนน  >:(


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: suchart ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:34:59 am
กระผมนายสุชาติ  สุวรรณวัฒน์  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.2
รหัส 115210441230-7
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   2 /12/ 2553 ที่หอพัก   เวลา 1.35น
ความคิดเห็นว่า
  ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 0 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: shanonfe11 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:54:53 am
นายชานนท์  ชุมพร sec 02 เลขที่ 19 รหัส  115210417028-5 ตอบกระทู้วันที่ 02/12/53 เวลา01.55 ณ หอฟ้าใสแมนชั่น
ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 4 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: kodchaporn ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:05:52 pm
น.ส. กชพร  เพ็งคำเส็ง  เลขที่23 sec02 รหัส 115210417059-0 วันที่ 2/12/53 เวลา 13.04  ที่ห้องสมุด

เลือกทำ5 ข้อ ทำได้3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: 00sunisa00 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:16:20 pm
น.ส.สุนิศา  ชมมิ sec 2  เลขที่40  115310903001-1  สาขาสถิติประยุกต์ วัน2/12/53  เวลา 13.15ที่ห้องสมุด
เลือกทำ 5 ข้อ ตอบถูก 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ratthasart ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:48:31 pm
ผมนายรัฐศาสตร์  ไชยโส นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
Sec.04 รหัสนักศึกษา 115330441218-8 เรียนกับผศ. จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตออบกระทู้วันที่ 2 ธันวาคม พศ.2553  ที่ห้องพัก เวลา13.48 น.
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: boatvivi ที่ ธันวาคม 02, 2010, 01:52:24 pm
นางสาวณัฎฐพร ชื่นสมบัติ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 1 sec02 115010451027-8 วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 13.52น. ที่อาคารวิทยบริการ

เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 0 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Survivor666 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 02:10:09 pm
นายสร้างสรรค์ วงศ์ฉลาด รหัส 115110905018-7 ฟิสิกส์ 2 sec 02  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 02/12/2553 เวลา 14:10น  ณ หอพักอยู่เจริญ แมนชั่น
ทดสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
โดยเลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: soawanee ที่ ธันวาคม 02, 2010, 02:20:18 pm
นางสาวเสาวณีย์  อนันต์  เลขที่  66  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาสถิติประยุกต์  รหัส 1153109030532  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 02/12/2553 เวลา14.19 ณ.ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลือกทำ 20 ข้อ ได้ 30 คะเเนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Pratanporn ที่ ธันวาคม 02, 2010, 02:28:08 pm
นายประทานพร พูลแก้ว รหัส 115310903057-3 เลขที่ 69 sec 02 ตอบวันที่ 2 ธ ค 53 เวลา 14:25 สถานที่บ้าน
 เลือกทำ 5ข้อ ได้ 2 ข้อ
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: mildfunta ที่ ธันวาคม 02, 2010, 02:42:09 pm
นางสาวธัญลักษณ์ มิชัยยา รหัส 1153109030607 sec 02 เลขที่ 70 วันที่ 2/12/2553 เวลา 14.40 น. ณ ห้องสมุดคณะวิทย์
ตอบคำถาม 5 ข้อ ได้ 3 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: assadawut ที่ ธันวาคม 02, 2010, 02:49:12 pm
กระผมนาย อัษฎาวฒิ  ลำพา  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec.4
รหัส 115330441202-2
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่   2 ธันวาคม  2553 ที่ บ้าน   เวลา 14.50น
ความคิดเห็นว่า
  ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 0 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: namtan ที่ ธันวาคม 02, 2010, 03:03:32 pm
ดิฉัน นางสาวณัชชา ธิติบุญจันทร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร
sec02 รหัสประจำตัว115210417055-8 เลขที่ 21
เรียนกับอาจารย์จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่หอพักโอนิน3 เวลา 15.03น.

วิชาที่สอบคือ ความจุไฟฟ้า
เลือกทำจำนวน 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ ได้คะแนน 10 คะแนน
เข้าทดสอบ วันที่  2 ธ.ค. 53 เวลา 15.01น.สถานที่ หอพักโอนิน3


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut sringam ที่ ธันวาคม 02, 2010, 03:28:15 pm
กระผมนายศรายุธ สีงาม  นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ sec 4
รหัส 115330441201-4
เรียนกับ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  2 ธันวาคม 2553 ที่ ตึกวิทยบริการ    เวลา 15.27น
เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 1 ข้อครับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Suphakorn ที่ ธันวาคม 02, 2010, 03:40:46 pm
กระผมนาย สุภากร  หงษ์โต นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ รหัสนักศึกษา 115330441211-3  Sec.04
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 2 ธันวาคม 2553  เวลา 15.40 น. ที่หอพัก gooddream
มีความคิดเห็นว่า
ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: tum moment ที่ ธันวาคม 02, 2010, 05:45:38 pm
;)นาย กิติศักดิ์ รัตนมณี นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รหัสนักศึกษา 115330411027-9  Sec.04
เรียนกับผศ.จรัส บุณยธรรมา ตอบกระทู้วันที่ 2 ธันวาคม 2553  เวลา 17.40 น. ที่ตึกวิทยบริการ

     เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 3 ข้อครับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ronachai ที่ ธันวาคม 02, 2010, 05:54:19 pm
ผม นาย  รณชัย รุกขวัฒน์ วิศวกรรมโยธา   รหัส  115330411002-2  sce 4
กะทู้เมื่อ 2 ธ.ค. 2553 เวลา  18.55  ณ หอพัก
ตอบคำถาม 5ข้อ ถูก 3ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: civil kang ที่ ธันวาคม 02, 2010, 06:20:01 pm
นาย สราวุฒิ ดีดวงพันธ์ 115330411028-7 sec 4 วิศวกรรมโยธา 2/12/2553 เวลา18:20
เลือกทำ 5 ข้อ ผิด 4 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: siwapat ที่ ธันวาคม 02, 2010, 06:23:26 pm
ผมนายศิวภัทร์ รัตนสมบูรณ์ รหัส115330411024-6 sec4 เลขที่18 วิศวกรรมโยธา วันที่2/12/53 เวลา 6.19 ที่หอลากูลแมนชั่น
ทดสอบเรื่องศักย์ไฟฟ้า
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: siwapat ที่ ธันวาคม 02, 2010, 06:29:37 pm
ผมนายศิวภัทร์ รัตนสมบูรณ์ รหัส115330411024-6 sec4 เลขที่18 วิศวกรรมโยธา วันที่2/12/53 เวลา 6.27 pm ที่หอลากูลแมนชั่น
ทดสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: alongkorn hunbuathong ที่ ธันวาคม 02, 2010, 06:36:28 pm
นายอลงกรณ์ หุ่นบัวทอง  สาขาวิศวกรรมโยธา รหัส 115330411026-1 เลขที่ 20 กลุ่ม 53341 cve  sec04 วันที่2/12/2553 เวลา 18.36 น.
ได้ทำ 5 ข้อ ถูก 4 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: aecve ที่ ธันวาคม 02, 2010, 06:58:42 pm
กระผม  นายปรัชญา   พรมอารักษ์   นักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา   เลขที่ 26   sec.  4   
รหัสประจำตัว  115330411032-9
เรียนกับอาจารย์  จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่  2  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.  2553   ที่  หอพัก โฟ บี แมนชั้น   ห้อง 4602  เวลา. 18.59 น
มีความเห็น   ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
      เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ
หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: PoxyDonZ ที่ ธันวาคม 02, 2010, 07:01:37 pm
นาย สุรศักดิ์ ด้วงใจจิตร รหัส 115330411036-0 วิศวกรรมโยธา เวลา 07.02 pm. วันที่ 2 ธ.ค. 53 สถานที่ หอร์ โฟร์บี 2

เลือกทำ 5ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Thaweesak ที่ ธันวาคม 02, 2010, 07:16:47 pm
นาย ทวีศักดิ์ ธนทรัพย์ทวี รหัส115330411008-9 sec.04 เวลา 19.17
เลือกทำจำนวน 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ ได้คะแนน 10 คะแนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: oOGIG...k} ที่ ธันวาคม 02, 2010, 07:17:10 pm
นายชำนาญกิจ  ศิริยานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  sec04 เลขที่ 4 รหัส 115330411004-8
วันที่ 2 /12/2553 เวลา 07:16:27 pm สถานที่ เศรษฐบุตร
  ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: titikron ที่ ธันวาคม 02, 2010, 08:58:27 pm
นาย ฐิติกร แก้วประชา รหัส 115330411022-0 วิศวกรรมโยธา Sec.04 วันที่ 2ธ.ค. 2553 เวลา 08.59 pm สถานที่ หอโฟร์บี 2

เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 2 ข้อครับ 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: potchapon031 ที่ ธันวาคม 02, 2010, 09:29:20 pm
นายภชพน เกตุวงศ์ รหัส 115330411031-1 วิศวกรรมไฟฟ้า เลขที่ 25 sec4 สถานที่ กิตติพงศ์ แมนชั่น
ทำแบบฝึกหัดทั้งหมด 20 ข้อ
ถูก 4 ข้อ
ได้ 40 คะแนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: suppachok ที่ ธันวาคม 02, 2010, 09:36:15 pm
นาย ศุภโชค เปรมกิจ รหัส 115330411051-9 เวลา 09.36 pm. วันที่ 2 ธ.ค. 53 สถานที่ หอโฟร์บี 2

เลือกทำ 5ข้อ ได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ponyotha ที่ ธันวาคม 02, 2010, 10:05:57 pm
ผมนายวีรพล นุ่มน้อย  รหัส 115330411014-7  เลขที่ 11  sce 11  วิศกรรมโยธาต่อเนื่อง วันที่ 02/12/53  หออยู่เจริญแมนชั่น  เวลา  22.00
เลือกทำ 5 ข้อ  ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ศราวุธ พูลทรัพย์ ที่ ธันวาคม 02, 2010, 10:39:29 pm
ผมนายศราวุธ พูลทรัพย์ รหัส115330411042-8 sec.04 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เลขที่35 ตอบกระทู้ที่หอลากูล วันที่ 2/12/53  เวลา 22.39 น.
เลือกทำข้อสอบ10ข้อ ทำได้ 4 ข้อ
ทำข้อสอบวันที่ 2 ธันวาคม 2553


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.Tinnakorn ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:24:01 pm
นาย ทินกร สุพรรณสืบ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411049-3
2/12/53  เวลา11:19Pm

เลือกทำ 5ข้อ ได้ 0 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฐพงษ์ สันทะ ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:34:47 pm
กระผม นาย ณัฐพงษ์  สันทะ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ sec 4 รหัสประจำตัว 115330441216-2
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เข้ามาตอบกระทู้วันที่_2  เดือน_12  พศ_2553   ที่(ชื่อหอพัก/ชื่อบ้านพัก)_ประสงค์  เวลา_23.29   
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ
    เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: mypomz ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:37:42 pm
นายนพรัตน์  โตอิ่ม    คณะวิศวกรรมโยธา
รหัส 115330411040-2  เลขที่ 33    sec 4   
ตอบกระทู้วันที่ 2 ธ.ค. 53  เวลา  23.39 สถานที่ ร้านshooter   

5ข้อ ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: pitak ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:45:34 pm
นายพิทักษ์ นงนวล  รหัส 115330411018-8 sec 04 เลขที่ 15 ตอบกระทู้ที่ สวนสุทธิพันธ์ วันที่ 02/12/2553 เวลา 23.45 น. สรุปได้ว่า
เลือกทำแบบทดสอบ 5 ข้อ ได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: pichet ที่ ธันวาคม 02, 2010, 11:59:36 pm
นายพิเชษฐ์  จันทร์โสภา   รหัส 115330411044-4  sec 4  cve 53341
2/12/53  เวลา 11:59 pm
เลือกทำ 5ข้อ ได้ 0 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: udomporn ที่ ธันวาคม 03, 2010, 01:07:30 am
นาย อุดมพร พวงสุวรรณ  รหัส115330411025-3 เลขที่19 กลุ่ม53341cve  sec04 กระทู้วันที่ 03/12/2553 เวลา 01.05น. ที่หอ ลากูล

เลือกทำ 15ข้อ ได้ข้อเดียว


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: kangsachit ที่ ธันวาคม 03, 2010, 04:06:32 am
นายกังสชิต  จิโน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา รหัส 115330411017-0 sec 4 เลขที่ 14 ตอบกระทู้วันที่ 3/12/53 เวลา 4.06 น. ที่หอมาลีแมนชั่น
     เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 2 ข้อครับ หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sangtawee ที่ ธันวาคม 03, 2010, 04:47:45 am
นายแสงทวี พรมบุตร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เลขที่ 29 sec04  รหัส115330411035-2 วันที่ 03/12/53 เวลา 04:48น. หอพัก FourB5

เลือกทำ 5 ข้อ ได้ 0 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: wuttipong ที่ ธันวาคม 03, 2010, 05:37:47 am
นายวุฒิพงษ์ สุขะ รหัส115330411029-5 เลขที่ 23 sec 04 ตอบวันที่  03/12/ 53 เวลา 05:37 หอพัก FourB5
 เลือกทำ 5ข้อ ได้ 1 ข้อ
 
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: toonpccphet ที่ ธันวาคม 06, 2010, 02:59:05 pm
นายสุรเชษฐ ทองโฉม sec02 รหัส 115310903044-1 สาขาสถิติประยุกต์ วันที่ 06/12/53 เวลา 14.58 ณ บ้าน
ทำ 10 ข้อ ทำได้ 1ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyun ที่ ธันวาคม 08, 2010, 01:03:34 am
นายชัยยันต์ นุยืนรัมย์ วิศวกรรมอุสาหการ-การจัดการ(สมทบ) รหัส 115340441215-3 Sce17 วันที่ 8/12/53 เวลา 1:03 สถานที่ ห้อง นวนคร
ข้อสอบความจุไฟฟ้า 10 ข้อ ทำได้ 3 ข้อ 30 คะแนน  :'(


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sutin ที่ ธันวาคม 08, 2010, 03:51:32 pm
นาย สุทิน ศรีวิลัย เลขที่25 sec17 รหัส 115340441222-9 สถานที่ บ.เจเอสออโตเวิร์ค วันที่ 8/12/2553 เวลา 15.51
สอบ5ข้อทำได้3ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sompol w. 53444 INE ที่ ธันวาคม 08, 2010, 06:15:39 pm
 :)กระผม นายสมพล วงศ์ไชย คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ sec 17 รหัสนักศึกษา 115340441208-8
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พศ.2553 ที่ จันทร์เพ็ญอพาร์ทเมนท์ เวลา 18:15
เลือกทำห้าข้อ ทำได้สามข้อ สามสิบคะแนน


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: hatorikung_nutt ที่ ธันวาคม 08, 2010, 06:50:33 pm
  นายพงษ์ศักดิ์  เลิศศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441209-6
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ จรัส บุณยธรรมา   ตอบกระทู้วันที่ 8/12/53 เวลา18.50 ณ หอพักวงษ์จินดา

    ทำข้อสอบเรื่อง ความจุไฟฟ้า
  เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 0 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: thanathammarat ที่ ธันวาคม 08, 2010, 08:49:41 pm
นายปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์ คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ เลขที่14 sec. 17 รหัสนักศึกษา 115340441204-7
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา
เข้าตอบกระทู้วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พศ.2553 ที่  ร้าน Net NCAFE' 20:49
ได้เข้าไปทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่อง ความจุไฟฟ้า 10 ทำได้ 3 ในวันที่ 08-12-10 เวลา 20:49


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: LeeOa IE'53 SEC.17 ที่ ธันวาคม 08, 2010, 08:54:17 pm
กระผม นาย สุธี  มีอำมาตย์ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) เลขที่ 15 SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441205-4
เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 8 เดือน ธันวามคม พศ.2553 เวลา 8:54 PM.  สถานที่บ้านพักที่วังน้อย
เลือกทำ 5 ข้อทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: iinuyashaa ที่ ธันวาคม 09, 2010, 03:18:10 pm
นางสาววิภวานี  แสงทอง  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมี  sec  02  รหัส 115210902118-6  เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 9/12/2553 ที่ห้องสมุด  เวลา 15:18 น.

เลือกทำ 5 ข้อ ทำได้ 2ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Monthon ที่ ธันวาคม 09, 2010, 10:47:12 pm
กระผม นายมณฑล รินชุมภู นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาตร์ สาขา อุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) SEC.17 รหัสประจำตัว 115340441206-2 เลขที่ 17 เรียนกับอาจารย์ จรัส บุณยธรรมา เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 09 เดือน ธันวาคม พศ.2553 เวลา 22:46 น.  สถานที่  บ้านพักที่วังน้อย 
ผมเลือกทำ 10 ข้อ ได้ 2 ข้อครับ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: tongchai ที่ ธันวาคม 10, 2010, 12:17:34 pm
ผมนาย ธงชัย ฉิมสุด นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ (สมทบ) sec 17 รหัส 115340441240-1  เข้ามาตอบกระทู้วันที่  10 ธันวาคม 2553 ณ หอพักโพธิ์ทอง  เวลา 12.17น

ได้เข้าไปทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่อง ความจุไฟฟ้า 5ข้อ  ทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: chatchai ที่ ธันวาคม 10, 2010, 06:24:22 pm
นาย ฉัตรชัย  กล่อมเกลี้ยง    คณะ วิศวกรรมศาสตร์  สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการ  เลขที่ 28  รหัส   115340441232-8 sec17  วันที่ 10  เดือน 12 พ.ศ. 2553 ทำที่  หอ โฟร์บี2   เวลา18.24 เลือกทำจำนวน 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: jackmaco ที่ ธันวาคม 10, 2010, 08:52:47 pm
นายธีรพงษ์ ม้วนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441211-2
ตอบกระทู้วันที่ 10/12/53  เวลา 20:52 น. สถานที่ หอพัก Rohm
เลือก 5 ข้อ ทำได้ 1 ข้อหัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: opisit ที่ ธันวาคม 10, 2010, 10:18:49 pm
กระผม นาย พิสิทธิ์ สอนเทศ นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ sec 17 รหัสประจำตัว 115340441207-0
เรียนกับอาจารย์ ผ.ศ. จรัส บุณยธรรม
เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่บ้าน เวลา 10:31 pm
มีความเห็นว่า/มีข้อคิดเห็นว่า/ความรู้จากเนื้อหาที่ได้ คือ
เลือกทำ 10 ข้อ  ทำได้ 4 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: bankclash032 ที่ ธันวาคม 11, 2010, 08:55:30 pm
นาย สุริยพงศ์  ทองคำ  นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการ (สมทบ)sec 17  ร
หัสประจำตัว  115340441221-1  เลขที่  24  โพส ที่ หอประสงค์ก้าวหน้า  วันที่ 11/12/53   เวลา 20.55
เรียนกับอาจารย์     จรัส บุณยธรรมา
เลือกทำ  5 ข้อ  ทำได้  1  ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sarayut ที่ ธันวาคม 12, 2010, 11:23:37 am
นายศรายุทธ  เที่ยงแท้ รหัส115330411001-4 เลขที่ 1 sec 04 ตอบวันที่  01/12/ 53 เวลา 11.23 น
 เลือกทำ 5ข้อ ได้ 2 ข้อ
 


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: vutmte50 ที่ ธันวาคม 16, 2010, 01:08:16 am
กระผมนายคฑาวุธ  ทองเสริม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์เครื่องกล รหัส 115011113005-2 sec.02 เลขที่ 75 ได้เข้ามาตอบกระทู้วันที่ 16/12/2553 เวลา 01.09 น. ที่หอกิตติพงศ์
เลือกทำ  5 ข้อ  ทำได้  1  ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: sathian757 ที่ ธันวาคม 16, 2010, 03:14:07 pm
นายเสถียร ปานามะเส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ-การจัดการ sec.17   รหัสประจำตัว115340441203-9
ตอบกระทู้วันที่ 16/12/53  เวลา 15:14 น. สถานที่ หอพัก นวนคร

ข้อสอบเรื่องความจุไฟฟ้าไฟฟ้า 10 ข้อทำได้ 2 ข้อ


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Nitikanss ที่ มกราคม 26, 2011, 11:21:48 pm
นางสาวนิติการณ์ รัตนบุรี  เลขที่ 71 sec02 รหัส 115310903052-4 สาขาสถิติประยุกต์ วันที่ 26/01/54 เวลา 23.21
ทำ 10 ข้อ ทำได้ 3


หัวข้อ: Re: ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: pichet ที่ มกราคม 27, 2011, 08:42:03 pm
กระผม นายพิเชษฐ์  จันทร์โสภา   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา sec 4 รหัสประจำตัว 115330411044-4 เลขที่ 37
เรียนกับอาจารย์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
เลือกทำ 10 ข้อ ทำได้ 4 ข้อครับ