การผสมสารสี และแสงสี  ฟิสิกส์ราชมงคล

    


รุ้งกินน้ำ

ตอบคำถามต่อไปนี้ลงในช่องว่าง

 

คลิกและลาก  ให้แสงลงมาจนต่ำสุด   สังเกตว่า แสงสีแดงอยู่ ด้านบนหรือด้านล่าง  _________    

เหตุผลเป็นเพราะ  ______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ทำต่อคลิกและลากแสงที่วิ่งเข้าให้แสงขึ้นไปจนสุด  สังเกตว่า

เหตุผลเป็นเพราะ  _____________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

ทฤษฎีการเกิดรุ้งกินน้ำ

จากหนังสือฟิสิกส์ของ อ.นิรันดร์  สัวรัตน์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

       

 


กลับหน้าแรก

คลิกที่ปุ่มนี้ทุกหน้าจะกลับเข้าสู่หน้าแรกของการหักเหของแสง

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง