โครงสร้างของอะตอม หน้า 1

 

 

 

 

ดูการเคลื่อนไหวของ "อิเล็กตรอน" ที่จับภาพได้ครั้งแรกของโลก

คลิกครับ

 

             

 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล