ศูนย์กลางของดวงตา หน้า 10

มองที่จุดสีดำ สีรอบๆจะหายไป

 

             

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล