ตัวนำและฉนวน


 conduct.gif (20150 bytes)

 ภาพทางซ้ายมือ แสดงการเกิดประจุไฟฟ้า ของตัวนำ โดยวิธีการเหนี่ยวนำ เมื่อนำประจุไฟฟ้าบวกเข้ามาใกล้ ๆ ตัวนำ(ซึ่งมีอิเลคตรอนอิสระอยู่มาก)จะทำให้  เกิดการ เคลื่อนที่ของอิเลคตรอนในตัวนำดังรูป

เมื่อนำประจุไฟฟ้าบวกเข้ามาใกล้ ๆ แท่งตัวนำ จะทำให้เกิดแรงดูดกับอิเลคตรอนในแท่งตัวนำ ทำให้อิเลคตรอนในแท่งตัวนำเกิดการเคลื่อนที่ จากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายด้านใกล้ประจุบวก ที่มาเหนี่ยวนำ ทำให้ปลายด้านใกล้จะมีอิเลคตรอน มากกว่าปกติ ขณะที่ปลายด้านไกลจะมีประจะบวก มากกว่าปกติ

ข้อสังเกต อิเลคตรอนเท่านั้นที่มีการเคลื่อนที่ ส่วนประจะไฟฟ้าบวกจะไม่เคลื่อนที่เพราะมีมวล มากกว่าอิเลคตรอนมาก

.

 insulat-.gif (6948 bytes)

ทางซ้ายมือเป็นการเหนี่ยวนำฉนวนไฟฟ้า ซึ่งปกติ ก็จะเป็นกลางทางไฟฟ้า(มีอิเลคตรอนเท่ากับประจุ บวก) เมื่อเอาประจุบวกมาเหนี่ยวนำ จะทำให้ อิเลคตรอนเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งของอะตอม ไปยังด้านตรงข้ามของอะตอมนั้น ไม่ได้เคลื่อนที่ ไปยังปลายด้านตรงกันข้ามแบบตัวนำ จึงไม่ทำให้ อิเลคตรอนเคลื่อนที่ได้มากเป็นผลทำให้อะตอมนั้น ก็คงยังเป็นกลางทางไฟฟ้าเช่นเดิม(ประจุไม่ได้แยก ออกจากกัน)

 ดังนั้นถ้าเราให้ประจุไฟฟ้าแก่ฉนวน ประจุจะไม่ เคลื่อนที่ไปจากเดิม(คงอยู่ที่เดิม) 

คัดลอกจาก  ©1998 Science Joy Wagon โดย ประเจียด ปฐมภาค  ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจในวิชาฟิสิกส์  ด้วยความปราถนาดี  จากประจียด  ปฐมภาค

 กลับไปยังไฟฟ้าสถิตย์

กลับหน้าแรกไฟฟ้าสถิต

กลับหน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง