สนามไฟฟ้า(Electric Field)
ชนิดของประจุด้านขวามือ สามารถเปลี่ยนได้โดยการเลือกที่ปุ่มชนิดที่ต้องการ

ขนาดของประจุด้านขวามือ สามารถปรับได้จากแถบเลื่อน  ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจในวิชาฟิสิกส์  ด้วยความปราถนาดี  จากประจียด  ปฐมภาค

 กลับไปยังไฟฟ้าสถิตย์

 

กลับหน้าแรกไฟฟ้าสถิต

กลับหน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง